Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 20

18.05.

08.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Stikstofakkoord Vlaamse Regering: hoorzitting

De Vlaamse Regering bereikte op 23 februari een akkoord over het stikstofdossier, de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken. Het akkoord heeft een grote impact op de landbouwsector. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van het Departement Omgeving, van het Agentschap voor Natuur en Bos, van de...

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Tweetalige dienstverlening Brusselse ziekenhuizen: hoorzitting

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat het risico dat Vlamingen die spoedeisende hulp nodig hebben, niet worden geholpen in het Nederlands, wegens te weinig tweetalig personeel. Dit kan tot levensbedreigende situaties leiden als patiënt en hulpverlener elkaar niet begrijpen. Nochtans moeten de spoeddiensten een tweetalige dienstverlening in het Nederlands of het Frans kunnen aanbieden. De leden van de commissie hielden, samen met leden ...

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Crisis kinderopvang: hoorzitting

De sector van de kinderopvang kampt met te weinig instroom van nieuw geschoold personeel, waardoor er een tekort heerst aan kinderbegeleiders. Dit tekort wordt nog verergerd door de huidige COVID-19-crisis. Leden van de Vooruitfractie en van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om de opleiding te hervormen en om de arbeidsomstandigheden in de sector te verbeteren. In dit...

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Eedaflegging nieuwe Vlaamse minister en nieuw parlementslid

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Invoering jobbonus: ontwerp van decreet, Aanpassing Bodemdecreet en Materialendecreet, Update intra-Belgisch afsprakenkader over buitenlands beleid: voorstel van resolutie

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top