Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 262

24 november 2022 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Na de afronding van de begrotingsbesprekingen Cultuur bespraken ze met minister Benjamin Dalle de uitgavenbegroting 2023, en de beleids- en begrotingsdoelstellingen voor zijn beleidsdomein Media. Tot slot stemden ze over de aan de commissie toegewezen onderdelen van het ontwerp van programmadecreet, en indicatief over de begroting Cultuur, Jeugd, Sport en Media voor 2023 .

24 november 2022 11.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Jan Jambon het ontwerp van uitgavenbegroting 2023, en de beleids- en begrotingstoelichting voor zijn bevoegdheidsdomein Cultuur. Voorts bespraken de commissieleden met hem het ontwerp van programmadecreet 2023.

17 november 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Benjamin Dalle de uitgavenbegroting 2023, en de beleids- en begrotingsdoelstelling voor zijn beleidsdomein Jeugd.

17 november 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Jan Jambon het ontwerp van uitgavenbegroting 2023, en de beleids- en begrotingstoelichting voor zijn bevoegdheidsdomein Cultuur. Voorts bespraken de commissieleden met hem het ontwerp van programmadecreet 2023.  

10 november 2022 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Benjamin Dalle lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, wat betreft de beleidsdomeinen Jeugd en Media.

10 november 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Jan Jambon lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, wat betreft het beleidsdomein Cultuur.

9 november 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie vatten de bespreking van de begroting aan. Minister Ben Weyts lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe voor het beleidsdomein Sport. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden.

28 oktober 2022 09.30u -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

27 oktober 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Wijziging Mediadecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Mediadecreet uit 2009 op verschillende punten aan te passen. Concreet wil ze de vrijgekomen FM-frequenties onder de huidige netwerkradio-omroeporganisaties herverdelen. De leden van de commissie bespreken het ontwerp van decreet en stemmen er eventueel over.

26 oktober 2022 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Scheidsrechterstekort

Veel sportfederaties in Vlaanderen kampen met een tekort aan scheidsrechters: oudere scheidsrechters stromen uit, maar er zijn te weinig nieuwe jonge scheidsrechters om hen te vervangen. Hierdoor komen amateurwedstrijden mogelijk in het gedrang. De Vlaamse Sportfederatie (VSF) lanceert daarom een online leerplatform om de nood te lenigen. Wat zijn de verwachtingen van minister Ben Weyts hierover? Welke maatregelen wil hij nemen? Hoe wil hij jon...

20 oktober 2022 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Samenwerking VRT en NPO

Recent kondigden de raden van bestuur van de VRT en de Nederlandse publieke omroep NPO aan dat ze structureel gaan samenwerken. Ze zullen samen programma’s ontwikkelen, bestaande programma’s uitwisselen, nieuwe technologie en innovaties delen en maatschappelijke meerwaarde creëren. Hoe reageert minister Benjamin Dalle op deze samenwerking? Hoe zal die er concreet uitzien? Wat zijn de budgettaire implicaties hiervan? Welke stappen zullen er...

20 oktober 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaamse literaire canon

In opdracht van de Nederlandse Taalunie en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) werd een enquête gehouden bij 2000 respondenten over de nieuwe Nederlandstalige literaire canon. Deze aanpak leidde tot meer diversiteit in de voorgestelde boeken. Hoe valueert minister Jan Jambon de enquête? Wat is de stand van zaken van de canon? Komt er nog een publiek debat vooraleer de canon in 2023 wordt voorgesteld? Met welk...

14 oktober 2022 10.00u -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

13 oktober 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Strategische keuzes VRT

De voorbije maanden klonk kritiek op bepaalde strategische keuzes van de VRT. Zo gingen een aantal provinciegouverneurs in het verweer tegen het vervangen van de provinciaal ontkoppelde ochtendprogramma’s op Radio 2 door een nationale ochtendshow. Recent uitten sommige commerciële zenders hun ongenoegen over het aantal reclamespotjes op het audio- en videoplatform VRT Max. Ook de verloning van bepaalde schermgezichten stond ter discussie. Ho...

6 oktober 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Heropening KMSKA

Na een jarenlange renovatie is vorig weekend het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) heropend. Momenteel is er nog geen nieuw artistiek directeur in functie, naast het ontslag van de vorige. Er doen daarnaast geruchten de ronde over plannen om het KMSKA te laten fuseren met twee andere musea: M HKA en Mu.Zee. Dit idee zou worden onderzocht in een studie van Idea Consult, maar de betrokken instellingen lopen niet warm voor...

5 oktober 2022 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Kampzomer 2022

Tijdens de zomer van 2022 berichtten de media over enkele incidenten in Wallonië met Vlaamse jeugdverenigingen. In een aantal Waalse gemeenten vaardigden de burgemeesters een alcoholverbod uit om mogelijke overlast tegen te gaan, en een scoutsgroep heeft een gerechtelijke procedure opgestart omdat ze plots hun kampplaats moesten verlaten. Door de gewijzigde vakantieperiodes in het Franstalig onderwijs zullen er wellicht minder beschikbare kamp...

2 oktober 2022 08.00u -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

12 september 2022 09.00u -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

7 juli 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bescherming vrijheid meningsuiting op sociale media: voorstel van decreet

Leden van de Vlaams Belangfractie dienden een voorstel van decreet in, waarin ze stellen dat de socialemediabedrijven zoals Facebook, Instagram en Twitter een vorm van censuur hanteren die in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Ze willen concreet een verbod opleggen aan deze bedrijven om inhoud te censureren of te verwijderen, alsook om accounts te blokkeren als die accounts en de inhoud ervan niet in strijd zijn met de federale en Vla...

7 juli 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Campagne ‘Beleef Weer Meer’

De Vlaamse overheid lanceerde in mei het eerste deel van de campagne ‘Beleef Weer Meer’, om mensen opnieuw warm te maken voor culturele evenementen na de stilstand in de sector door de coronacrisis. In Nederland werd een analyse gemaakt van de weifelende publieksparticipatie aan evenementen. Hoe evalueert minister Jan Jambon het eerste deel van de campagne? Hoe zal het tweede deel eruitzien? Zijn er in Vlaanderen gelijkaardige redenen voor ...

30 juni 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaams Audiovisueel Fonds: hoorzitting

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ondersteunt de creatie van audiovisuele producties zoals films, televisieprogramma’s en games financieel en met begeleiding en coaching. De leden van de commissie hielden een hoorzitting over het jaarverslag 2021 van het VAF met Koen Van Bockstal, Frederik Beernaert en Karla Puttemans van het VAF.

30 juni 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Werkingssubsidies Kunstendecreet: gedachtewisseling

In uitvoering van het nieuwe Kunstendecreet beslist de Vlaamse Regering, na het advies van een groot aantal experts in de diverse beoordelingscommissies (die per kunstvorm of -discipline zijn samengesteld), uiterlijk eind juni over de verdeling van de werkingssubsidies van kunstenorganisaties.  De leden van de commissie wisselden van gedachten met minister Jan Jambon over deze verdeling.

23 juni 2022 10.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Afgelasting boekenfestival Antwerpen

Door het faillissement van de Boek.be was er ook geen jaarlijkse Boekenbeurs meer in Antwerpen. In het najaar van 2021 vond wel een alternatieve boekenbeurs, LEES!, plaats in Antwerpen. Het was de bedoeling LEES! verder uit te bouwen tot een nieuwe volwaardige Boekenbeurs, maar recent raakte bekend dat er geen tweede editie komt, wegens te grote verdeeldheid binnen de boekensector. Hoe kijkt minister Jan Jambon hiertegenaan? Hoe wil hij uit dez...

22 juni 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Stijgende prijzen sportkampen

Door onder andere de stijgende energieprijzen moeten uitbaters van sportkampen en jeugdcentra hun prijzen ook verhogen. Hierdoor komt er druk op de mogelijkheden van gezinnen om de kinderen op sportkamp te laten gaan. Hoe kijkt minister Ben Weyts hiertegenaan? Kreeg hij hierover signalen uit de sportfederaties? Welke rol kan hij hierin, samen met zijn collega’s van Jeugd en Toerisme, opnemen? Bekijk het verslag.

17 juni 2022 09.30u -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

16 juni 2022 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Onpartijdigheid VRT

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) bracht onlangs zijn (vanaf nu jaarlijkse) rapport uit over de onpartijdigheid van de VRT in 2021. Op 9 juni 2022 hebben de leden van de commissie vragen hierover vragen gesteld aan de VRM en aan onderzoeker Peter Van Aelst van Universiteit Antwerpen. Vandaag komt minister Dalle aan het woord. Welke conclusies trekt minister Dalle uit het rapport? Is volgens hem de onpartijdigheid van de VRT gegarandeerd?...

16 juni 2022 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Evaluatie gereglementeerde boekenprijs

Tijdens de vorige legislatuur werd een gereglementeerde boekenprijs ingevoerd: bij de verkoop van nieuwe boeken geldt gedurende de eerste zes maanden een maximaal kortingsplafond. Recent hield de commissie een hoorzitting met vertegenwoordigers uit de boekensector over de evaluatie van deze boekenprijs. Sommige sprekers hadden duidelijke kritiek op de gehanteerde onderzoeksmethodiek van deze evaluatie. Hoe staat minister Jan Jambon hiertegenove...

15 juni 2022 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Actieplan Gezond en Ethisch Sporten: hoorzitting met Gymfed

In de zomer van 2020 getuigden enkele turners en turnsters over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek. De Gymfederatie reageerde hierop met de oprichting van een onafhankelijke onderzoekscommissie waar de betrokkenen naartoe kunnen om hun verhaal te doen. Op basis van het rapport van deze onderzoekscommissie stelde de federatie een actieplan Gezond en Ethisch Sporten op. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met Ilse ...

9 juni 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Jaarverslag VRT 2021: hoorzitting

De VRT stelt elk jaar een verslag op over haar vorige werkingsjaar in al zijn facetten. Traditioneel maakt ze dat verslag publiek op de hoorzitting in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met Carlo Adams en Koen Desmaretz van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), met Peter Van Aelst van de Universiteit Antwerpen, met Frieda Brepoels, voorzitter van de raad van bestuur v...

8 juni 2022 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Ondersteuning G-sport: voorstel van resolutie

Personen met een handicap ondervinden drempels als ze een sport willen uitoefenen. Leden van verschillende fracties dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om onderzoek te doen naar inclusief sporten in het buitenland, ondersteuning te bieden zodat goede praktijkvoorbeelden kunnen worden gedeeld, reguliere sportclubs bij te staan bij infrastructuuraanpassing voor sporters met een beperking, en in ...

2 juni 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Uitbesteding soap Thuis

In uitvoering van het transformatieplan van de VRT zal de populaire soapserie Thuis aan een extern productiehuis worden uitbesteed. De huidige productiemedewerkers zouden mee overgaan naar het nieuwe productiehuis, maar vermoed wordt dat door de federale taxshelter deze verhuisoperatie tot een duurder product zal leiden voor de belastingbetaler. Hoe staat minister Benjamin Dalle hiertegenover? Welk productiehuis zal Thuis in de toekomst produce...

2 juni 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Subsidies literaire organisaties

In Vlaanderen zijn een aantal organisaties werkzaam die literatuur ondersteunen en helpen verspreiden tot bij de lezer. Hun werking is enkel mogelijk dankzij subsidies. Literatuur Vlaanderen vraagt om de subsidies die deze organisaties ontvangen te verhogen met 853.000 euro, omdat de huidige bedragen niet volstaan. Erkent minister Jan Jambon deze nood? Wil hij ingaan op de vraag van Literatuur Vlaanderen? Hoe wil hij investeren in nieuwe speler...

25 mei 2022 11.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Strijd tegen gokverslaving

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil de strijd tegen gokverslaving opvoeren, en gokreclame via onder meer kranten, tv, websites en sociale media tegen het einde van het jaar verbieden. Tegen eind 2024 zou dit verbod ook voor de sportwereld gelden. Hoe kijkt minister Ben Weyts hiertegenaan? Hoe wil hij de sportclubs, die momenteel gesponsord worden door gokbedrijven, ondersteunen in hun zoektocht naar alternatieve geldschi...

19 mei 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Visienota Vlaams Gamebeleid 2022-2025: hoorzitting

Games zijn de voorbije dertig jaar wereldwijd uitgegroeid van een nicheproduct tot een mainstream medium dat enorm populair is bij een divers publiek. De globale gamesindustrie is een snel groeiende creatieve sector. De Vlaamse overheid stelde in 2018 een actieplan Gaming op om tegemoet te komen aan de noden van de sector, zodat die kan aansluiten bij de internationale markt. De Vlaamse Regering diende nu een visienota Vlaams Gamebeleid 2022-20...

19 mei 2022 09.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Mediaconcentratie in Vlaanderen 2021: rapport VRM

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) maakt jaarlijks een rapport op over de mediaconcentratie in Vlaanderen. Uit het jaarrapport 2021 blijkt dat het Vlaamse aanbod aan klassieke mediaproducten voor 80 tot 100 procent van de markt in handen is van vijf mediagroepen. De samenwerking tussen de televisieomroepen en de dienstenverleners leidt ertoe dat er bij opnames van programma’s een minuut niet-doorspoelbare reclame te zien zal zijn. Er wo...

