Search in Vlaams Parlement

Agenda

December 2021, week 48

06.12.

07.12.

08.12.

09.12.

10.12.

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

14.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Werkgroep Institutionele Zaken

14.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Werkgroep Institutionele Zaken

Staatsstructuur en toekomstig staatsmodel: hoorzitting

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep hielden een hoorzitting over de staatsstructuur en het toekomstig staatsmodel met Wouter Pas van de Raad van State en KU Leuven, met professor Jan Velaers van de UAntwerpen en professor Bart Maddens van de KU Leuven.

13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Aanduiding watergevoelige openruimtegebieden: voorstel van resolutie

De Vlaamse Regering kan 235 zogenaamde signaalgebieden aanduiden als watergevoelige openruimtegebieden. In die gebieden mag dan niet meer worden gebouwd omdat ze bij regenval onderlopen. Leden van de Groenfractie dienden een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering vragen om deze watergevoelige openruimtegebieden definitief aan te duiden. De leden van de commissie bespraken dit voorstel van resolutie, dat bij de stemming daarna ...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Hannah Arendt Instituut: gedachtewisseling

Het Hannah Arendt Instituut ontstond uit een samenwerkingsverband tussen UA, VUB en de stad Mechelen. Het instituut stelt zich tot doel om de wetenschappelijke kennis over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers. Zodoende wil het meewerken aan een stabiele samenleving, waarin iedereen zich betrokken voelt. Over de opdracht en de werking van het Hannah Arendt I...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Ondersteuning ouders levenloos geboren kind: conceptnota

Ouders van een levenloos geboren kind worden geconfronteerd met immens verdriet, maar daarnaast ook met veel vragen en een administratieve kwesties. Leden van de CD&V-fractie dienden in het voorjaar een conceptnota in waarin ze voorstellen doen om deze ouders beter te ondersteunen en te begeleiden. Leden van de meerderheidsfracties dienden in opvolging van deze conceptnota een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere...

08.45u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

08.45u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Inbreuken dierenwelzijnswet

Onlangs kwam een geval van dierenverwaarlozing aan het licht, waarbij de inspectiedienst Dierenwelzijn bij een broodfokker meer dan 100 verwaarloosde dieren in beslag nam. In het verleden waren bij deze broodfokker al eens 23 dieren in beslag genomen. Wanneer trekt de inspectiedienst Dierenwelzijn een erkenning van een dierenkwekerij in? Hoe volgt ze eerdere inbreuken op? Hoe wil minister Ben Weyts de broodfok in de toekomst aanpakken? Bekijk h...

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): hoorzitting

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd in december 2001 opgericht in het kader van de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt. De werking en organisatie van de VREG wordt geregeld in het Energiedecreet. De VREG staat daarbij onder toezicht van het Vlaams Parlement: zo stelt het parlement de leden van de raad van bestuur aan, houdt het hoorzittingen over het ontwerp van ondernemingsplan en de begroting van de V...

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 voor het beleidsdomein Sport voort.

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actualiteitsdebat over mogelijke fraude bij contactopsporing

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Ondersteuning onderwijs tijdens vierde coronagolf, Moties onderzoek Rekenhof naar contactopsporing

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

STEM-agenda 2030

Uit verschillende hoeken wordt opgeroepen om meer technische profielen van werknemers. Zo blijkt uit een enquête van het Verbond van Belgische Ondernemingen dat er een kloof gaapt tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Er zal in de toekomst ook meer nood zijn aan technische installateurs in uitvoering van de maatregelen uit het Vlaams Klimaatplan. De (Science, Technology, Engineering, Mathematics) van de Vlaamse Regering kreeg recent echter...

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 voor het beleidsdomein Jeugd voort.

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort.  

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Sociale studentenhuisvesting

In verschillende studentensteden is het voor studenten met beperkte financiële middelen moeilijk om een betaalbare studentenkamer te vinden. De instellingen hoger onderwijs proberen in de mate van het mogelijke in deze nood te voorzien. Sociale huisvestingsmaatschappijen zouden hier een oplossing kunnen bieden door een systeem van sociale studentenkamers. Hoe staat minister Matthias Diependaele tegenover deze denkpiste? Is er al onderzoek naar...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaams Audiovisueel Fonds: hoorzitting

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ondersteunt de creatie van audiovisuele producties zoals films, televisieprogramma’s en games financieel en met begeleiding en coaching. De leden van de commissie hielden een hoorzitting over de nieuwe beheersovereenkomst van het VAF met onderzoekers en met vertegenwoordigers van de betrokken sectoren.

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Daling aantal studenten taalrichtingen

In het hoger onderwijs is een dalende trend merkbaar in de taalrichtingen: steeds minder studenten schrijven zich in voor de opleidingen taal- en letterkunde en toegepaste taalkunde. Dit leidt ertoe dat leerkracht talen een knelpuntberoep is geworden. In het verleden werd een Vlaams Talenplatform opgericht om het imago en de prestige van de talenstudies te verbeteren en de keuze voor talenstudies te bevorderen. Hoe staat minister Ben Weyts tege...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 voort.

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met 3M

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

14.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

14.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met 3M

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top