Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 105

24 mei 2022 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Iedereen verdient vakantie: wijzigingsdecreet

Het Vlaams Parlement keurde in 2018 het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ goed. Het decreet heeft tot doel de vakantieparticipatie van mensen die een vakantiedrempel ervaren, te verhogen. De financiële ondersteuning wordt toegespitst op de behoeften van de vakantiegangers en de drempels die ze ervaren, met een eenvoudiger en transparanter subsidiemechanisme. Vooraleer dit decreet in werking kon treden, werd de sector bevraagd via twee f...

13 mei 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Audiovisuele coproductie Vlaanderen-Jordanië: instemmingsdecreet

Internationale coproducties maken mogelijk dat producenten van audiovisuele werken hun risico’s beter kunnen spreiden, dat hun distributiemarkt groter is en dat ze een beroep kunnen doen op internationale steun. De Vlaamse Gemeenschap en het koninkrijk Jordanië sloten op 5 juli 2021 een overeenkomst inzake audiovisuele coproductie. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om deze overeenkomst in Vlaamse regelgeving om te zetten....

10 mei 2022 14.15u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Ontwikkelingen Frankrijk: gedachtewisseling

In Frankrijk werd zittend president Emmanuel Macron onlangs herverkozen. Over deze verkiezingen en de recente ontwikkelingen in het ambtsgebied Frankrijk wisselden de leden van de commissie van gedachten met Gaëtan Poelman, diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen in Frankrijk.

3 mei 2022 14.00u -

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

26 april 2022 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Jaarverslag Vlaams Vredesinstituut

Het Vlaams Vredesinstituut (VVI) stelde een jaarverslag op over zijn werking in 2021. Het jaarverslag bestrijkt alle thema’s waarvoor het VVI bevoegd is, zoals de controle op het eindgebruik van geëxporteerd militair materieel, de ondersteuning van een vredesgericht buitenlands beleid, ... Over het jaarverslag en alle andere aspecten van de werking van het VVI in 2021 hielden de leden van de commissie een bespreking met Nils Duquet, directeu...

19 april 2022 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Oorlog Oekraïne: gedachtewisseling

Op 24 februari viel het Russische leger, na maanden van spanning, zijn buurland Oekraïne binnen. Sindsdien woedt de oorlog er in alle hevigheid. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de regio wisselden de leden van de commissie van gedachten over deze oorlog met minister-president Jan Jambon.

29 maart 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Europese Raden: verslagmoment

Axel Buyse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, bracht verslag uit over Europese Raden die plaatsvonden op 24 en 25 maart 2022. De leden van de commissie wisselden daarna met hem van gedachten.

22 maart 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Instemming verdragen hoger onderwijs 

Uit cijfers van de OESO blijkt dat wereldwijd meer dan 5 miljoen studenten in een land studeren dat niet hun geboorteland is. Voor hen bestaat er in principe geen wettelijk kader voor de erkenning van hun hogeronderwijskwalificaties wanneer ze terugkeren naar hun geboorteregio. De lidstaten van de Unesco namen daarom een nieuw verdrag over hoger onderwijs aan om de mobiliteit van studenten te vergroten en de internationale erkenning van diploma...

15 maart 2022 15.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Proefprojecten religieus erfgoed: gedachtewisseling

Toerisme Vlaanderen nam, als proefproject, het beheer van de Sint-Godelieveabdij in Brugge en de abdijsite in Herkenrode over. Doel van deze proefprojecten is om dit religieus erfgoed in de toekomst om te vormen tot een toeristische trekpleister. De leden van de commissie hielden hierover een gedachtewisseling met Peter De Wilde en Kristof Lataire van Toerisme Vlaanderen.

22 februari 2022 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Organisatie WK wielrennen in Vlaanderen

Tijdens de week van 19 tot 26 september 2021 vonden in Vlaanderen de verschillende ritten van het WK wielrennen plaats. Minister Zuhal Demir liet naderhand weten dat er evaluaties zouden komen over andere de economische return van het WK, en ook over de maatschappelijke impact. Zijn alle evaluaties afgerond? Wat zijn de belangrijkste conclusies? Wat betekent een en ander voor de organisatie van toekomstige topevenementen in Vlaanderen? Bekijk h...