13 mei 2022 09.30u -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

12 mei 2022 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bijdrage VRT aan Streamz

DPG Media en Telenet lanceerden op 3 september 2020 het langverwachte Streamz, de zogenaamde Vlaamse Netflix. De VRT werd door de Vlaamse Regering gevraagd om vanuit een rendabel businessplan in dit project mee te stappen. Hoe werkt de VRT samen met Streamz om de Vlaamse audiovisuele sector te ondersteunen? Hoe evalueert minister Benjamin Dalle de marktversterkende rol van de VRT? Hoe werkt de VRT prioritair en marktconform samen met initiatiev...

12 mei 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Jaarverslag 2021 Literatuur Vlaanderen: hoorzitting

Literatuur Vlaanderen ondersteunt de letterensector in Vlaanderen - van auteur tot lezer - in opdracht van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Cultuur. De organisatie doet dat met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren. Daarnaast brengt ze ook de vele spelers in de boekensector samen om te werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief boekenaanbod. De leden van de commissie hielden ...

5 mei 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Resultaten Digimeter

De Digimeter peilt jaarlijks naar welke technologie de Vlaming in huis heeft, wat hij ermee doet maar ook hoe hij zich voelt bij het gebruik van deze technologie. Uit de jongste resultaten blijkt dat heel wat jongeren wel kunnen omgaan met sociale media, maar nuttige apps niet kennen of gebruiken uit vrees fouten te maken. Hoe bekijkt minister Benjamin Dalle de resultaten van de Digimeter? Hoe wil hij de mediawijsheid bij jongeren opkrikken? Pl...

5 mei 2022 09.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Toestand Vlaamse boekenlandschap

Door het faillissement van de Boek.be was er ook geen jaarlijkse Boekenbeurs meer in Antwerpen. In het najaar van 2021 vonden er wel twee alternatieve boekenbeurzen plaats: LEES! in Antwerpen en Boektopia in Kortrijk. BoekenOverleg, het platform dat de gezamenlijke belangen van de boeken- en letterensector behartigt, maakte recent bekend dat het LEES! verder zou uitwerken tot een nieuwe volwaardige Boekenbeurs. Hoe staat minister Jan Jambon hie...

27 april 2022 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Wijzigingsdecreet georganiseerd sporten: bespreking

Het Vlaams Parlement keurde in 2016 een decreet goed om de Vlaamse sportfederaties performanter, krachtdadiger en efficiënter maken. Het had tot doel de administratieve lasten voor de sportfederaties te beperken en minder regels op te leggen, en hun meer vertrouwen en autonomie te geven. Zodoende konden de federaties hun sportaanbod gerichter afstemmen op de noden en wensen van alle sporters. Hierdoor ontstonden unisportfederaties, die slechts...

21 april 2022 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Shoutoutpagina’s Instagram

Een Vlaamse krant deed onderzoek naar zogenaamde shoutoutpagina’s op Instagram. De beheerder van zo’n pagina kan foto's van andere Instagramgebruikers posten met een link naar het persoonlijke profiel van die gebruiker. Op die manier kan die gebruiker snel veel volgers genereren, maar minderjarigen lopen hierdoor een groot risico op seksuele uitbuiting. Ze worden immers gepusht om naaktfoto’s en expliciete seksuele beelden te plaatsen...

21 april 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Gereglementeerde boekenprijs: hoorzitting

Tijdens de vorige legislatuur werd een gereglementeerde boekenprijs ingevoerd: bij de verkoop van nieuwe boeken geldt gedurende de eerste zes maanden een maximaal kortingsplafond. Over deze boekenprijs hielden de leden van de commissie een hoorzitting met vertegenwoordigers uit de boekensector.

20 april 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Wijzigingsdecreet georganiseerd sporten: hoorzitting

Het Vlaams Parlement keurde in 2016 een decreet goed om de Vlaamse sportfederaties performanter, krachtdadiger en efficiënter maken. Het had tot doel de administratieve lasten voor de sportfederaties te beperken en minder regels op te leggen, en hun meer vertrouwen en autonomie te geven. Zodoende konden de federaties hun sportaanbod gerichter afstemmen op de noden en wensen van alle sporters. Hierdoor ontstonden unisportfederaties, die slechts...

31 maart 2022 15.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Ticketverkoop cultuursector

Het Digitaal Podium is een project van Cultuurconnect voor de verkoop van tickets in de cultuursector.  Er duiken echter problemen op, want doordat Vlaamse bedrijven niet in het project stapten, zal mogelijk een buitenlandse IT-aanbieder het ticketsysteem uitwerken. Hoe staat minister Jan Jambon hiertegenover? Wil hij het finale lastenboek publiek laten maken? Hoe zal een en ander worden geëvalueerd? Wat met de investeringen die de cultuurhui...

30 maart 2022 09.45u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Georganiseerde sportbeoefening: wijzigingsdecreet

Het Vlaams Parlement keurde in 2016 een decreet goed om de Vlaamse sportfederaties performanter, krachtdadiger en efficiënter maken. Het had tot doel de administratieve lasten voor de sportfederaties te beperken en minder regels op te leggen, en hun meer vertrouwen en autonomie te geven. Zodoende konden de federaties hun sportaanbod gerichter afstemmen op de noden en wensen van alle sporters. Hierdoor ontstonden unisportfederaties, die slechts...

25 maart 2022 09.00u -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

23 maart 2022 11.15u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Racisme-incidenten amateurvoetbal 

Uit cijfers van het Come Together-actieplan van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en Voetbal Vlaanderen blijkt dat er in 2021 maandelijks 32 meldingen waren van racisme op het voetbalveld. 37 procent van de jeugdvoetballers komt ook in aanraking met racistische of discriminerende uitlatingen. Hoe staat minister Ben Weyts tegenover deze cijfers? Hoe wil hij discriminatie in het voetbal aanpakken? Hoeveel clubs hanteren een gedragscode ...

17 maart 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst en Genderkamer

Op dinsdag 8 maart stelde de Vlaamse Ombudsdienst zijn jaarverslag voor in het Vlaams Parlement, net als het afzonderlijke jaarverslag van de Genderkamer. Gezien de ophef over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en mediawereld in het vorige werkingsjaar van de Genderkamer wisselden de leden van de commissie over dit tweede rapport van gedachten met de Ombudsvrouw Gender.

10 maart 2022 10.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Masterplan Bourlaschouwburg Antwerpen

De Bourlaschouwburg in Antwerpen heeft nood aan een ingrijpende renovatie om te kunnen voldoen aan de hedendaagse verwachtingen over een theaterzaal. In 2017 werd daarom een masterplan opgesteld tussen de verschillende partijen, maar het daarbij behorende budget zou volgens mediaberichten gevoelig zijn overschreden. Kloppen deze mediaberichten? Wil minister Jan Jambon hierover overleg plegen met het Antwerpse stadsbestuur en de betrokken partij...

24 februari 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bovenlokaal cultureel infrastructuurbeleid

De Vlaamse Regering nam zich in haar regeerakkoord 2019-2024 voor om de bovenlokale culturele infrastructuur structureel aan te pakken aan de hand van een langetermijnvisie. In uitvoering van dit voornemen liepen een aantal onderzoeksopdrachten. Wat is daarvan de stand van zaken? Is er al een definitie met criteria vastgelegd van wat bovenlokale culturele infrastructuur concreet inhoudt? Wanneer wil minister Jan Jambon van start gaan met de opb...

23 februari 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Renovatie atletiekpiste Assebroek

De atletiekpiste in Assebroek, een deelgemeente van Brugge, is aan renovatie toe. Het Brugse stadsbestuur trok reeds middelen uit voor de renovatie, maar de media berichten dat Sport Vlaanderen zou nalaten om een inbreng te doen. Kloppen deze berichten? Wat is hiervoor de reden? Wil minister Ben Weyts actie ondernemen zodat Sport Vlaanderen wel investeert in de piste? Bekijk het verslag.

17 februari 2022 09.45u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Tekort werkkrachten cultuursector

Door de coronaepidemie moest de evenementensector maandenlang sluiten. Recent kreeg de sector door de invoering van de zogenaamde coronabarometer wat meer perspectief, maar er dreigt een tekort aan werkkrachten. Veel werknemers zijn tijdens de coronacrisis immers overgestapt naar andere sectoren met zekerdere en betere werkomstandigheden. Hoe wil minister Jan Jambon ervoor zorgen dat de evenementensector volgende zomer op volle toeren kan draai...

16 februari 2022 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Extra beleidsaandacht sport voor personen met een handicap: hoorzitting

Personen met een handicap ondervinden drempels als ze een sport willen uitoefenen. Leden van de Groenfractie dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om extra beleidsaandacht te besteden aan sport voor personen met een handicap op het vlak van promotie, vorming, infrastructuur en subsidiëring. In dit verband hielden de leden van de commissie een hoorzitting met experts uit de sector.

10 februari 2022 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat belicht in zijn jaarverslag 2020-2021 verschillende aspecten van het welzijn van kinderen en jongeren in Vlaanderen: waar liggen de knelpunten, hoe voelen kinderen zich thuis, ...? Het voorbije jaar is door de aanslepende coronacrisis moeilijk geweest voor veel kinderen: de sluiting van de scholen en het afstandsleren, het wegvallen van vrijetijdsbesteding in sportclub of jeugdvereniging, het langdurige wachten op...

10 februari 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Evaluatie vaste boekenprijs

Tijdens de vorige legislatuur werd een gereglementeerde boekenprijs ingevoerd: bij de verkoop van nieuwe boeken geldt gedurende de eerste zes maanden een maximaal kortingsplafond. Er zou een evaluatie volgen van het decreet in kwestie in 2021, maar die liep vertraging op. Is die evaluatie afgerond? Welke conclusies trekt minister Jan Jambon eruit? Noopt de evaluatie tot bijsturing van de vaste boekenprijs? Bekijk het verslag.

3 februari 2022 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Grensoverschrijdend gedrag mediasector

Recent kwamen in Nederland gevallen van grensoverschrijdend gedrag aan het licht rond het programma The Voice of Holland. Jarenlang konden daar mensen in machtsposities misbruik maken van de deelnemers, die zich in een kwetsbare positie bevonden. Hoe staat minister Benjamin Dalle hiertegenover? Welke initiatieven heeft hij genomen om grensoverschrijdend gedrag in de mediasector tegen te gaan? Komt er een actieplan? Hoe zullen slachtoffers worde...

3 februari 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Beoordelingsronde werkingssubsidies Kunstendecreet

Vorig jaar keurde het Vlaams Parlement het Kunstendecreet goed, dat sinds 1 januari 2022 van kracht is. In uitvoering van het nieuwe Kunstendecreet verscheen onlangs de verdeling per beoordelingscommissie van de ingediende aanvragen voor de werkingssubsidies. 293 organisaties hebben voor 226 miljoen euro aan aanvragen ingediend, 86 ervan zijn nieuwkomers. Op basis van welke criteria werden de aanvraagdossiers verdeeld over de beoordelingscommis...

2 februari 2022 11.00u - Hans Memling

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Financiële situatie amateurclubs

Door de aanhoudende coronacrisis en de bijbehorende terugval van inkomsten uit de kantine lijden 9 op de 10 amateurclubs in het voetbal verlies. Ook amateurclubs in andere sporten ondervinden deze impact. Welke ondersteuning wil minister Ben Weyts de verlieslatende clubs bieden? Hoe zit het met de zogenaamde sportnoodleningen? Zijn er clubs die door de financiële problemen de deuren moeten sluiten? Bekijk het verslag.

27 januari 2022 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

VAF: voorstel van decreet

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ondersteunt de creatie van audiovisuele producties zoals films, televisieprogramma’s en games financieel en met begeleiding en coaching. De voorbije maanden hielden de leden van de commissie hoorzittingen over de nieuwe beheersovereenkomst met het VAF. Leden van de meerderheidsfracties dienden nu een voorstel van decreet in om ervoor te zorgen dat het VAF voortaan ook audiocreaties zoals podcasts kan onders...

20 januari 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Subsidiëring jeugdverblijven: ontwerp van decreet

Op 6 juli 2012 werd het decreet houdende de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme goedgekeurd. De voorbije jaren werd de werking van dit decreet uitvoerig geëvalueerd, en de Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om tegemoet te komen aan de knelpunten uit die evaluatie. Zo komen er nieuwe criteria voor overnachtingen in jeugdverblijven, en ook een verho...

20 januari 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Ontslag artistiek directeur KMSKA

Onlangs beslisten het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en artistiek directeur Jacqueline Grandjean in onderling overleg om hun samenwerking stop te zetten. De artistiek directeur was nog maar een paar maanden in functie, en pas na de geplande heropening van het museum in september 2022 zal worden gezocht naar een nieuwe artistiek directeur. Wat was de reden voor het ontslag? Hoe zal tot aan de heropening de functie van ar...

