Search in Vlaams Parlement

Agenda

Oktober 2021, week 41

12.10.

13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Jeugddelinquentierecht: ontwerp van decreet

Het Vlaams Parlement keurde op 6 februari 2019 het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht goed. Op 11 februari 2021 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de sanctie van de langdurige gesloten begeleiding voor minderjarigen tussen twaalf en zestien jaar onvoldoende voorspelbaar is, en het vernietigde het betreffende onderdeel uit het decreet. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om tegemoet te komen aan de bezwaren van he...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Toegang oldtimers tot LEZ

Oldtimerwagens hebben, wegens hun uitstoot, geen toegang tot Vlaamse steden waar een lage-emissiezone (LEZ) is ingesteld. Leden van de Vlaams Belangfractie dienden een voorstel van decreet in om wagens ouder dan 30 jaar, die ingeschreven zijn met een O-plaat, wel toegang te geven tot de LEZ. De leden van de commissie bespraken het voorstel van decreet, dat bij de stemming naderhand werd verworpen.

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Openen diplomatieke post Kopenhagen

Op 16 september 2021 opende minister-president Jan Jambon in Kopenhagen een eerste Vlaamse diplomatieke vertegenwoordiging, die ook relaties zal ontwikkelen met de andere Scandinavische landen. Hoe is die opening verlopen? Welke contacten heeft de minister-president gelegd? Hoe zal de diplomatieke vertegenwoordiging Vlaanderen als regio concreet in de kijker zetten? Volstaat het huidige personeel in Kopenhagen voor het afdekken van heel Scandin...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Gendergerelateerd geweld

Uit cijfers blijkt dat jaarlijks zo’n 20 vrouwen slachtoffer worden van femicide, waarbij ze worden gedood door een (ex-)partner. Federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz kondigde in augustus een Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld aan, om slachtoffers beter te ondersteunen en daders beter op te volgen. Heeft minister Zuhal Demir overleg gepleegd met haar federale collega over dit plan? Hoe staat ze ertegenover? We...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Personeelstekort kinderopvang

De sector van de kinderopvang slaakt via verschillende kanalen een noodkreet: er is een groeiend tekort aan gekwalificeerde kinderbegeleiders. Steeds minder mensen kiezen voor het beroep wegens de hoge werkdruk en de lage verloning. Bovendien wil minister Ben Weyts kinderbegeleiders inzetten in het kleuteronderwijs, wat tot een bijkomende uitstroom leidt. Hoe wil minister Wouter Beke de werkdruk verlichten? Pleegt hij overleg met de minister va...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Functioneren Moslimexecutieve

Het Executief van de Moslims van België, beter bekend onder de naam Moslimexecutieve, is verantwoordelijk voor de erkenningsaanvragen door de lokale islamitische geloofsgemeenschappen. Hierdoor wordt de Moslimexecutieve beschouwd als officiële gesprekspartner van de Vlaamse overheid. Uit recente mediaberichten zou blijken dat de Moslimexecutieve problematisch functioneert: er is onenigheid binnen het bestuur, met daarbovenop de vraag naar een...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top