15 februari 2022 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Imec en de Chips Act

Sinds de coronacrisis kampt de industrie wereldwijd met een tekort aan chips. De Europese Commissie wil met haar zogenaamde Chips Act 43 miljard euro investeren in de ontwikkeling van chips, zodat Europa tegen 2030 een vijfde van alle chips ter wereld kan produceren. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor het Leuvense imec, een wereldspeler op het vlak van nanotechnologie. Hoe kijkt minister-president Jan Jambon hiertegenaan? Zal Vlaande...

8 februari 2022 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Reorganisatie buitenlandse werking Toerisme Vlaanderen

Recent liet Toerisme Vlaanderen weten zijn buitenlandse werking te reorganiseren. Vanaf 2022 zal Toerisme Vlaanderen voornamelijk focussen op de Europese en Amerikaanse markt, en via een Azië-desk in Brussel zal gewerkt worden op de Aziatische markt. Bij een toekomstig herstel van het toerisme zouden de activiteiten voor bepaalde markten opnieuw kunnen stijgen. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover deze reorganisatie? Houdt deze operatie ee...

1 februari 2022 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Brexit: gedachtewisseling

Eind 2020 bereikten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een handelsverdrag als sluitstuk van de Brexit. Dit heeft, door nieuwe douaneprocedures en invoercertificaten, ingrijpende gevolgen voor heel wat aspecten van de Vlaamse buitenlandse handel. De leden van de commissie wisselden van gedachten over deze impact met minister-president Jan Jambon, met Bart Brosius, diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen in het VK, ...

25 januari 2022 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Onderzoeken Toerisme Vlaanderen

Onlangs presenteerde Toerisme Vlaanderen zijn reputatie- en ambassadeursstudies. Daaruit bleek onder andere dat de bekendheid van Vlaanderen en zijn grootste steden de voorbije vier jaar is gezakt van 72 naar 61 procent, en dat Vlaamse jongeren niet geneigd zijn om Vlaanderen aan te prijzen als vakantiebestemming. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover deze bevindingen? Wil ze extra promotiecampagnes opzetten in het buitenland? Hoe wil ze jon...

18 januari 2022 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Aanpassing samenwerkingsakkoorden

Vlaanderen en de federale overheid sloten in het verleden samenwerkingsakkoorden over de manier waarop Vlaanderen zijn rol op het buitenlandse toneel kan uitoefenen. In de dagelijkse praktijk blijken die akkoorden niet meer te beantwoorden aan de institutionele realiteit. De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord het voornemen op om deze akkoorden te laten herzien, maar de federale overheid talmt met de aanpassing. Hoe wil minister-presiden...

11 januari 2022 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Wijziging Logiesdecreet

Het huidige Logiesdecreet, dat in werking trad op 1 april 2017, werd eind 2020 geëvalueerd. Daaruit kwamen enkele verbeterpunten aan het licht, zoals de problematiek van de handhaving en de behoefte aan een permanent adviescomité. Om hieraan tegemoet te komen, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van wijzigingsdecreet in. De leden van de commissie bespraken het ontwerp van decreet, dat bij de stemming werd aangenomen.

14 december 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Beurzenprogramma topstudenten: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord 2019-2024 de doelstelling op om een nieuw beurzenprogramma op te zetten voor de beste studenten bij de beste universiteiten ter wereld. Daarbij moeten de studenten, naast een masterdiploma, over een uitstekende kennis van het Nederlands beschikken. Zodoende worden zij in het buitenland ambassadeurs op het vlak van taal en cultuur. De Vlaamse Regering diende daarom een ontwerp van decreet in om een j...

7 december 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Bilaterale overeenkomst België-Verenigd Koninkrijk

Federaal premier Alexander De Croo en Brits premier Boris Johnson tekenden op 30 november 2021 een bilateraal akkoord over samenwerking op het vlak van onder andere douanecontroles, strijd tegen illegale migratie, farmaceutica en biotech. Hoe beoordeelt minister-president Jan Jambon dit akkoord? In welke mate was Vlaanderen betrokken bij dit akkoord? Hoe zal Vlaanderen worden betrokken bij de strategische werkgroep die dit akkoord jaarlijks zal...