19 januari 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Coronamaatregelen sportsector

Het Overlegcomité besliste op 22 december om alle evenementen in de sport- en cultuursector af te gelasten, maar een week later schortte de Raad van State deze beslissing voor de cultuursector op omdat die niet steunde op adequate motieven en daardoor disproportioneel was. De sportsector wil in navolging hiervan de beslissing ook ongedaan laten maken voor zijn activiteiten, zodat voor sportwedstrijden binnen en buiten opnieuw publiek toegelate...

13 januari 2022 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Gifts van minderjarigen op TikTok

Er is een nieuwe trend op TikTok ontstaan waarbij een TikTokker na een livestream een zogenaamde gift vraagt aan zijn volgers. Minderjarigen kunnen geen giften doen, tenzij ze liegen over hun leeftijd, wat hen kwetsbaar maakt. Is minister Benjamin Dalle op de hoogte van deze praktijk? Hoe wil hij vermijden dat kinderen hiervan slachtoffer worden? Kan het Content Creator Protocol van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) hier soelaas bieden? ...

13 januari 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Opschorting sluiting cultuursector

Het Overlegcomité besliste op 22 december om alle binnenevenementen in de cultuursector af te gelasten, maar een week later schortte de Raad van State deze beslissing omdat die niet steunde op adequate motieven en daardoor disproportioneel was. Hoe staat minister Jan Jambon hiertegenover? Na de beslissing van het Overlegcomité op 22 december ging hij met de cultuursector in gesprek, wat is daaruit voortgekomen? Welke steunmaatregelen werkt hi...

16 december 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Museum geschiedenis en cultuur Vlaanderen

Bij de start van de Vlaamse Regering in oktober 2019 kondigde minister-president Jan Jambon de oprichting aan van een museum dat de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen zou herbergen. Het museum wordt een virtueel platform met onder andere mogelijkheden inzake virtual reality. Hierover hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Luc Delrue, secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, en met Willem Putzeys, proje...

16 december 2021 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaams Audiovisueel Fonds: gedachtewisseling

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ondersteunt de creatie van audiovisuele producties zoals films, televisieprogramma’s en games financieel en met begeleiding en coaching. Na de hoorzitting met de betrokken sectoren op 2 december en de gedachtewisseling met minister van Media Benjamin Dalle op 9 december, wisselden de leden van de commissie in deze vergadering met minister-president Jan Jambon van gedachten over de nieuwe beheersovereenkomst...

15 december 2021 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Emotioneel misbruik volleybal

In een tv-programma getuigden enkele atletes over emotioneel misbruik door hun coaches. Een leidend ambtenaar van Sport Vlaanderen heeft het vervolgens opgenomen voor de coach van de nationale damesvolleybalploeg. In een reactie heeft minister Ben Weyts een magistraat de opdracht gegeven om de werking en de coaching onder de loep te nemen. Hoe staat de minister tegenover de uitspraken die werden gedaan? Hoe zal het onderzoek door de magistraat ...

9 december 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaams Audiovisueel Fonds: gedachtewisseling

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ondersteunt de creatie van audiovisuele producties zoals films, televisieprogramma’s en games financieel en met begeleiding en coaching. Na de hoorzitting met de betrokken sectoren op 2 december, wisselden de leden van de commissie in deze vergadering met minister Benjamin Dalle van gedachten over de nieuwe beheersovereenkomst met het VAF.

9 december 2021 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen: ontwerp van decreet

Cultureel erfgoed is een gemeenschappelijk goed voor de samenleving en is het resultaat van eeuwen menselijke activiteit. In het voorjaar van 2021 besprak de commissie de strategische visienota van minister-president Jan Jambon. Vervolgens diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om deze visie op een duurzame cultureelerfgoedwerking in regelgeving om te zetten. Op 21 oktober heeft de minister-president het ontwerp van decreet in de...

2 december 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaams Audiovisueel Fonds: hoorzitting

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ondersteunt de creatie van audiovisuele producties zoals films, televisieprogramma’s en games financieel en met begeleiding en coaching. De leden van de commissie hielden een hoorzitting over de nieuwe beheersovereenkomst van het VAF met onderzoekers en met vertegenwoordigers van de betrokken sectoren.

2 december 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 voor het beleidsdomein Jeugd voort.

1 december 2021 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 voor het beleidsdomein Sport voort.

25 november 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 voor het beleidsdomein Media voort.  

25 november 2021 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 voor het beleidsdomein Cultuur voort.  

24 november 2021 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de bespreking van de uitgavenbegroting aan. Minister Jan Jambon lichtte de uitgavenbegroting 2022 toe voor het beleidsdomein Cultuur. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden.

18 november 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Benjamin Dalle gaf een algemene toelichting over de uitgavenbegroting 2022 voor zijn beleidsdomeinen.

17 november 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Tekort jeugdtrainers

Door de stijging van het aantal leden in de Vlaamse sportclubs, is er ook nood aan meer jeugdtrainers. Als gevolg van de lockdowns door de coronacrisis zijn veel jeugdtrainers, die deze job vrijwillig doen, bovendien gestopt. Daarom gaan nu stemmen op om jeugdtrainers officieel te verlonen. Welke sporttakken kampen met een tekort aan jeugdtrainers? Hoe wil minister Ben Weyts dit tekort aanpakken? Is hij het idee genegen om de trainers officieel...

10 november 2021 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Eindrapporten Vlaamse Brede Heroverweging: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Pilootgroepen per departement stelden hierover een eindrapport op. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de eindrapporten over Sport Vlaanderen en over het Departement Cultuur, Jeugd...

28 oktober 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Ontwerp van decreet cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen: hoorzitting

Cultureel erfgoed is een gemeenschappelijk goed voor de samenleving en is het resultaat van eeuwen menselijke activiteit. In het voorjaar van 2021 besprak de commissie de strategische visienota van minister-president Jan Jambon . Het voorliggende ontwerp van decreet is de regelgevende invulling van deze regeringsvisie op een duurzame cultureel-erfgoedwerking. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met Sigrid Bosmans van de S...

28 oktober 2021 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Beleid rond gaming

Games zijn de voorbije dertig jaar wereldwijd uitgegroeid van een nicheproduct tot een mainstream medium dat enorm populair is bij een divers publiek, zeker tijdens de coronacrisis. De Vlaamse overheid richtte een Gamefonds op in de schoot van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), maar er komt kritiek op de beperkte link tussen de professionele kunsten en de gamessector. Hoe staat minister Benjamin Dalle tegenover deze kritiek? Is er inderdaad e...

21 oktober 2021 14.00u - Koepel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Relatie jongeren en politie

Uit verschillende bevragingen blijkt dat het vertrouwen tussen jongeren en de politie zoek is, vooral in grootsteden. De Vlaamse Jeugdraad doet in het licht van deze evolutie een aantal beleidsaanbevelingen, zoals een jeugdvriendelijker politiebeleid, het tegengaan van etnisch profileren, en verduidelijken van de rechten en plichten van jongeren. Hoe staat minister Benjamin Dalle tegenover deze adviezen? Wil hij ermee aan de slag gaan? Pleegt h...

21 oktober 2021 09.30u - Koepel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Museum geschiedenis en cultuur Vlaanderen

Bij de start van de Vlaamse Regering in oktober 2019 kondigde minister-president Jan Jambon de oprichting aan van een museum dat de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen zou herbergen. De projectleider heeft zijn opdracht in maart 2021 aangevat met een verkenning van de erfgoedsector en gesprekken met relevante mogelijke partners. Hoe zit het projectplan van de projectleider er momenteel uit? Wat is de timing voor een en ander? Hoe staat minis...

20 oktober 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Topsportactieplan Vlaanderen V en Olympiade

Het Topsportactieplan V loopt van 2021tot 2024. Het plan ziet Vlaamse topsportprestaties tegelijk als een doel op zich en als een middel om meer Vlamingen tot sporten te stimuleren. Op de Spelen in Tokio haalden onze olympiërs en paralympiërs tal van medailles en ereplaatsen. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met minister Ben Weyts en met Tom Coeckelberghs, afdelingshoofd Topsport bij Sport Vlaanderen.

14 oktober 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bescherming journalisten

Overal ter wereld worden journalisten en persmedewerkers steeds meer geconfronteerd met geweld en intimidatie. De recente Public Broadcasters International-conferentie in Brussel stond daarom in het teken van de veiligheid van de pers. Een grote groep internationale omroepen, waaronder de VRT, ondertekende er de zogenaamde Brussels Declaration. Daarin roepen ze op om geweld en intimidatie tegen journalisten en persmedewerkers wereldwijd een hal...

7 oktober 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Restauratie en geplande opening KMSKA

De jarenlange restauratie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) nadert het eindpunt, en het museum zal volgens de planning binnen een jaar de deuren opnieuw openen. Welke werken moeten nog worden uitgevoerd? Zal de planning behouden blijven? Plant minister Jan Jambon een promotiecampagne bij de heropening van het KMSKA? Is er samenwerking met andere musea? Bekijk het verslag.

30 september 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Subsidies voor ‘Wel Jong Niet Hetero’

De jongerenvereniging ‘Wel Jong Niet Hetero’ zal voor de volgende subsidieperiode minder werkingsmiddelen toegekend krijgen, na een negatief advies van de erkenningscommissie op basis van de ingediende beleidsnota. De organisatie reageerde teleurgesteld op de verlaging van de subsidies en stelde dat de Vlaamse Regering de veiligheid van lgbtqi+-jongeren geen prioriteit vindt. Minister Benjamin Dalle liet weten dat hij de werking van de orga...

30 september 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Resultaten recente Interministeriële Conferentie Cultuur

Onlangs kwam de Interministeriële Conferentie Cultuur samen, waar de verschillende cultuurministers in België de dossiers bespreken die de grenzen van hun eigen deelstaat overschrijden. Op de agenda stonden onder andere een evaluatie van de culturele testevenementen die de voorbije zomer plaatsvonden in Vlaanderen en Wallonië, en de geplande hervorming van het kunstenaarsstatuut. Wat zijn hiervan de resultaten? Welke wijzigingen aan het kuns...

16 september 2021 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Uitspraken Sporza-journalist over Belgian Cats 

Na afloop van de uitzending over de huldiging van de Belgische vrouwelijke basketploeg, de Belgian Cats, op de Olympische Spelen bleef de micro open staan. Hierdoor kreeg het publiek de kwetsende opmerkingen te horen die een Sporza-journalist deed over het uiterlijk en de geaardheid van de Belgian Cats. De VRT plaatste de betrokken journalist daarop op non-actief. Hoe staat minister Benjamin Dalle hiertegenover? Heeft hij contact opgenomen me...

15 september 2021 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Optimalisering structuren G-sport 

G-sport is de verzamelnaam voor alle sporten die door mensen met een beperking beoefend worden. Die beperking kan fysiek, psychisch, verstandelijk, auditief of visueel zijn. Er zijn momenteel drie strategische partners voor het G-sportbeleid: Sport Vlaanderen, Parantee-Psylos (als unisportfederatie G-sport) en G-sport Vlaanderen (als G-sportplatform). De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om, in uitvoering van de beleidsnota Spo...

8 juli 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Koloniaal erfgoed: hoorzitting

Naar aanleiding van de nieuwe visienota Cultureel Erfgoed van minister-president Jan Jambon besliste de commissie op 6 mei 2021 om experts te horen over de algemene Vlaamse erfgoedstrategie, en later ook specifiek over het koloniale erfgoed. In dit verband hielden de leden van de commissie in deze vergadering een hoorzitting met vertegenwoordigers van universiteiten en musea.

8 juli 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bijkomende coronasteun cultuursector

De Vlaamse Regering keurde onlangs een pakket maatregelen goed om de culturele sector bijkomend te ondersteunen bij de heropstart. Een maatregel uit dit pakket is het innovatiemechanisme: via zelfreflectie of via extern professioneel advies kunnen cultuuractoren innovatiekansen grijpen om hun weerbaarheid te verhogen. Hoe is dit systeem tot stand gekomen? Hoe zal minister-president Jan Jambon dit nieuwe instrument bekendmaken? Wat zal het berei...

1 juli 2021 14.00u - Koepel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Jaarverslag VRT 2020: hoorzitting

De VRT stelt elk jaar een verslag op over haar vorige werkingsjaar in al zijn facetten. Traditioneel maakt ze dat verslag publiek op de hoorzitting in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met Carlo Adams en Koen Desmaretz van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), met Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur van de VRT en met Frederik Delaplace, gedelegeerd...

1 juli 2021 09.30u - Koepel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Cyberpesten: voorstellen van resolutie

Cyberpesten of pesten via elektronische communicatiemiddelen doet zich voor zowel bij jongeren als volwassenen, en is een zeer complexe problematiek. Hier ligt ook een belangrijke taak weggelegd voor Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een structurele aanpak van cyberpesten en de oprichting van een multidisciplin...

