Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 18

04.05.

8 uur - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Stikstofakkoord Vlaamse Regering: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering bereikte op 23 februari een akkoord over het stikstofdossier, de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken. Het akkoord heeft een grote impact op de landbouwsector. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met minister Zuhal Demir.

9 uur - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Vraag tot erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio

De sterke demografische groei in de regio Halle-Vilvoorde heeft grote gevolgen op het vlak van kinderopvang, onderwijscapaciteit, sportvoorzieningen, inburgering- en integratiebeleid, mobiliteitsinfrastructuur, veiligheid en arbeidsmarktondersteuning. Daarom roepen de 35 burgemeesters uit de regio op om de regio Halle-Vilvoorde in zijn geheel te erkennen als centrumregio. Hierdoor zouden ze een beroep kunnen doen op extra middelen om de grootst...

9.30 uur - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Sensibilisering risico's hormonale anticonceptie: hoorzitting

Hormonale anticonceptie kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals trombose in de bloedvaten, met mogelijk fatale afloop. Naar aanleiding van een ingediend verzoekschrift van een burger over sensibilisering over de risico's van hormonale anticonceptie hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Roel Van Giel van Domus Medica, met Hilde Deneyer en Tom Herremans van het Vlaams Apothekers Netwerk, met Johan Verhaeghe van d...

11 uur - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Stijging energiefacturen

Door de voortdurende stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen is het milderende effect van de btw-verlaging en de verwarmingspremie van de federale overheid al weggevaagd, slechts enkele maanden na de invoering ervan. De Vlaamse overheid heeft tot dusver geen initiatieven genomen om de energiefacturen te temperen. Wil minister Zuhal Demir in dit verband actie ondernemen? Zal ze de Vlaamse heffingen uit de energiefactuur halen? Hoe wil ze v...

14 uur - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Wijzigingsdecreet organisatie buitenschoolse opvang en activiteiten, Geïntegreerde lening Energie en Wonen - voorstel van decreet, Verzet tegen uitvoering doodstraf professor Djajali in Iran

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top