Search in Vlaams Parlement

Agenda

Oktober 2021, week 42

21.10.

09.30u - Zaal Koepel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Museum geschiedenis en cultuur Vlaanderen

Bij de start van de Vlaamse Regering in oktober 2019 kondigde minister-president Jan Jambon de oprichting aan van een museum dat de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen zou herbergen. De projectleider heeft zijn opdracht in maart 2021 aangevat met een verkenning van de erfgoedsector en gesprekken met relevante mogelijke partners. Hoe zit het projectplan van de projectleider er momenteel uit? Wat is de timing voor een en ander? Hoe staat minis...

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Jaarverslag GO!: gedachtewisseling

Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) stelde zijn jaarverslag 2020 voor in de commissie. Daarna volgde een gedachtewisseling met Koen Pelleriaux, Marijke Verdoodt, Geert Spiessens en David Janssens van het GO! en met de commissieleden.

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Huurpremie sociale woningen

De Vlaamse Regering voerde in 2012 de huurpremie in om kandidaat-huurders van een sociale woning financieel te ondersteunen met een huurpremie zolang ze op de private huurmarkt moeten huren. Daarvoor moeten ze al vier jaar op de wachtlijst staan bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Meer dan de helft van de mogelijke kandidaten neemt deze huurpremie echter niet op om verschillende redenen. Hoe wil minister Matthias Diependaele ervoor zorgen...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Vandalisme bussen De Lijn

Eind september werden een honderdtal bussen van De Lijn in drie stelplaatsen in Limburg het voorwerp van vandalisme: de banden werden stukgesneden, waardoor de bussen niet meer konden rijden. Dit leidde tot heel wat problemen voor de dienstverlening in Limburg. Hoeveel bedragen de herstellingskosten van de bussen? Hoeveel ritten moesten worden geschrapt? Hoe worden de daders opgespoord? Hoe wil minister Lydia Peeters de beveiliging van de stelp...

14.00u - Zaal Koepel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Relatie jongeren en politie

Uit verschillende bevragingen blijkt dat het vertrouwen tussen jongeren en de politie zoek is, vooral in grootsteden. De Vlaamse Jeugdraad doet in het licht van deze evolutie een aantal beleidsaanbevelingen, zoals een jeugdvriendelijker politiebeleid, het tegengaan van etnisch profileren, en verduidelijken van de rechten en plichten van jongeren. Hoe staat minister Benjamin Dalle tegenover deze adviezen? Wil hij ermee aan de slag gaan? Pleegt h...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Productiviteit Vlaanderen De Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) maakt analyses over de ontwikkelingen op het vlak van de productiviteit in België. In zijn jaarverslag 2021 maakt de NRP nu ook een regionale analyse van de productiviteitsevolutie: in alle gewesten daalt de groei van de productiviteit, ook in Vlaanderen. Hoe staat minister Hilde Crevits tegenover de resultaten uit het rapport? Hoe wil ze de productiviteitsgraad in Vlaande...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Mogelijke herschikking schoolvakanties

In de Franse Gemeenschap zullen de schoolvakanties vanaf het schooljaar 2022-2023 anders worden ingedeeld: de zomervakantie wordt twee weken korter, en de herfst- en krokusvakantie telkens een week langer. Op die manier wil men de schoolachterstand en het leerverlies beter aanpakken. Minister Ben Weyts stelde in een reactie dat het Vlaamse onderwijsveld nood heeft aan rust na de coronaperiode. Hij vroeg wel advies aan de Vlaamse Onderwijsraad (...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top