Search in Vlaams Parlement

Agenda

Oktober 2021, week 43

25.10.

14.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Werkgroep Institutionele Zaken

Financiering en fiscale autonomie: hoorzitting

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep hielden een hoorzitting over de financiering en fiscale autonomie van de gemeenschappen en gewesten met professor emeritus Dirk Heremans van de KULeuven, met professor Herman Matthijs van de UGent en de VUB en met professor Nicole Plets van de UAntwerpen.

14.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Nieuwe bestemming parochiekerken

Door het slinkende aantal kerkgangers en de hoge kosten voor het onderhoud van kerkgebouwen klinkt de roep om herbestemming van deze gebouwen de voorbije jaren steeds luider. De bisschoppen hebben reeds heel wat kerken onttrokken aan de eredienst, en eind 2021 zal de teller op 181 staan. Minister Bart Somers en minister Matthias Diependaele dienden een visienota in, met daarin voorstellen om leegstand, verval en verwaarlozing van parochiekerken...

15.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Tekort studentenkoten

Er is reeds jarenlang een nijpend tekort aan huisvesting voor studenten in verschillende Vlaamse studentensteden. De rector van de UGent lanceerde recent een oproep aan de Vlaamse overheid om een Vlaams plan op te stellen voor voldoende studentenhuisvesting. Hoe staat minister Matthias Diependaele tegenover deze oproep? Wil hij overleg plegen met de onderwijsinstellingen? Ziet hij heil in vormen van publiek-private samenwerking? Bekijk het vers...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top