Agenda

September 2021, week 37

15.09.

9.30 uur - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Rekening 2020 Vlaamse Gemeenschap: bespreking 

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het vorige begrotingsjaar. De leden van de commissie bespraken met minister Zuhal Demir dit ontwerp van decreet, voor wat betreft de bevoegdheden Energie en Klimaat, in samenhang met de beleids- en begrotingstoelichting Energie en Klimaat over ...

9.30 uur - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Optimalisering structuren G-sport 

G-sport is de verzamelnaam voor alle sporten die door mensen met een beperking beoefend worden. Die beperking kan fysiek, psychisch, verstandelijk, auditief of visueel zijn. Er zijn momenteel drie strategische partners voor het G-sportbeleid: Sport Vlaanderen, Parantee-Psylos (als unisportfederatie G-sport) en G-sport Vlaanderen (als G-sportplatform). De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om, in uitvoering van de beleidsnota Spo...

10 uur - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Vraag tot vergoeding voor landbouwers in omgeving 3M 

Door de vervuiling van de bodem met PFOS is het consumentenvertrouwen in de producten van landbouwers in de omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht verdwenen. Hun inkomsten zijn drastisch gedaald, soms zelfs tot een vijfde van hun normale inkomen. Ze vragen dan ook dat de overheid een schadefonds zou oprichten, zodat ze kunnen overleven. Hoe staat minister Hilde Crevits tegenover deze vraag? Welke acties heeft het Departement Landbouw en Visseri...

14 uur - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met THV RoTS en THV ATLAS 

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top