30 juni 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Deelname transgender Olympische Spelen

Bij de Olympische Spelen in Tokio zal voor Nieuw-Zeeland een transgender atlete deelnemen aan het gewichtheffen. Haar deelname leidde tot ethische discussies over ongelijke kansen voor atleten wegens verschillende maatstaven voor testosteronwaarden. Hoe staat minister Ben Weyts hiertegenover? Komt de fair play in het gedrang? Is er nood aan wijziging van de reglementen voor deelname aan sportwedstrijden? Bekijk het verslag.

24 juni 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaams Audiovisueel Fonds: hoorzitting

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ondersteunt de creatie van audiovisuele producties zoals films, televisieprogramma’s en games financieel en met begeleiding en coaching. De leden van de commissie hielden een hoorzitting met vertegenwoordigers van het VAF over zijn jaarverslag 2020.

24 juni 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Podium 19: hoorzitting

Tijdens de sluiting van de cultuursector door de coronacrisis konden geen producties voor een publiek worden opgevoerd. De vzw Brussels Philharmonic, in samenwerking met de andere kunstinstellingen in Vlaanderen, startte daarom een nieuw televisiekanaal, Podium 19 waar dergelijke producties werden uitgezonden. Naar aanleiding van het eindrapport over dit initiatief hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Gunther Broucke van Brusse...

17 juni 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Cyberpesten: hoorzitting

Cyberpesten of pesten via elektronische communicatiemiddelen doet zich voor zowel bij jongeren als volwassenen, en is een zeer complexe problematiek. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een structurele aanpak van cyberpesten en de oprichting van een multidisciplinair kenniscentrum cyberpesten. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met academi...

17 juni 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Viering 11 juli in Brussel

Vorig jaar kon de jaarlijkse 11 juliviering in Brussel door de coronacrisis slechts in beperkte vorm plaatsvinden. Ook dit jaar zullen geen grootse festiviteiten mogelijk zijn door de coronamaatregelen, maar de vzw Vlaanderen Feest! heeft de 19 lokale Brusselse gemeentebesturen aangeschreven om hun te wijzen op de feestelijkheden die wel mogelijk zullen zijn. Welk ondersteuningsaanbod komt er vanuit Vlaanderen Feest!? Is er al reactie geweest v...

10 juni 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Onregelmatigheden VRT

Audit Vlaanderen stelde in een onderzoek onregelmatigheden vast in de werking van de VRT, en deed in dit verband aanbevelingen, die ook werden opgenomen in de beheersovereenkomst. Recent raakte bekend dat er ook een gerechtelijk onderzoek wordt opgestart naar deze onregelmatigheden. Wat is de stand van zaken van de aanbevelingen? Hoe staat minister Benjamin Dalle hiertegenover? Bekijk het verslag.

10 juni 2021 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Ethische richtlijnen over koloniale kunst

Een meertalige expertengroep werkte ethische richtlijnen uit voor de Belgische museumsector voor het beheer en de restitutie van koloniale collecties. Ze pleiten daarbij voor transparantie over de koloniale kunst in ons land en vragen dat er een lijst van alle koloniale collecties in België wordt opgesteld. Hoe staat minister-president Jan Jambon tegenover deze richtlijnen? Welke collecties vallen hieronder? Zal de Vlaamse overheid meewerken a...

9 juni 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Online gokken tijdens lockdown

De Kansspelcommissie publiceerde onlangs haar jaarverslag 2020 over online gokken. Daaruit blijkt dat er tijdens de eerste lockdown wegens de coronapandemie minder online werd gegokt, wat deels te verklaren valt door het wegvallen van sportwedstrijden waarop kan worden geboden. Tijdens de tweede lockdown echter steeg het online gokken tot boven het niveau van voor de coronacrisis. Hoe staat minister Ben Weyts tegenover deze cijfers? Wil hij bij...

3 juni 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bedreigingen media

Op zondag 23 mei moest het gebouw van DPG Media ontruimd worden, na bedreigingen uit extreemrechtse hoek. Op sociale media ontstaan ook groepen die hun steun betuigen aan een voortvluchtige militair die dreigt met aanslagen. Hoe staat minister Benjamin Dalle tegenover deze uitingen van geweld en bedreiging tegen de pers? Hoe wil hij journalisten bescherming bieden? Wat is zijn reactie op de online haatgroepen? Pleegt hij overleg met de VRT over...

3 juni 2021 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Coronanoodfondsen cultuur, jeugd, sport en media: ontwerp van decreet

Met een decreet van 19 juni 2020 kreeg de Vlaamse Regering de machtiging om dringende maatregelen te nemen met betrekking tot de noodfondsen voor onder andere cultuur, jeugd, sport en media. Om hun rechtsgeldigheid te behouden, moeten een aantal daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten met een nieuw decreet worden bekrachtigd. Daartoe diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet. De leden van de commissie bespraken het en namen het bij...

2 juni 2021 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Aanpassing Antidopingdecreet

In 2012 keurde het Vlaams Parlement het Antidopingdecreet goed. In 2015 was er al een eerste wijziging van dat decreet om het in overeenstemming te brengen met de internationale WADA-code. De Vlaamse Regering diende opnieuw een ontwerp van decreet in om het Antidopingdecreet aan te passen, ditmaal onder andere inzake een aantal nieuwe standaarden, de verschuiving van de bewijslast, en het gebruik van informatie uit analyse van stalen. De leden ...

27 mei 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Jaarverslag 2020 Literatuur Vlaanderen: hoorzitting

Literatuur Vlaanderen ondersteunt de letterensector in Vlaanderen - van auteur tot lezer - in opdracht van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Cultuur. De organisatie doet dat met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren. Daarnaast brengt ze ook de vele spelers in de boekensector samen om te werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief boekenaanbod. De leden van de commissie hielden ...

27 mei 2021 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaamse nominatie UNESCO

In 2021 mag Vlaanderen een voorstel doen voor opname van een Vlaams element op de zogenaamde Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid, beter bekend als de UNESCO-erfgoedlijst. Naast UNESCO-criteria wil minister-president Jan Jambon ook Vlaamse evaluatiecriteria toepassen voor de acht ingediende kandidaturen, zoals de mate waarin het element zich internationaal kan profileren. Hoe zal dit in zijn werk gaan? Wel...

26 mei 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Open brief sporters over trans- en homofobie

Recent ondertekenden heel wat bekende sporters een open brief aan minister Ben Weyts waarin ze opriepen om een prioriteit te maken van een dialoog over toegankelijkheid en veiligheid in de sport. Sporters uit de lgbtqi+-gemeenschap worden immers nog vaak geconfronteerd met homo- en transfobie, waardoor ze zich niet durven te outen in hun sportclub. Hoe reageert de minister op deze open brief? Welke structurele maatregelen plant hij om de aanvaa...

20 mei 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Influencers

Een influencer is een persoon die invloed uitoefent op het gedrag van een beoogde doelgroep.  Bekende influencers hebben doorgaans veel volgers op social media, en in het bijzonder Instagram. De Universiteit Gent en de Artevelde Hogeschool peilden onlangs bij 179 Vlaamse influencers naar hun kennis over de bestaande regelgeving en de manier waarop ze communiceren over relevante maatschappelijke thema’s. Ook werd de vraag gesteld in hoeverre ...

20 mei 2021 11.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Strategische visienota Cultureel Erfgoed: bespreking

Het Cultureelerfgoeddecreet (CED) uit 2017 bepaalt dat de minister van Cultuur in de loop van de regeerperiode een strategische visienota Cultureel Erfgoed indient bij het Vlaams Parlement. Minister van Cultuur Jan Jambon diende op 1 april 2021 zijn strategische visienota in, en lichtte die al dezelfde dag toe in de commissie. Hij formuleert in de nota drie hoofddoelstellingen en acht beleidsprioriteiten voor het cultureel erfgoedbeleid. In dit...

19 mei 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Coronatestevenementen in Vlaanderen: hoorzitting

Om de heropstart van de cultuur- en evenementensector te monitoren, zullen er in Vlaanderen testevenementen plaatsvinden. De leden van de commissie hielden een hoorzitting over de ervaringen met dergelijke evenementen, met Dimitri Bonthuis van Fieldlab, dat hiermee als gezamenlijk initiatief van de hele Nederlandse evenementensector de nodige expertise heeft opgebouwd, en met Michael De Cock en Merlijn Erbuer van de Koninklijke Vlaamse Schouwbu...

12 mei 2021 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Sportachterstand door coronacrisis

Door de coronacrisis moesten veel sportclubs hun werking stopzetten of tot een absoluut minimum herleiden, waardoor de instroom van nieuwe leden drastisch terugloopt. Een en ander leidt tot sportachterstand, en uit onderzoek over de lockdown in Portugal blijkt dat de fysieke conditie van jongeren met 20 tot 30 procent is afgenomen. Hoe staat minister Ben Weyts hiertegenover? Hoe wil hij de instroom in de sportclubs aanzwengelen? Hoe kan de spor...

6 mei 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Heikele situatie freelancejournalisten

Hoewel grote mediabedrijven het ondanks de coronacrisis goed doen, plukken de freelancejournalisten die er werken daar de vruchten niet van. De relancemiddelen die de Vlaamse Regering vrijmaakte voor de sector, gaan ook naar de digitale transformatie van de mediabedrijven, en niet naar de journalisten zelf. Hoe wil minister Benjamin Dalle een oplossing aanreiken? Wil hij zorgen voor meer transparantie in de begroting en financiële stromen van ...

6 mei 2021 09.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Strategische visienota Cultureel Erfgoed: hoorzitting

Het Cultureelerfgoeddecreet (CED) uit 2017 bepaalt dat de minister van Cultuur in de loop van de regeerperiode een strategische visienota Cultureel Erfgoed indient bij het Vlaams Parlement. Minister van Cultuur Jan Jambon diende op 1 april 2021 zijn strategische visienota in. Daarin formuleert hij acht beleidsprioriteiten om de doelstellingen van het cultureel erfgoedbeleid te behalen. In dit kader hielden de leden van de commissie een hoorzitt...

29 april 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Dossier netwerkradio’s

Netwerkradio’s hebben geen landelijke dekking maar kunnen wel diverse stedelijke regio’s bereiken, en moeten via DAB+ uitzenden. De Raad van State vernietigde in december 2020 de vergunning van de netwerkradio BG Consulting-Stadsradio Vlaanderen voor frequentiepakket 4. Recent trok ook de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) de vergunning in voor BNL radio, erkend voor frequentiepakket 2. Wat zijn de gevolgen voor de respectieve frequentie...

29 april 2021 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Toekomst lokale cultuurinstellingen

Recent vond de eerste digitale editie plaats van Forum Futuur, een overleg tussen de belangenorganisatie van de Vlaamse gemeenschaps- en cultuurcentra en de lokale besturen. Dit forum wil naar oplossingen zoeken voor de uitdagingen na de coronacrisis en ook naar een hernieuwde functie en positie van de cultuurcentra. Hoe staat minister-president Jan Jambon tegenover Forum Futuur? Wat is de uitkomst van de reeds gevoerde gesprekken over de mogel...

28 april 2021 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek: hoorzitting

Recent bracht de Onafhankelijke Onderzoekscommissie Gymnastiek haar rapport uit, naar aanleiding van meldingen van psychisch grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met Bart Meganck, voorzitter van deze onderzoekscommissie, en met minister Ben Weyts, in samenhang met drie vragen om uitleg over deze materie. Bekijk het verslag.

22 april 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Organisatie jeugdkampen

Tijdens de voorbije paasvakantie kon de speelpleinwerking slechts deels doorgang vinden, omdat jeugdkampen met overnachting door de coronamaatregelen niet toegelaten waren. De jeugdorganisaties vragen nu duidelijke richtlijnen en protocollen om zich te kunnen voorbereiden op de komende zomervakantie. Hoeveel schade hebben de organisatoren van jeugdkampen geleden tijdens de paasvakantie? In welke tegemoetkoming voorziet minister Benjamin Dalle? ...

22 april 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Toekomst Boekenbeurs

Door de coronacrisis kon de hoogmis van het boek, de Boekenbeurs in Antwerpen, in het najaar van 2020 niet doorgaan. De organisator van de Boekenbeurs, Boek.be, vroeg in die periode ook bescherming tegen zijn schuldeisers. Hiervoor gold een termijn van zes maanden, maar binnen die termijn werd geen overnemer gevonden. Minister-president Jan Jambon wilde onderzoeken of er via de investeringsmaatschappij PMV een oplossing mogelijk is. BoekenOverl...

1 april 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Onpartijdigheid VRT: gedachtewisseling

Vier onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen maakten een vergelijkende analyse van het VRT Journaal en het VTM Nieuws om na te gaan of de openbare omroep onpartijdig is in zijn berichtgeving over de politieke partijen. De leden van de commissie hielden enkele weken geleden een hoorzitting over dit onderzoek naar de onpartijdigheid van het VRT-aanbod, in deze vergadering wisselden ze hierover van gedachten met...

1 april 2021 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Kunstendecreet: tweede lezing

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in ter herziening van het bestaande Kunstendecreet. Het ontwerp wil onder andere een aantal kaders uittekenen: een ondersteuningskader voor de verschillende actoren uit de kunstensector, een beleidskader voor de verwerving van stukken voor de collectie van de Vlaamse Gemeenschap en een afsprakenkader voor grote kunstenorganisaties. Enkele weken geleden hielden de leden van de commissie hier een...

