Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 20

17.05.

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Opvang Oekraïense vluchtelingen: gedachtewisseling

Op 24 februari viel het Russische leger, na maanden van spanning, zijn buurland Oekraïne binnen. Deze inval veroorzaakte een vluchtelingenstroom richting het Westen, en naar schatting 120.000 mensen zouden een onderkomen zoeken in Vlaanderen. De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne, en er komen ook nooddorpen voor deze vluchtelingen. Over deze noodopvang wisselden de leden van de commissie van g...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Oprichting Vlaams schuldcomité

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Pilootgroepen per departement stelden hierover een eindrapport op. De projectgroep Financiën en Begroting beval in het eindrapport de oprichting van een Vlaams schuldcomité aan. Zo’n comité stel...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Padel: hoorzitting

De padelsport is in korte tijd razend populair geworden, en het aantal terreinen waar deze sport kan worden beoefend, is explosief gestegen. Er is echter een risico op continue (geluids)overlast voor omwonenden van padelterreinen. Leden van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om bij de aanleg van terreinen inspraak van de omwonenden mogelijk te maken, oog te hebben voor ...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top