Agenda

Mei 2022, week 20

19.05.

9 uur - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Mediaconcentratie in Vlaanderen 2021: rapport VRM

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) maakt jaarlijks een rapport op over de mediaconcentratie in Vlaanderen. Uit het jaarrapport 2021 blijkt dat het Vlaamse aanbod aan klassieke mediaproducten voor 80 tot 100 procent van de markt in handen is van vijf mediagroepen. De samenwerking tussen de televisieomroepen en de dienstenverleners leidt ertoe dat er bij opnames van programma’s een minuut niet-doorspoelbare reclame te zien zal zijn. Er wo...

9.30 uur - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Terugbetaling voorschotten Pukkelpopfestival 2021

Door de coronacrisis was er veel onzekerheid in de evenementensector. De Vlaamse overheid voorzag daarom in een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren van festivals. Hiermee kregen ze werkkapitaal in handen om nieuwe evenementen voor te bereiden. De organisatoren van de deels geannuleerde editie van Pukkelpop 2021 vroegen 1,8 miljoen euro, maar er doken onregelmatigheden op, waardoor de terugbetaling on hold werd gezet. Na een onderzoek v...

10 uur - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Werkgroep Opvangaanbod Oekraïense vluchtelingen: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vlaanderen maakte tegen 1 april 18.000 opvangplaatsen vrij, en neemt ondertussen de nodige voorbereidingen om tegen 15 juni 30.000 vluchtelingen te huisvesten als dat nodig zou zijn. Er zijn verschillende huisvestingsmogelijkheden voor Oekraïense vluchtelingen: via particulieren, lokale besturen en verenigingen. Over de werkzaamheden van de werkgroep Opva...

14 uur - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Visienota Vlaams Gamebeleid 2022-2025: hoorzitting

Games zijn de voorbije dertig jaar wereldwijd uitgegroeid van een nicheproduct tot een mainstream medium dat enorm populair is bij een divers publiek. De globale gamesindustrie is een snel groeiende creatieve sector. De Vlaamse overheid stelde in 2018 een actieplan Gaming op om tegemoet te komen aan de noden van de sector, zodat die kan aansluiten bij de internationale markt. De Vlaamse Regering diende nu een visienota Vlaams Gamebeleid 2022-20...

14 uur - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Elektronische tolheffingssystemen wegverkeer: ontwerp van decreet

Richtlijn 2019/520 van het Europees Parlement en de Europese Raad legt regels vast voor het gebruik van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Europese Unie, en voor grensoverschrijdende uitwisseling van informatie bij niet-betaling van de wegentol. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om deze richtlijn om te zetten in Vlaamse regelgeving. De leden van de commissie bespraken het ontwerp van decreet, dat bij...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll naar boven