31 maart 2021 10.30u - Quinten Metsijs

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Discriminatie in jeugdvoetbal

Uit een onderzoek van de KU Leuven blijkt dat één op de drie kinderen in het jeugdvoetbal te maken krijgt met racisme en/of discriminatie wegens gewicht, lichaamskenmerken of een bepaalde beperking. De Aanspreekpersonen Integriteit (API) bij de sportclubs kunnen hier weinig aan verhelpen, zo blijkt. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) werkte daarom een ‘Come Together’-actieplan uit met een toegankelijk meldpunt, een nieuwe inclusi...

25 maart 2021 15.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

World Choir Games

Vlaanderen is gastheer voor de elfde editie van de de grootste zangwedstrijd voor koren ter wereld. Door de coronacrisis moest deze wedstrijd naar de herfstvakantie verhuizen, en zal er ook een virtueel luik zijn om koren te laten deelnemen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Kan minister-president Jan Jambon verduidelijken welke onderdelen digitaal zullen zijn? Welke concrete maatregelen neemt de organisatie om de wedstrijd coronaproof te la...

25 maart 2021 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Kunstendecreet: bespreking

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in ter herziening van het bestaande Kunstendecreet. Het ontwerp wil onder andere een aantal kaders uittekenen: een ondersteuningskader voor de verschillende actoren uit de kunstensector, een beleidskader voor de verwerving van stukken voor de collectie van de Vlaamse Gemeenschap en een afsprakenkader voor grote kunstenorganisaties. Verleden week hielden de leden van de commissie hier een hoorzi...

24 maart 2021 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Herijking cultuurdecreten: hoorzitting

De Vlaamse Regering kondigde aan om een aantal decreten die op de cultuursector slaan te screenen en te herijken. Daarbij zou ze kijken naar het verbeteren van de processen, het verminderen van de planlast en de afstemming op de andere decreten. Over dit proces van herijking hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Jan Denolf en Stef Vonk van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

18 maart 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024: bespreking

Elke legislatuur stelt de Vlaamse Regering een Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan op. Daarin formuleert ze haar prioritaire doelstellingen en de resultaatsindicatoren voor het waarborgen van kinderrechten op alle bevoegdheidsdomeinen. De leden van de commissie bespraken het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 met onder andere minister Benjamin Dalle, Amir Bachrouri van de Vlaamse Jeugdraad, en Vlaams kinderrechtencommissa...

18 maart 2021 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Kunstendecreet: hoorzitting

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in ter herziening van het bestaande Kunstendecreet. Het ontwerp wil onder andere een aantal kaders uittekenen: een ondersteuningskader voor de verschillende actoren uit de kunstensector, een beleidskader voor de verwerving van stukken voor de collectie van de Vlaamse Gemeenschap en een afsprakenkader voor grote kunstenorganisaties. Minister-president Jan Jambon lichtte het ontwerp van decreet t...

17 maart 2021 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Anti-discriminatiecampagne voetbal negatief onthaald

Met de anti-discriminatiecampagne Football for All roept de Pro League op tot respect en verdraagzaamheid ten aanzien van de diversiteit op en rond de voetbalvelden, in het bijzonder ten aanzien van leden van lgbtqi+-gemeenschap. Dit leidde bij verschillende voetbalclubs echter tot veel negatieve reacties op de sociale media. Pleegt minister Ben Weyts hierover overleg met de voetbalwereld? Welke plannen heeft Sport Vlaanderen in de strijd tegen...

11 maart 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Onpartijdigheid VRT: hoorzitting

Vier onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen maakten een vergelijkende analyse van het VRT Journaal en het VTM Nieuws om na te gaan of de openbare omroep onpartijdig is in zijn berichtgeving over de politieke partijen. De leden van de commissie hielden een hoorzitting over dit onderzoek naar de onpartijdigheid van het VRT-aanbod met Tim Raats en Ike Picone van de Vrije Universiteit Brussel en met Peter Van Ae...

11 maart 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Faillissement Boek.be?

Door de coronacrisis kon de hoogmis van het boek, de Boekenbeurs in Antwerpen, in het najaar van 2020 niet doorgaan. De organisator van de Boekenbeurs, Boek.be, vroeg in die periode ook bescherming tegen zijn schuldeisers. Hiervoor geldt een termijn van zes maanden die binnenkort afloopt. Boek.be zoekt nu een overnemer voor de Boekenbeurs en voor zijn andere activiteiten en bezittingen. Hoe ziet minister-president Jan Jambon de toekomst van Boe...

4 maart 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Omzetting Europese AVMD-richtlijn: ontwerp van decreet

Twee jaar geleden werd de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) gepubliceerd. Door deze richtlijn zullen lineaire en niet-lineaire televisie meer op gelijke voet concurreren met elkaar. Hij voert ook nieuwe regels in voor videoplatformdiensten die kijkers, en in het bijzonder minderjarigen, beter moeten beschermen tegen gewelddadige, schadelijke en haatzaaiende inhoud. Deze richtlijn moet in Vlaamse regelgeving worden o...

4 maart 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Coronaproof heropenen cultuursector

Door de coronapandemie zijn in heel wat landen geen evenementen mogelijk. In Nederland organiseert de cultuursector momenteel een reeks testevenementen om na te gaan hoe er opnieuw evenementen op een veilige manier kunnen plaatsvinden. Daarbij worden deelnemers vooraf en achteraf getest op besmetting met het coronavirus. Hoe staat minister-president Jan Jambon tegenover dit initiatief? Welke lessen trekt hij eruit? Acht hij een soortgelijk expe...

25 februari 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Omzetting Europese AVMD-richtlijn: ontwerp van decreet

Twee jaar geleden werd de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) gepubliceerd. Door deze richtlijn zullen lineaire en niet-lineaire televisie meer op gelijke voet concurreren met elkaar. Hij voert ook nieuwe regels in voor videoplatformdiensten die kijkers, en in het bijzonder minderjarigen, beter moeten beschermen tegen gewelddadige, schadelijke en haatzaaiende inhoud. Deze richtlijn moet in Vlaamse regelgeving worden o...

25 februari 2021 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Pax media in het gedrang?

Een aantal recente voorvallen zetten de pax media tussen de VRT en DPG Media onder druk: de Telefactsreportage over de zaak-De Pauw, de recente beheersovereenkomst van de VRT met de Vlaamse overheid, het al dan niet dragen van mondmaskers in televisiestudio’s, ... Hoe wil minister Benjamin Dalle de pax media herstellen? Zal hij de beide partijen aan tafel brengen? Wat is zijn oordeel over de invalshoek van de bewuste Telefactsreportage? Bekij...

24 februari 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nieuwe aanbevelingen Wereldgezondheidsorganisatie over bewegen

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft onlangs de nieuwe aanbevelingen over bewegen van de Wereldgezondheidsorganisatie omgezet naar de Vlaamse context. Een van de belangrijkste wijzigingen is de idee dat elke fysieke stap telt voor een positief gezondheidseffect. Hoe zal minister Ben Weyts de nieuwe aanbevelingen bekendmaken in de sportsector? Hoe wil hij daarbij de brede bevolking meer aansporen tot sportactiviteiten? Wat is de stand van zak...

11 februari 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Synergie tussen SBS en Telenet

Telecomoperator Telenet is sinds 2018 de grootste aandeelhouder van mediabedrijf SBS Belgium. Die pakte onlangs uit met een rebranding van zijn televisiezenders, en zette daarmee een verdere stap in de synergie tussen SBS en Telenet. Nochtans legt de regelgeving een strikte scheiding op tussen activiteiten van telecomoperatoren en mediabedrijven. Hoe staat minister Benjamin Dalle tegenover deze verdere synergie? Overweegt hij de Belgische meded...

11 februari 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Leenrecht bij amateurkunstenorganisaties

Amateurverenigingen kunnen een beroep doen op de bibliotheek van de organisatie waar ze bij aangesloten zijn om tegen betaling werken uit te lenen. De kosten hiervoor kunnen oplopen, want deze verenigingen vallen niet onder de uitzonderingen op het leenrecht. Pleegt minister-president Jan Jambon hierover overleg met het federale niveau? Wil hij een uitzondering op het leenrecht bedingen voor deze organisaties? Bekijk het verslag.

4 februari 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Inbreuken Streamz: beslissing VRM

Sinds 3 september 2020 kunnen abonnees van Streamz, de zogenaamde Vlaamse Netflix, in preview kijken naar reeksen die in opdracht van lineaire tv-zenders zijn gemaakt. De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) oordeelde onlangs dat een VTM-reeks en een VRT-reeks niet in primeur mochten zijn aangeboden op Streamz voor ze op een open net te zien waren, omdat ze gefinancierd werden met de stimuleringsregeling van de Vlaamse overheid. Hoe staat mini...

4 februari 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nieuwe museale site Brugge

Recent bleek uit persberichten dat de Vlaamse Regering 27 miljoen euro zal investeren in de bouw van BRUSK, een nieuwe, flexibel inzetbare museale site naast het bestaande Gruuthuusemuseum in Brugge. Waarom investeert minister-president Jan Jambon in dit nieuwe museum? Welke collecties zal het bevatten? Investeert de Vlaamse Regering nog in andere musea in Brugge? Bekijk het verslag.

3 februari 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Stopzetting competitie amateurvoetbal

Door de coronacrisis heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beslist om alle amateurcompetities van dit seizoen stop te zetten. Deze beslissing heeft grote financiële gevolgen voor de amateurclubs. Een aantal clubs had voordien al problemen om het hoofd boven water te houden. In welke mate komen de ondersteuningsmaatregelen van de Vlaamse Regering bij de sportclubs terecht? Pleegt minister Ben Weyts hierover overleg met Voetbal Vlaan...

28 januari 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nieuwe beheersovereenkomst VRT

Op 10 december 2020 sloot de Vlaamse Regering een nieuwe vierjarige beheersovereenkomst met de VRT. Die bepaalt het kader waarbinnen de VRT haar opdracht moet vervullen. In de beheersovereenkomst 2021-2025 krijgt de VRT nieuwe taken, zoals verdere digitalisering, vechten tegen desinformatie, meer cultuur en diversiteit, maar ze moet dat met minder budget doen. Wat zijn de gevolgen van deze besparingen voor de producties? Zal Sporza nog steeds e...

28 januari 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Culturele Hoofdstad Europa 2030

Elk jaar dragen twee Europese steden de titel van Culturele Hoofdstad van Europa, met als doel de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen tot hun recht te laten komen. In 2030 zal een Belgische stad die titel mogen voeren. De verschillende gemeenschappen in België zullen hierover tot consensus moeten komen. Is dit overleg reeds van start gegaan? Welke aanpak zal worden gehanteerd? Wil minister-pr...

21 januari 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Wijzigingsdecreet radio

Op 31 december 2021 vervallen de huidige erkenningen van de landelijke radio-omroeporganisaties. De Vlaamse Regering diende daarom een ontwerp van decreet in dat de regionale radio-omroeporganisaties afschaft en in een nieuwe erkenningstermijn van 5 jaar voorziet, verlengbaar met een eenmalige periode van maximaal 3 jaar vanaf 1 januari 2023. Ze verplicht ook het inbouwen van een DAB+-ontvanger in nieuwe wagens conform het Europees wetboek voor...

21 januari 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Museum geschiedenis en cultuur Vlaanderen

Bij de start van de Vlaamse Regering in oktober 2019 kondigde minister-president Jan Jambon de oprichting aan van een museum dat de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen zou herbergen. Recent bleek uit persberichten dat dit geen fysiek museum zou worden, maar een virtueel platform met onder andere mogelijkheden inzake virtual reality. Hoe wordt dit project vanuit het departement Cultuur begeleid? Hoe zal dit virtuele platform vorm krijgen? Is ...

20 januari 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Versnelde vaccinatie topsporters?

Vanuit de topsportwereld komt de vraag om topsporters sneller te vaccineren dan nu gepland in de vaccinatiestrategie: deze sporters moeten zich kunnen klaarstomen voor de Olympische Spelen in Tokio of voor de play-offs in het profvoetbal. Hoe staat minister Ben Weyts tegenover deze vraag? Vallen topsporters voor hem in de categorie ‘personen die een essentiële maatschappelijke functie uitoefenen’? Heeft hij hierover contact gehad met de co...

14 januari 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Steunmaatregelen event- en cultuursector

De event- en cultuursectoren zijn hard getroffen door de coronacrisis: ze moesten als eerste sluiten en zullen wellicht pas als laatste heropenen. Voor hun omzetverlies biedt het Vlaamse Beschermingsmechanisme soelaas, maar de voorwaarden voor de toekenning van deze steunmaatregel zijn moeilijk toepasbaar op deze sectoren. Is minister-president Jan Jambon op de hoogte van deze moeilijkheden? Wil hij de voorwaarden aanpassen, zodat ze meer op ma...

