Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 19

11.05.

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen: jaarverslag 2021

De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven. Ze werd in 2017 opgericht als toezichtscommissie van het Kinderrechtencommissariaat. Ze wordt gevormd door vrijwillige maandcommissarissen die elke maand hun instelling bezoeken, en zodoende de vinger aan de pols houden van het welzijn van de jongeren. Jaarlijks stelt de commissie een verslag op o...

13.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Toespraak EU-commissaris Olivér Várhelyi - Europees nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid, Motie belangenconflict tegen verplichte vaccinatie gezondheidszorgbeoefenaars

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top