Search in Vlaams Parlement

Agenda

Oktober 2021, week 43

26.10.

13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Housing first

Naar aanleiding van de Werelddag van het verzet tegen Armoede kondigde minister Wouter Beke aan dat de Vlaamse Regering in 2021 en 2022 meer dan 1,5 miljoen euro zal inzetten voor Housing First. Housing First biedt een duurzame oplossing voor chronische dak- en thuislozen, en met de aangekondigde investering zullen zo’n 150 à 200 mensen worden geholpen. Vonden er al contacten plaats met lokale besturen? Hoe zullen de middelen concreet bestee...

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Dossiertaks: voorstellen van decreet

Voor een administratief beroepschrift tegen een omgevingsvergunning moet een dossiertaks worden betaald. Doordat slechts één persoon dat kan doen, wordt het administratief beroep van andere mensen die bezwaar aantekenen tegen die omgevingsvergunning niet aanvaard. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van decreet in om een dossiertaks in te voeren per beroepschrift, en niet per persoon. Leden van de Vlaams Belangfractie dienden een...

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Eindrapporten Vlaamse Brede Heroverweging: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Pilootgroepen per departement stelden hierover een eindrapport op. De leden van de commissie wisselden van gedachten respectievelijk over het eindrapport van de pilootgroep Sociale correcties met Koe...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

CIRRA-rapport: gedachtewisseling

Minister Bart Somers stelde een expertengroep samen die zich boog over de maatschappelijke inbedding, de ontwikkeling en institutionele vormgeving van de islamitische geloofsgemeenschap in Vlaanderen. Deze expertengroep werkte hiervoor samen met CIRRA, een denktank. Ze stelden een rapport op over hun bevindingen. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het rapport met minister Bart Somers en met Khalid Benhaddou, directeur van CI...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Europese Raden: verslagmoment

Axel Buyse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, bracht verslag uit over de Europese Raden die plaatsvonden op 21 en 22 oktober 2021. De leden van de commissie wisselden daarna met hem van gedachten.

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top