7 januari 2021 10.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nieuw cultuurkanaal ‘Podium 19’

De Vlaamse Regering besliste eind december om een subsidie van 460.000 euro toe te kennen aan de vzw Brussels Philharmonic voor de opstart van een nieuw televisiekanaal, Podium 19. De andere kunstinstellingen in Vlaanderen nemen ook deel aan dit initiatief. Op dit digitale kanaal op VRTNU, Proximus en Telenet zullen continu producties worden uitgezonden die voorlopig nog niet in de zalen kunnen worden opgevoerd. Het project loopt in een eerste ...

10 december 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Opleiding jeugdmonitoren in coronatijden

Jeugdmonitoren krijgen hun opleiding doorgaans in de schoolvakanties. Door de coronamaatregelen konden de voorbije vakantieperiodes de opleidingen niet doorgaan, waardoor de opvolging van de monitorenleiding in het gedrang komt. Ontstaat er een krapte aan opgeleide monitoren? Zitten alle opleidingen in hetzelfde schuitje? Hoe wil minister Benjamin Dalle de jeugdwerkorganisaties hierin ondersteunen? Bekijk het verslag.  

10 december 2020 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Werking Brailleliga

De Brailleliga verliest vanaf 2021 een deel subsidie door de inwerkingtreding van het nieuwe decreet inzake sociaal-cultureel volwassenenwerk. Hierdoor dreigen blinden en slechtzienden uit de boot te vallen op het vlak van culturele beleving. Op welke basis werd de subsidie voor de Brailleliga geschrapt? Zal minister Jan Jambon overleg plegen met zijn collega van Welzijn om een oplossing te vinden? Hoe zal hij de werking van de Brailleliga verz...

9 december 2020 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Topsport in coronatijden

Door de coronamaatregelen mogen jonge topsporters niet langer indoor trainen. Er gaan nu stemmen op bij hen om die trainingen toch te laten doorgaan met enkel de sporter en de coach in de zaal. Is minister Ben Weyts op de hoogte van deze vraag van de jonge topsporters? Wil hij hierop ingaan met het oog op hun noodzakelijke training voor internationale competities? Bekijk het verslag.

3 december 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Subsidies jeugdverblijven: ontwerp van decreet

De evaluatietrajecten voor jeugdverblijven die subsidies krijgen van de Vlaamse overheid lopen eind dit jaar af. In afwachting van nieuwe regelgeving om de subsidiëring uit verschillende decreten te stroomlijnen, stelt de Vlaamse Regering als overgangsbepaling een verlenging met een jaar voor van de huidige beleidsperiode. De leden van de commissie bespraken dit ontwerp van decreet met minister Benjamin Dalle en namen het bij de stemming aan.

2 december 2020 10.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Een sportvriendelijke leefomgeving en de aanwezigheid van voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur is een basisvoorwaarde om te sporten. Het Vlaams Parlement keurde daarom in 2017 een decreet goed in waarin de beschikbare middelen prioritair ingezet worden op bovenlokale sportinfrastructuurprojecten die zo veel mogelijk mensen aan het sporten zetten. Het decreet biedt ook een structurele basis voor de verdere uitbouw van topsporttrainingsi...

26 november 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken met minister-president Jan Jambon de uitgavenbegroting 2021 wat betreft het beleidsdomein Cultuur, en het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021, wat betreft het hoofdstuk Cultuur.

26 november 2020 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken met minister-president Jan Jambon de uitgavenbegroting 2021 wat betreft het beleidsdomein Cultuur, en het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021, wat betreft het hoofdstuk Cultuur.

25 november 2020 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken met minister Benjamin Dalle de uitgavenbegroting 2021, wat betreft het beleidsdomein Media.  

19 november 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken met minister Benjamin Dalle de uitgavenbegroting 2021, wat betreft het beleidsdomein Jeugd, en het programmadecreet bij de begroting 2021, wat betreft het hoofdstuk Jeugd.

19 november 2020 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Minister-president Jan Jambon lichtte de uitgavenbegroting 2021 toe wat betreft het beleidsdomein Cultuur, en het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021, wat betreft het hoofdstuk Cultuur.  

18 november 2020 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Minister Ben Weyts lichtte de uitgavenbegroting 2021 toe wat betreft het beleidsdomein Sport. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden, die het ontwerp van decreet bij de stemming aannamen.

12 november 2020 09.30u - Quinten Metsijs

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2021

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Benjamin Dalle lichtte de uitgavenbegroting 2021 en het programmadecreet toe, wat betreft de beleidsdomeinen Jeugd en Media.

28 oktober 2020 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Coronacode oranje voor sport

Sinds 14 oktober geldt coronacode oranje voor de sportbeoefening. Hierdoor zijn alle indoorsportactiviteiten voor iedereen ouder dan 12 jaar verboden. Wat lag aan de basis van deze beslissing? Hoe heeft minister Ben Weyts hierover gecommuniceerd met de sportverenigingen? Wat zijn de gevolgen voor buitensporters? Komt er een uitzondering voor topsporters? Wat met de overgang naar code rood of terugkeer naar code geel? Bekijk het verslag.

22 oktober 2020 14.00u - Koepel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Relanceplan cultuursector: hoorzitting

De cultuur- en eventsector worden hard getroffen door de coronacrisis. Door de beperkende maatregelen kunnen ze minder publiek aantrekken, wat tot inkomensverlies leidt en kunstgezelschappen in hun voortbestaan bedreigt. Daarom pleiten zowel leden van de sp.a-fractie als leden van de meerderheidsfracties er in respectieve voorstellen van resolutie voor dat de Vlaamse Regering een relanceplan voor de cultuur- en evenementensector zou opstellen. ...

22 oktober 2020 09.30u - Hans Memling

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Impact coronamaatregelen op jongeren

Jongeren voelen zich niet gehoord in deze coronatijden, omdat de beslissingen over hun leefwereld zoals het onderwijs en het jeugdwerk boven hun hoofden worden genomen zonder inspraak. Uit de cijfers van hulplijn Awel blijkt ook dat jongeren zich onzeker voelen over de toekomst. Ze informeren zich over de maatregelen ook via sociale media, wat een gevaar op misinformatie inhoudt. Hoe staat minister Benjamin Dalle tegenover deze bevindingen? Hoe...

15 oktober 2020 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Schoolvoorstellingen in coronatijden

Door de coronacrisis vallen veel schoolvoorstellingen van theatergezelschappen weg. Dit fnuikt de ontwikkeling en cultuureducatie van de kinderen en jongeren, en brengt de cultuursector in ernstige financiële problemen. Hoe wil minister-president Jan Jambon soelaas bieden? Pleegt hij hierover overleg met de minister van Onderwijs? Wil hij uitkoopsommen van schoolvoorstellingen betalen? Bekijk het verslag.  

8 oktober 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Mediarichtlijnen rond zelfdoding 

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) stelde in 2004 richtlijnen op om media te sensibiliseren en te adviseren over de effecten van berichtgeving en beeldvorming over zelfdoding. Op sociale media volgen influencers de richtlijnen niet steeds op, die echter niet afdwingbaar zijn. Is minister Benjamin Dalle van oordeel dat de VRT de richtlijnen van het VLESP afdoende toepast? Hoe wil hij ervoor zorgen dat alle media, ook de social...

8 oktober 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Crisissituatie bij Boek.be 

Door de coronacrisis kan de hoogmis van het boek, de Boekenbeurs in Antwerpen, dit najaar niet doorgaan. Onlangs vroeg de organisator van de Boekenbeurs, Boek.be, ook bescherming tegen zijn schuldeisers. Pleegt minister-president Jan Jambon overleg met Boek.be? Hoe schat hij het overleven van Boek.be in? Komt er al dan niet een alternatieve boekenbeurs? Wil hij de sector extra ondersteunen? Bekijk het verslag.  

7 oktober 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Grensoverschrijdend gedrag binnen de gymnastiek 

Vorige zomer getuigden enkele turners en turnsters over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek. De Gymfederatie reageerde hierop met de oprichting van een onafhankelijke onderzoekscommissie waar de betrokkenen naartoe kunnen om hun verhaal te doen. Minister Ben Weyts zou voor de financiering zorgen en de onafhankelijkheid van de commissie waarborgen. Zal de onderzoekscommissie ook zelf initiatief ondernemen? Wat is de impact van deze onder...

1 oktober 2020 11.00u -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

17 september 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nieuwe streamingdienst in Vlaanderen

DPG Media en Telenet lanceerden op 3 september 2020 het langverwachte Streamz, de zogenaamde Vlaamse Netflix. De abonnees krijgen een aanbod van Streamz originals, zijnde reeksen die louter in opdracht van Streamz zijn gemaakt, zonder link met een lineaire tv-zender, en Streamz previews, die in opdracht van lineaire tv-zenders zijn gemaakt. Deze previews zullen eerst op Streamz te zien zijn, en daarna op de lineaire tv-zenders. Ook de VRT is in...

17 september 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Biënnale Venetië: vragen over selectieprocedure

In 2022 mag Vlaanderen kunstenaars afvaardigen naar de Biënnale van Venetië. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft samen met de jury de selectieprocedure voor de invulling van het Belgische paviljoen aangepast. De kandidaten werd recent bekendgemaakt, maar in de kunstensector en in de media is er kritiek gekomen op de gehanteerde selectieprocedure. Hoe staat minister Jan Jambon tegenover deze negatieve commentaren? Waarop is de select...

2 september 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Beslissingen Veiligheidsraad: gevolgen voor evenementen- en cultuursector

De coronacrisis en de bijbehorende inperkende maatregelen hebben een grote impact gehad op het Vlaamse culturele leven: theatertournees werden afgelast, optredens konden niet doorgaan, culturele centra moesten hun deuren sluiten, kunstenaars vielen zonder opdrachten, ... De Nationale Veiligheidsraad besliste op 20 augustus dat evenementen en culturele voorstellingen vanaf 1 september mogen plaatsvinden met een publiek van maximum 200 personen b...

9 juli 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Meerjarenplan 2021-2025 Literatuur Vlaanderen

Literatuur Vlaanderen ondersteunt de letterensector in Vlaanderen - van auteur tot lezer - in opdracht van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Cultuur. De organisatie doet dat met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren. Daarnaast brengt ze ook de vele spelers in de boekensector samen om te werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief boekenaanbod. Literatuur Vlaanderen heeft een aa...

9 juli 2020 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Aanpassingen zomerkampen door coronacrisis

Door de coronacrisis heeft de jeugdsector heel wat aanpassingen moeten doen: buitenlandse kampen mogen slechts binnen een straal van 150 kilometer buiten de landsgrenzen plaatsvinden en het aantal deelnemers is beperkt tot een bubbel van 50 personen. Zijn er voldoende monitoren beschikbaar voor de zomerkampen? Hoeveel kampen werden door de nieuwe regels geannuleerd? Hoe wil minister Benjamin Dalle een oplossing bieden voor jeugdverenigingen die...

8 juli 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Grensoverschrijdend gedrag in de sportsector

Uit een onderzoek van de Thomas More hogeschool blijkt dat er in de sportsector nog steeds heel wat gevallen zijn van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Welke maatregelen zal minister Ben Weyts nemen tegen grensoverschrijdend gedrag in de jeugdsport? Wil hij inzetten op betere opleidingen en vorming van trainers/begeleiders en een verplicht attest van goed gedrag en zeden voor deze personen? Bekijk het verslag.

2 juli 2020 13.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Deelname aan culturele events verminderd?

In de exitstrategie uit de coronacrisis kunnen er vanaf 1 juli opnieuw culturele evenementen plaatsvinden met een publiek van maximaal 200 personen. Uit onderzoek blijkt dat veel cultuurliefhebbers willen wachten op een vaccin vooraleer ze opnieuw een cultureel evenement bezoeken. Wil minister-president Jan Jambon acties ondernemen ter promotie van de cultuursector? Steunt hij het online aanbod van cultuurorganisaties? Wil hij de steunmaatregel...

2 juli 2020 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Rekenmethodiek raming financiële schade coronacrisis: hoorzitting

De coronacrisis heeft een grote financiële impact gehad op heel wat sectoren. De cultuursector in het bijzonder is zeer zwaar getroffen: theatertournees werden afgelast, optredens konden niet doorgaan, culturele centra moesten hun deuren sluiten, kunstenaars vielen zonder opdrachten, sport- en jeugdverenigingen vielen stil, ... Over de rekenmethodiek voor de raming van deze financiële schade hielden de leden van de commissie een hoorzitting m...

25 juni 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Mediawijsheid bij kwetsbare groepen: hoorzitting

Het Kenniscentrum Mediawijsheid helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief om te gaan met media. Het Rekenhof onderzocht de maatregelen die de Vlaamse overheid in de legislatuur 2014-2019 trof ter bevordering van de mediawijsheid bij de kwetsbare groepen. De leden van de commissie hielden een hoorzitting over dit rapport van het Rekenhof en over de werking van het Kenniscentrum Mediawijsheid met Willem C...

