Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 18

03.05.

13.30 uur - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Alcohol- en druggebruik bij studenten

Uit een onderzoek van de VAD uit 2021 over alcohol- en druggebruik bij studenten blijkt dat driekwart van de studenten minder dan 10 glazen alcohol drinkt per week. Een kwart van de studentenpopulatie kampt echter met overmatig drankgebruik. Het cannabisgebruik steeg in 2021 licht ten opzichte van vorige jaren. 4 op de 10 studenten gaf ook aan last te hebben gehad van psychische klachten, wat het regelmatiger gebruik van psychoactieve medicatie...

13.30 uur - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Aanpassing Bodemdecreet en Materialendecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Bodemdecreet uit 2006 en het Materialendecreet uit 2011 op een aantal punten aan te passen. Concreet gaat het om de oprichting van een sectorraad Asbest, en om het invoeren van een rechtsgrond om persoonsgegevens te kunnen beheren in overeenstemming met de wetgeving rond de bescherming van de privacy. In het Materialendecreet wordt in de rechtsgrond voorzien om ook de beheerders van o...

14 uur -

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

14 uur - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Erkenning geloofsgemeenschappen

In het najaar van 2021 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe eredienstendecreet goed. Een element daaruit is de vierjarige wachtperiode vóór een nieuwe lokale geloofsgemeenschap kan worden erkend. Er blijkt een verschil van interpretatie te bestaan over het moment van indiening van een dossier. Daardoor kunnen de ingediende dossiers een beroep doen op een verkorte procedure van één jaar in plaats van vier jaar te moeten wachten. Hoe reagee...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top