Search in Vlaams Parlement

Agenda

Oktober 2021, week 43

28.10.

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Agro-Incubator

Op 18 oktober 2021 ging de open, een site van hoogtechnologische serres, met steun van de Vlaamse overheid. In de incubator kunnen bedrijven onderzoek doen op gewassen om te komen tot een meer klimaatbestendige landbouw. Er lopen reeds samenwerkingen, onder andere rond de droogtetolerantie van bonen. Hoe wil minister Hilde Crevits de resultaten van de onderzoeken in de incubator toepassen in het Vlaamse beleid? Hoeveel bedraagt de Vlaamse su...

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Beleid rond gaming

Games zijn de voorbije dertig jaar wereldwijd uitgegroeid van een nicheproduct tot een mainstream medium dat enorm populair is bij een divers publiek, zeker tijdens de coronacrisis. De Vlaamse overheid richtte een Gamefonds op in de schoot van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), maar er komt kritiek op de beperkte link tussen de professionele kunsten en de gamessector. Hoe staat minister Benjamin Dalle tegenover deze kritiek? Is er inderdaad e...

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten: rapport Rekenhof

Leerlingen die ongekwalificeerd het secundair onderwijs verlaten, hebben lagere kansen op de arbeidsmarkt. Vroegtijdig schoolverlaten brengt ook sociale en economische kosten mee, voor zowel de individuen als de samenleving. De Vlaamse overheid tracht dan ook het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters te verlagen. Het Rekenhof onderzocht hoe leerlingenbegeleiding via het CLB een oplossing kan bieden voor leerlingen van het beroepssecundair on...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Eindrapporten Vlaamse Brede Heroverweging: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Pilootgroepen per departement stelden hierover een eindrapport op. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de eindrapporten van de pilootgroepen voor de beleidsdomeinen Werk en Sociale...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Ontwerp van decreet cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen: hoorzitting

Cultureel erfgoed is een gemeenschappelijk goed voor de samenleving en is het resultaat van eeuwen menselijke activiteit. In het voorjaar van 2021 besprak de commissie de strategische visienota van minister-president Jan Jambon . Het voorliggende ontwerp van decreet is de regelgevende invulling van deze regeringsvisie op een duurzame cultureel-erfgoedwerking. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met Sigrid Bosmans van de S...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Leerachterstand door coronacrisis

Uit de interdiocesane proeven blijkt dat leerlingen door de coronacrisis een leerachterstand van ongeveer een half jaar hebben opgelopen. De grootste leerachterstand is er voor de talen, voor wiskunde is de leervertraging grotendeels gestopt. Een en ander heeft te maken met het inrichten van zomerscholen en een focus op kwetsbare leerlingen. Opvallend is dat de zwakst presterende leerlingen in 2021 lichte leerwinsten boekten voor wiskunde, terw...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Nieuwe zeesluis Zeebrugge

De Vlaamse Regering wil in Zeebrugge een nieuwe zeesluis laten bouwen voor de toegang tot de achterhaven. De initiële planning voorzag in een definitief projectbesluit eind 2023. Omdat dit project de procedure uit het decreet Complexe Projecten volgt, loopt het studietraject vertraging op, waardoor de uitvoering niet meer in 2024 kan starten. Hoe reageert minister Lydia Peeters op deze vertraging? Hoe wil ze de geplande timing alsnog halen? We...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top