25 juni 2020 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Censuur in de media: voorstel van resolutie

In verschillende landen worden, in de nasleep van de protesten naar aanleiding van de dood van een zwarte man bij een arrestatie, afleveringen van tv-reeksen met een mogelijke racistische ondertoon offline gehaald. Leden van de Vlaams Belangfractie dienden in dit verband een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om de ideologische vrijheid in de media te vrijwaren en geen politieke druk uit te oefenen die kan leiden tot...

18 juni 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Jaarverslag VRT 2019: hoorzitting

De VRT stelt elk jaar een verslag op over haar vorige werkingsjaar in al zijn facetten. Traditioneel maakt ze dat verslag publiek op de hoorzitting in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, met Leo Hellemans, gedelegeerd bestuurder ad interim van de VRT en met Lieven Vermaele, directeur Financiën en opera...

18 juni 2020 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Reguleren sociale mediaplatformen

Er komt steeds meer kritiek op de lakse manier waarop sociale mediaplatformen als Twitter en Facebook omspringen met posts die bijvoorbeeld geweld verheerlijken. De Europese Commissie wil deze platformen beter controleren op hoe ze onder andere de privacy van hun gebruikers respecteren en hoe ze optreden tegen desinformatie. In dat verband houdt de Europese Commissie eerst een bevraging bij de lidstaten. Hoe zal de Vlaamse Regering input hiervo...

17 juni 2020 11.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Heropening zwembaden

In de exitstrategie uit de coronacrisis staat de heropening van de zwembaden gepland op 1 juli. In Nederland zijn de zwembaden echter sinds 11 mei opnieuw open, met inachtneming van bepaalde beperkende maatregelen. In Vlaanderen gaan daarom steeds meer stemmen op om de zwembaden vroeger te openen. Heeft minister Ben Weyts hier oren naar? Bekijk het verslag.

11 juni 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Studie over mediagebruik jongeren

Uit het tweejaarlijks onderzoek over het mediagebruik bij jongeren blijkt dat de leeftijd waarop jongeren hun eerste smartphone kregen is gedaald naar 9 jaar. Ze maken daarbij vooral gebruik van communicatie-apps en sturen op vroege leeftijd soms gewaagde foto’s van zichzelf door. Ouders zijn vaak niet op de hoogte van waar de jongeren mee bezig zijn op sociale media. Hoe staat minister Benjamin Dalle tegenover de bevindingen uit het rapport?...

11 juni 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Exitstrategie cultuursector

Tijdens de lockdownperiode waren alle cultuuractiviteiten verboden, maar vanaf 1 juli zullen podiumvoorstellingen en filmactiviteiten opnieuw mogelijk zijn voor maximaal 200 personen. Hiervoor zullen protocollen worden ontwikkeld. Hoe komen die tot stand? Gelden ze op dezelfde manier voor de amateursector als voor de professionele sector? Wat met buitenlandse artiesten en gezelschappen? Wanneer volgt een evaluatie met eventuele verdere versoepe...

4 juni 2020 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Visienota Kunsten: hoorzitting

Minister-president Jan Jambon diende in het Vlaams Parlement zijn visienota Kunsten in, in uitvoering van het Kunstendecreet van 13 december 2013. Deze visienota is de verdere uitwerking van het kunstenbeleid in zijn beleidsnota Cultuur 2019-2024. Op 16 april wisselden de leden van de commissie hierover van gedachten met de minister-president. Vandaag hielden ze een hoorzitting met Herman Baeten (voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed,...

4 juni 2020 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Noodfonds Vlaamse Regering: gedachtewisseling

De coronacrisis en de bijbehorende inperkende maatregelen hebben een grote impact op het Vlaamse culturele leven: theatertournees werden afgelast, optredens konden niet doorgaan, culturele centra moesten hun deuren sluiten, kunstenaars vielen zonder opdrachten, ... Ook kinderen en jongeren ervoeren heel wat veranderingen: de scholen gingen dicht, sport- en jeugdverenigingen vielen stil, sociale contacten waren enkel digitaal mogelijk, ... De Vl...

3 juni 2020 09.30u - Quinten Metsijs

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Noodfonds Sport: gedachtewisseling

De coronacrisis en de bijbehorende inperkende maatregelen hebben een grote impact op Vlaamse sporters en de sportverenigingen: de competities zijn stilgevallen, trainingen in groep konden niet doorgaan, sportclubs moesten hun deuren sluiten, ... De Vlaamse Regering heeft een noodfonds in het leven geroepen om in tal van sectoren de ergste noden te kunnen ledigen. De leden van de commissie wisselden met minister Ben Weyts van gedachten over de b...

28 mei 2020 14.00u - Koepel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Exitstrategie jongeren

De coronacrisis heeft een grote impact op het leven van jongeren in Vlaanderen: de scholen gingen dicht, sport- en jeugdverenigingen vielen stil, sociale contacten waren enkel digitaal mogelijk, ... Nu de maatregelen van de lockdown stapsgewijs worden versoepeld, hielden de leden van de commissie een hoorzitting over de ervaringen van jongeren tijdens de coronacrisis en hun verwachtingen voor de exitstrategie. Hiervoor nodigen ze Caroline Vrije...

28 mei 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Organisatie Boekenbeurs

Door de coronacrisis kan de hoogmis van het boek, de Boekenbeurs in Antwerpen, dit najaar niet doorgaan. De organisator van de Boekenbeurs, Boek.be, gaat nu op zoek naar alternatieven om in die periode het boek onder de aandacht te houden en de verkoop te stimuleren. Pleegt minister-president Jan Jambon overleg met Boek.be over een alternatieve boekenbeurs? Wil hij de sector extra ondersteunen? Komt er een aanpassing in het overheidsbeleid om h...

27 mei 2020 11.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Exitstrategie sport

Minister Ben Weyts stelde een zesstappenplan met streefdata op om sport gefaseerd uit de lockdown te halen. De Nationale Veiligheidsraad bevestigde op 13 mei de eerste van die zes stappen, waardoor sport in de open lucht met maximum 20 personen opnieuw toegelaten is sinds 18 mei. Op 3 juni beslist de Nationale Veiligheidsraad over eventuele verdere stappen uit het exitplan voor de sport vanaf 8 juni. Zullen de streefdata uit het stappenplan geh...

20 mei 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Beheersovereenkomst VRT: hoorzitting

Twee jaar geleden werd de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) gepubliceerd. Deze richtlijn voert heel wat wijzigingen door, en moet tegen ten laatste 19 september 2020 in Vlaamse regelgeving zijn omgezet. Ter voorbereiding van de op til staande decretale wijzigingen, en in het licht van de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT, houdt de commissie een aantal hoorzittingen met sta...

14 mei 2020 14.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Ondersteuning artiesten via VRT

De Belgische muzieksector heeft het moeilijk: door de coronacrisis zijn veel concerten en festivals geannuleerd. Airplay op de radio kan deze bittere pil voor de getroffen artiesten wat vergulden, en de lineaire VRT-zenders doen hiervoor reeds inspanningen via de campagne #IkLuisterBelgisch. Er is evenwel een addendum nodig aan de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT om de muziek in kwestie via DAB+ uit te zenden. Hoe sta...

14 mei 2020 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 in. Minister Jan Jambon lichtte toe wat deze begrotingscontrole inhoudt voor het beleidsdomein Cultuur, waarna de bespreki...

7 mei 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationale rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Benjamin Dalle van gedachten over de aanpak van coronacrisis in het beleidsdomein Jeugd.  

7 mei 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Noodlijdende boekhandels door coronacrisis

De onlineverkoop van grote spelers op de boekenmarkt tijdens deze coronacrisis boomt, maar de fysieke boekhandels staat het water aan de lippen, ondanks hun pogingen om boeken te blijven verkopen via een webshop. Ze verwachten een totaal omzetverlies van zo’n 50 procent. In de exitstrategie zullen de boekhandels de deuren opnieuw mogen openen op 11 mei. Hoe wil minister-president Jan Jambon ervoor zorgen dat de Vlamingen de weg naar de lokale...

30 april 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Schrappen gescostatuten cultuursector

Onlangs kregen acht organisaties in de culturele sector een brief over de stopzetting van hun gescosubsidies. Die stopzetting heeft ingrijpende gevolgen voor hun personeelsinzet. Wat is de reden voor deze schrapping? Heeft minister-president Jan Jambon overlegd met deze organisaties? Zullen de lokale besturen deze subsidiëring kunnen en willen overnemen?  

29 april 2020 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Ben Weyts van gedachten over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Sport.

23 april 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Benjamin Dalle van gedachten over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Media.

16 april 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Visienota Kunsten: bespreking

Minister-president Jan Jambon diende in het Vlaams Parlement zijn visienota Kunsten in, in uitvoering van het Kunstendecreet van 13 december 2013. Deze visienota is de verdere uitwerking van het kunstenbeleid in zijn beleidsnota Cultuur 2019-2024. De minister-president stoelt zijn nota op negen krachtlijnen. De leden van de commissie bespraken de visienota Kunsten met minister-president Jan Jambon.

9 april 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Benjamin Dalle van gedachten over de impact van de coronacrisis op het beleidsdomein Jeugd.  

9 april 2020 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister-president Jan Jambon van gedachten over de impact van de coronacrisis op het beleidsveld Cultuur.  

12 maart 2020 20.00u -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

12 maart 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Beheersovereenkomst VRT: hoorzitting

Twee jaar geleden werd de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) gepubliceerd. Deze richtlijn voert heel wat wijzigingen door, en moet tegen ten laatste 19 september 2020 in Vlaamse regelgeving zijn omgezet. Ter voorbereiding van de op til staande decretale wijzigingen, en in het licht van de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT, houdt de commissie een aantal hoorzittingen met sta...

12 maart 2020 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vertrek directeur KMSKA

De raad van bestuur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen maakte bekend dat de directeur en hoofdconservator van het museum ontslagen is en wordt vervangen door een waarnemend directeur. Het museum nadert de voltooiing van de jarenlange renovaties. Ook in enkele andere cultuurinstellingen staat er een waarnemend directeur aan het hoofd. Hoe bekijkt minister Jan Jambon dit ontslag? Welke gevolgen heeft dit voor de eindfase van ...

11 maart 2020 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaamse Ombudsdienst: jaarverslag 2019 Media

De Vlaamse Ombudsdienst belicht in zijn jaarverslag alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Vandaag bespraken de leden van de commissie de bevindingen en klachten inzake de bevoegdheid Media samen met Vlaams ombudsman Bart Weekers en minister Benjamin Dalle. Bijzondere aandacht ging uit de klachtenbehandeling door de VRT. Vandaar dat ook de ombudspersonen van de VRT hun werk van het afgelopen jaar hebben toegelicht, met name Anabel Corema...

5 maart 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Beheersovereenkomst VRT: hoorzitting

Twee jaar geleden werd de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) gepubliceerd. Deze richtlijn voert heel wat wijzigingen door, en moet tegen ten laatste 19 september 2020 in Vlaamse regelgeving zijn omgezet. Ter voorbereiding van de op til staande decretale wijzigingen, en in het licht van de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT, houdt de commissie een aantal hoorzittingen met sta...

5 maart 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Uitreiking Vlaamse cultuurprijzen

Op 18 februari waren er bij de uitreiking van de Vlaamse cultuurprijzen protestacties en vielen er politiek getinte uitspraken te noteren. Hoe reageert minister-president Jan Jambon op de heisa? Hoe is de jury van de cultuurprijzen samengesteld? Plant hij wijzigingen voor de volgende editie? Lees hier het verslag.

21 februari 2020 09.45u -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

20 februari 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Beheersovereenkomst VRT: hoorzitting

Twee jaar geleden werd de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) gepubliceerd. Deze richtlijn voert heel wat wijzigingen door, en moet tegen ten laatste 19 september 2020 in Vlaamse regelgeving zijn omgezet. Ter voorbereiding van de op til staande decretale wijzigingen, en in het licht van de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT, houdt de commissie een aantal hoorzittingen met sta...

20 februari 2020 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Teruggave naziroofkunst

Onlangs kwam aan het licht dat een werk van Felicien Rops, dat in de Koninklijke Bibliotheek van België hangt, tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s van de rechtmatige eigenaars werd geroofd. De bibliotheek kocht het werk in 1968 in goed vertrouwen aan. België ondertekende in 1998 de Washington Principles die teruggave van naziroofkunst aan de eigenaar of diens nakomelingen aanbevelen. Hoe bekijkt minister-president Jan Jambon deze ...

13 februari 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Beheersovereenkomst VRT: hoorzitting

Twee jaar geleden werd de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) gepubliceerd. Deze richtlijn voert heel wat wijzigingen door, en moet tegen ten laatste 19 september 2020 in Vlaamse regelgeving zijn omgezet. Ter voorbereiding van de op til staande decretale wijzigingen, en in het licht van de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT, houdt de commissie een aantal hoorzittingen met sta...

