Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 19

13.05.

09.30u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

Hoorzitting

Op 16 maart 2022 installeerde het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang. Aanleiding hiervoor was het overlijden van een baby in een kinderdagverblijf en terugkerende verontrustende signalen over een beperkt aantal kinderopvanginitiatieven. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met het Handhavingsteam en het Multiteam van Kind en Gezin, met Ariane Van den Berghe, themaverantwoor...

10.30u -

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

13.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

Vlaams Energie- en Klimaatplan: hoorzitting

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. Het plan bevat meer dan 300 maatregelen in de sector van het transport, gebouwen, landbouw, niet-ETS industrie, afval, landgebruik en bosbouw, en hernieuwbare energie. De Vlaamse Regering nam op 5 november 2021 extra maatregelen bovenop het VEKP om de klimaatverandering tegen te gaan. In maart 2022 richtte het ...

14.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

Hoorzitting

Op 16 maart 2022 installeerde het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang. Aanleiding hiervoor was het overlijden van een baby in een kinderdagverblijf en terugkerende verontrustende signalen over een beperkt aantal kinderopvanginitiatieven. De leden van de commissie zetten de hoorzitting van de ochtendvergadering voort. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via Vlaams Parlement TV,...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Audiovisuele coproductie Vlaanderen-Jordanië: instemmingsdecreet

Internationale coproducties maken mogelijk dat producenten van audiovisuele werken hun risico’s beter kunnen spreiden, dat hun distributiemarkt groter is en dat ze een beroep kunnen doen op internationale steun. De Vlaamse Gemeenschap en het koninkrijk Jordanië sloten op 5 juli 2021 een overeenkomst inzake audiovisuele coproductie. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om deze overeenkomst in Vlaamse regelgeving om te zetten....

14.30u -

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top