Search in Vlaams Parlement

Agenda

Oktober 2021, week 42

20.10.

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Uniek loket energie- en renovatiepremie: ontwerp van decreet

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 bepaalt dat zo veel mogelijk premies inzake energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning worden gebundeld in een woningrenovatiepremie. Burgers zullen er toegang toe hebben via een uniek loket, waar ze zowel een renovatiepremie als een energiepremie kunnen aanvragen. De Vlaamse Regering diende daarom een ontwerp van decreet in om het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Won...

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Crisis Vlaamse varkenssector

De Vlaamse varkensboeren bevinden zich in zwaar vaarwater: de prijzen voor hun varkens blijft dalen, onder andere door de Afrikaanse varkenspest en logistieke problemen door de coronacrisis. Daardoor kunnen ze het hoofd amper boven water houden. De Vlaamse Regering maakte reeds 16 miljoen euro vrij om de ergste noden te lenigen, maar volgens het Algemeen Boerensyndicaat volstaat dit bedrag niet. De Europese Commissie weigert vooralsnog om crisi...

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Topsportactieplan Vlaanderen V en Olympiade

Het Topsportactieplan V loopt van 2021tot 2024. Het plan ziet Vlaamse topsportprestaties tegelijk als een doel op zich en als een middel om meer Vlamingen tot sporten te stimuleren. Op de Spelen in Tokio haalden onze olympiërs en paralympiërs tal van medailles en ereplaatsen. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met minister Ben Weyts en met Tom Coeckelberghs, afdelingshoofd Topsport bij Sport Vlaanderen.

11.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Energiefactuur: voorstellen van resolutie

De voorbije maanden stegen de prijzen van gas en elektriciteit voortdurend, en de energiewaakhond CREG verwacht dat mensen met een variabel contract tot zelfs 700 euro meer zullen betalen voor hun jaarlijkse energiebevoorrading. Leden van de Groenfractie, van de Vooruitfractie en van de Vlaams Belangfractie dienden daarom elk respectieve voorstellen van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om maatregelen te nemen om de energiefactu...

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actualiteitsdebat over het lerarentekort

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Erkenning lokale geloofsgemeenschappen, Verbod op plaatsing of vervanging van stookolieketel vanaf 2022

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top