13 februari 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Subsidies FoCI

De jeugdsector kan een beroep doen op subsidies van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) om cultuur- en jeugdinfrastructuur energiezuiniger te maken. De voorbije drie jaar waren er slechts 33 aanvragen voor deze subsidies. Hoe wil minister Benjamin Dalle de ondersteuning beter bekend maken? Pleegt hij overleg met minister-president Jan Jambon om deze subsidielijn voort te zetten? Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisi...

12 februari 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Gratis drankbonnetjes in voetbal onder vuur

Voetbalclubs delen aan hun spelers na een match vaak bonnetjes uit voor een gratis drankje. Ze mogen de btw op de aankoop van die drankjes niet aftrekken van hun belastingen, maar dat loopt niet altijd goed. Hierdoor riskeren heel wat clubs zware boetes van de fiscus, wat hun bedreigt in hun voortbestaan. Hoe reageert minister Ben Weyts hierop? Welke oplossing heeft hij voor ogen? Hoe wil hij de clubs helpen? Zal hij overleg plegen met federaal...

11 februari 2020 12.00u -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

7 februari 2020 10.00u -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

6 februari 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Beheersovereenkomst VRT: hoorzitting

Twee jaar geleden werd de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) gepubliceerd. Deze richtlijn voert heel wat wijzigingen door, en moet tegen ten laatste 19 september 2020 in Vlaamse regelgeving zijn omgezet. Ter voorbereiding van de op til staande decretale wijzigingen, en in het licht van de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT, houdt de commissie een aantal hoorzittingen met sta...

6 februari 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Overdracht Amerikaans Theater

Het Amerikaans Theater in Laken, onder beheer van de federale overheid, staat reeds jaren leeg. De Vlaamse Regering vraagt in haar regeerakkoord 2019-2024 de overdracht van deze zaal naar Vlaanderen om er een Vlaamse culturele pool van te maken, onder beheer van de Ancienne Belgique (AB). Ook Brussel heeft interesse getoond in deze zaal. De Federale Regering heeft nu laten weten dat ze het gebouw wil afstoten. Zal minister-president Jan Jambon ...

5 februari 2020 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Schaatspistes in Vlaanderen

kampen, onder andere door de hoge energiekosten, met hun leefbaarheid. De Vlaamse overheid doet geen investeringen in bovenlokale infrastructuur voor schaatspistes. Is er nood aan bijkomende infrastructuur? Wil minister Ben Weyts hier een initiatief nemen?

30 januari 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaamse Netflix?

DPG Media, het moederbedrijf boven VTM, wil een betalende Vlaamse streamingdienst voor programma’s oprichten naar het voorbeeld van Netflix. Met deze streamingdienst wil het bedrijf de slinkende reclame-inkomsten uit het klassieke tv-aanbod compenseren. De andere zenders hebben voorlopig geen interesse om mee in te stappen. De Vlaams Regering uitte in het verleden haar goedkeuring voor deze Vlaamse Netflix. Heeft minister Benjamin Dalle al ge...

29 januari 2020 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaamse culturele aankoopbeleid

Minister van Cultuur Jan Jambon stelde in zijn beleidsnota dat hij de kunstcollectie van Vlaanderen via een doordacht aankoopbeleid wilde aanvullen met kwaliteitsvolle hedendaagse kunst. Hij zou hiervoor de mogelijkheid onderzoeken om een private topstukkenstichting op te richten. De hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen uitte onlangs in de media kritiek op het dat volgens hem tot een provincialisering zou...

23 januari 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Beheersovereenkomst VRT: hoorzitting

Twee jaar geleden werd de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) gepubliceerd. Deze richtlijn voert heel wat wijzigingen door, en moet tegen ten laatste 19 september 2020 in Vlaamse regelgeving zijn omgezet. Ter voorbereiding van de op til staande decretale wijzigingen, en in het licht van de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT, houdt de commissie een aantal hoorzittingen met sta...

23 januari 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bevraging VRT

Onderzoekers van de VUB en UGent bevroegen 146 zogenaamde partners of stakeholders van de openbare omroep over de toekomst van de VRT. De resultaten van de bevraging kunnen van belang zijn bij de onderhandelingen over de toekomstige beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT. Hoe werd de bevraging gevoerd? Welke conclusies trekt minister Benjamin Dalle uit deze bevraging? Welke impact heeft ze voor de nieuwe beheersovereenkomst...

22 januari 2020 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Racisme op voetbalvelden

Voetbal Vlaanderen wil het racisme tijdens voetbalwedstrijden aanpakken: scheidsrechters moeten na een match op het wedstrijdverslag melding maken van incidenten met racistische inslag en daar een score aan geven. Hoe staat minister Ben Weyts tegenover deze maatregel van Voetbal Vlaanderen? Wat vindt hij van het idee om de wedstrijd in geval van racistische incidenten stil te leggen? Ziet hij heil in het voorstel om onafhankelijke waarnemers in...

16 januari 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Europese mediarichtlijn: hoorzitting

Twee jaar geleden werd de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) gepubliceerd. Deze richtlijn voert heel wat wijzigingen door, en moet tegen ten laatste 19 september 2020 in Vlaamse regelgeving zijn omgezet. Ter voorbereiding van de op til staande decretale wijzigingen houdt de commissie een aantal hoorzittingen met stakeholders. In een eerste hoorzitting komen Katrien Thienpont, attaché Cultuur en Media bij de Permanen...

9 januari 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Mediaconcentratie in Vlaanderen 2019: rapport VRM

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) maakt jaarlijks een rapport op over de mediaconcentratie in Vlaanderen. Uit het jongste rapport blijkt onder andere dat het Vlaamse aanbod aan klassieke mediaproducten voor 80 tot 100 procent van de markt in handen is van vijf mediagroepen. De leden van de commissie houden over dit rapport een hoorzitting met Carlo Adams, voorzitter van de algemene kamer van de VRM, en met Ingrid Cools van de VRM.

9 januari 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Geschil in het VRT-directiecollege

Op een geschil binnen het directiecollege van de VRT heeft de raad van bestuur gereageerd met de aanstelling van een externe bemiddelaar. De vragen in de commissie gaan onder andere over de opdracht van die bemiddelaar en de eventuele rol die minister Benjamin Dalle zelf te spelen heeft. Voorts wordt er gepeild naar de gevolgen voor de rust binnen de organisatie en de mogelijke impact op de nieuwe beheersovereenkomst. Volg deze commissievergad...

12 december 2019 10.45u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Aalst Carnaval niet langer UNESCO-werelderfgoed?

Vorig jaar ontstond ophef over Aalst Carnaval, naar aanleiding van karikaturen op een carnavalswagen in de jaarlijkse stoet. Daardoor gingen stemmen op om Aalst Carnaval te schrappen van de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De burgemeester van Aalst stelde onlangs niet te willen wachten op de beslissing van de UNESCO, en hij vroeg zelf die schrapping. Hoe staat minister-president Jan Jambon tegenover deze actie van de burgemeester? Heeft hij ov...

11 december 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Tekort aan zwembadredders

Het beroep van redder is al enkele jaren een knelpuntberoep. De voorbije jaren werkten sportverenigingen en -federaties, samen met VDAB, aan initiatieven om de instroom in het beroep te vergroten. Het tekort aan redders raakt echter niet opgelost. Hoe bekijkt minister Ben Weyts de samenwerking van de verschillende partners met VDAB? Hoe wil hij het aantal openstaande vacatures aanpakken? Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op telev...

28 november 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort samen met minister-president: ze bespreken de uitgavenbegroting 2020, voor wat betreft het beleidsdomein Cultuur, en zijn beleidsnota Cultuur 2019-2024. Daarna stemmen ze indicatief over de begrotingsdocumenten. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet  (kanaal 42), Proximus T...

28 november 2019 11.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort samen met minister-president: ze bespreken de uitgavenbegroting 2020, voor wat betreft het beleidsdomein Cultuur, en zijn beleidsnota Cultuur 2019-2024. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet  (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

27 november 2019 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Samen met minister Ben Weyts bespreken ze uitgavenbegroting 2020, voor wat betreft het beleidsdomein Sport, en zijn beleidsnota Sport 2019-2024. Daarna stemmen ze indicatief over de begrotingsdocumenten.  

21 november 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten vandaag de begrotingsbesprekingen voort, na de toelichtingen vorige week door minister Benjamin Dalle: ze bespreken samen met hem de uitgavenbegroting 2020, voor wat betreft het beleidsdomein Jeugd, en zijn beleidsnota Jeugd 2019-2024. Naderhand stemmen ze indicatief over de begrotingsdocumenten.  

21 november 2019 09.50u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten vandaag de begrotingsbesprekingen voort, na de toelichtingen vorige week door minister Benjamin Dalle: ze bespreken samen met hem de uitgavenbegroting 2020, voor wat betreft het beleidsdomein Media, en zijn beleidsnota Media 2019-2024. Naderhand stemmen ze indicatief over de begrotingsdocumenten. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlem...

14 november 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Benjamin Dalle geeft een toelichting over de uitgavenbegroting 2020, voor wat betreft de beleidsdomeinen Media en Jeugd, en over zijn beleidsnota Media 2019-2024 en zijn beleidsnota Jeugd 2019-2024. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet  (kanaal 42), Proximus TV (ka...

14 november 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister-president Jan Jambon licht de uitgavenbegroting 2020, voor wat betreft het beleidsdomein Cultuur, en zijn beleidsnota Cultuur 2019-2024 toe. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet  (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

13 november 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Ben Weyts licht de uitgavenbegroting 2020, voor wat betreft het beleidsdomein Sport, en zijn beleidsnota Sport 2019-2024 toe. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet  (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

7 november 2019 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Jaarverslag VRT: hoorzitting

De VRT stelt elk jaar een verslag op over haar vorige werkingsjaar in al zijn facetten. Traditioneel maakt ze dat verslag publiek op de hoorzitting in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met Luc Van den Brande, voorzitter raad van bestuur VRT, met Paul Lembrechts, gedelegeerd bestuurder VRT, en met Lieven Vermaele, directeur Financiën en operaties VRT. Hun vragen over het ...

7 november 2019 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Toestand Amerikaans Theater

Het Amerikaans Theater in Laken, onder beheer van de federale overheid, staat reeds jaren leeg. De Vlaamse Regering vraagt in haar regeerakkoord 2019-2024 de overdracht van deze zaal naar Vlaanderen om er een Vlaamse culturele pool van te maken, onder beheer van de Ancienne Belgique (AB). De directeur van de AB wil de functie van het Amerikaans Theater echter breder invullen. Ook Brussel zou interesse hebben in deze zaal. Wat is de stand van za...

24 oktober 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Lokale cultuurbeleid

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 maakt gewag van een planopmaak voor bovenlokale infrastructuur voor cultuur. Zijn er garanties voor een evenwichtige geografische spreiding over heel Vlaanderen? Uit de recente landschapstekening van Kunstenpunt en de aanbevelingen van oKo blijkt dat het netwerk van cultuur-en gemeenschapscentra, bibliotheken en musea essentieel is. Onderschrijft minister-president Jan Jambon de analyse van Kunstenpunt...

24 oktober 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Misbruik kinderfoto’s

De VRT onthulde in haar Pano-reportage van 16 oktober dat foto’s die jeugdbewegingen en sportverenigingen online plaatsen van bijvoorbeeld spelende kinderen, het doelwit zijn van pedoseksuelen. Hoe reageert minister Benjamin Dalle op deze reportage? Hoe wil hij de jeugdverenigingen bewust maken over het mogelijke misbruik van dit soort foto’s? Heeft hij hierover overleg gepleegd met zijn federale collega, bevoegd voor de privacy? Komt er ee...

23 oktober 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Opleidingsvergoedingen voetbal

Via een internationaal aanvaard systeem krijgt een kleine voetbalclub een vergoeding wanneer één van zijn (jeugd)spelers later internationaal doorbreekt. Hoewel dit systeem in Vlaanderen decretaal verboden is, wordt het toch gebruikt. Wil minister Ben Weyts het decreet aanpassen zodat deze handelwijze niet langer onwettelijk is? Of wil hij de Pro League voetbal verplichten zich te houden aan het decreet?

17 oktober 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Uitstel beslissing werkingssubsidies jeugdhuizen

Op 1 oktober van dit jaar hadden de geprofessionaliseerde jeugdhuizen een beslissing moeten krijgen over hun werkingssubsidies voor de komende vier jaar. Door de regeringsvorming is die datum niet gehaald. Op 9 oktober hadden de jeugdhuizen nog steeds geen antwoord, zodat de tewerkstelling van de professionals in de jeugdhuizen onzeker is. Jeremie Vaneeckhout vraagt daarom aan minister Dalle of hij ondertussen een beslissing heeft genomen over ...

16 oktober 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Ethiek in de Sport

Het Centrum (ICES vzw) heeft onlangs een verkennende analyse gemaakt naar de Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport. Daaruit blijkt dat een positieve evolutie merkbaar is, maar volledige gendergelijkheid en inclusie van de diversiteit aan seksuele identiteiten in de sport is nog niet bereikt. De analyse formuleerde ook concrete aanbevelingen. Vlaamse volksvertegenwoordigers vragen nu aan minister van Sport Weyts of hij evenveel...

Scroll to top