Search in Vlaams Parlement

Agenda

Oktober 2021, week 43

27.10.

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Woningschade door uitdroging bodem

In een aantal gemeenten zijn er grondverzakkingen doordat de watermaatschappij er grondwater oppompt. Hierdoor ontstaan barsten en scheuren in huizen. De eigenaars van deze huizen hebben daarom gerechtelijke stappen ondernomen om de schade te kunnen verhalen op De Watergroep. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover dit probleem? Zal ze een deskundige aanstellen? Denkt ze aan een schadefonds? Kan dergelijke schade worden opgenomen in de polis v...

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Interlandelijke adoptie: hoorzitting

Op 2 september 2021 verscheen het eindrapport van het expertenpanel inzake de interlandelijke adoptie. Het bevat twintig aanbevelingen om mogelijke wanpraktijken te vermijden, zoals het inperken van het aantal herkomstlanden, het afschaffen van private adoptiebureaus en het omvormen van de wachtlijsten voor adoptieouders tot een poule van kandidaten, net zoals bij pleegouders. Daarnaast zou er ook meer ingezet moeten worden op nazorg. De leden ...

09.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Brede weersverzekering: gedachtewisseling

In 2019 keurde het Vlaams Parlement het decreet over de brede weersverzekering goed. Waar schade aan landbouwgewassen door uitzonderlijke weersomstandigheden vroeger gedeeltelijk vergoed kon worden door het Landbouwrampenronds, kunnen landbouwers zich sinds 1 januari 2020 individueel verzekeren via deze weersverzekering. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de werking van deze weersverzekering met Patricia De Clercq en Katrien...

10.15u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Vlaamse relancemiddelen in gemeenschapsinfrastructuur Brussel

In het relanceplan Vlaamse Veerkracht gaat een investeringsenveloppe van 10 miljoen euro, verdeeld over twee pijlers: digitalisering en hefboomdossiers voor Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur in Brussel. Waar zullen de middelen van de tweede pijler concreet aan worden besteed? Wanneer zal minister Benjamin Dalle de resterende middelen een bestemming geven? Bekijk het verslag.

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Wijziging Energiedecreet - noodleveranciers , PFAS-bloedwaarden bij omwonenden 3M Zwijndrecht, Stemmingen over moties

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top