26 november 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Spanningen met Wit-Rusland

Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland lopen de gemoederen op doordat duizenden migranten daar de Europese Unie binnen willen geraken. Het regime van de Wit-Russische president Loekasjenko heeft deze migranten naar die grens begeleid om op die manier druk te zetten op de Europese Unie om de sancties tegen Wit-Rusland teniet te doen. Door die sancties raken Vlaamse chemiebedrijven moeilijker aan grondstoffen om kunstmest te produceren. Welke m...

23 november 2021 13.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de bespreking aan van de uitgavenbegroting. Minister Zuhal Demir lichtte de uitgavenbegroting 2022 toe voor het beleidsdomein Toerisme. Daarna volgde de bespreking en de indicatieve stemming. Vervolgens zetten ze met minister-president Jan Jambon de bespreking voort van de uitgavenbegroting voor de bevoegdheden Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen en stemden ze er indicatief...

16 november 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Dienst Controle Strategische Goederen

Voor strategische goederen zoals vuurwapens, militair materieel en producten voor dubbel gebruik ('dual use'-goederen), is een uitvoer- en doorvoervergunning nodig. Die vergunningen worden toegekend door de dienst Controle Strategische Goederen. Over de werking van deze dienst wisselden de leden van de commissie van gedachten met diensthoofd Michael Peeters en beleidsmedewerker-jurist Tom Nijs.

10 november 2021 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister-president Jan Jambon lichtte eerst de uitgavenbegroting 2022 toe, voor de beleidsdomeinen Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden.

9 november 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Instemmingsdecreet Europees Stabiliteitsmechanisme

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een internationale financiële instelling die noodfondsen verleent aan lidstaten in moeilijkheden om zo bij te dragen tot financiële stabiliteit in de hele eurozone. Het ESM werd opgericht in de nasleep van de financiële crisis in 2008-2009 en is sinds 2012 operationeel. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om in te stemmen met het oprichtingsverdrag van het ESM en met de wijziging...

26 oktober 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Europese Raden: verslagmoment

Axel Buyse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, bracht verslag uit over de Europese Raden die plaatsvonden op 21 en 22 oktober 2021. De leden van de commissie wisselden daarna met hem van gedachten.

12 oktober 2021 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Openen diplomatieke post Kopenhagen

Op 16 september 2021 opende minister-president Jan Jambon in Kopenhagen een eerste Vlaamse diplomatieke vertegenwoordiging, die ook relaties zal ontwikkelen met de andere Scandinavische landen. Hoe is die opening verlopen? Welke contacten heeft de minister-president gelegd? Hoe zal de diplomatieke vertegenwoordiging Vlaanderen als regio concreet in de kijker zetten? Volstaat het huidige personeel in Kopenhagen voor het afdekken van heel Scandin...

5 oktober 2021 13.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Organisatie WK wielrennen in Vlaanderen

Tijdens de week van 19 tot 26 september vonden in Vlaanderen de verschillende ritten van het WK wielrennen plaats. De Vlaamse overheid droeg 13 miljoen euro bij aan de organisatie van het WK, en rekende daarbij op een terugverdieneffect van 30 miljoen euro. Hoe evalueert minister Zuhal Demir het WK? Wat is de impact ervan op het fietstoerisme in Vlaanderen? Hoe wil ze het succes van het WK benutten om het fietstoerisme verder te promoten? Bekij...

28 september 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Ontwikkelingen in Oost-Europa

Koen Haverbeke, diplomatiek vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, lichtte de recente ontwikkelingen in Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slovakije en Slovenië toe. Daarna wisselden de leden van de commissie met hem van gedachten over zijn ambtsgebied.

21 september 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Rekening 2020 Vlaamse Gemeenschap: bespreking

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het vorige begrotingsjaar. De leden van de commissie bespraken met minister Jan Jambon dit ontwerp van decreet, in samenhang met de beleids- en begrotingstoelichting Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen ove...

14 september 2021 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Rekening 2020 Vlaamse Gemeenschap: bespreking 

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het vorige begrotingsjaar. De leden van de commissie bespraken met minister Zuhal Demir dit ontwerp van decreet, in samenhang met de beleids- en begrotingstoelichting Toerisme over de begrotingsuitvoering 2020 en het rekeningenrapport van het R...

13 juli 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Gendergelijkheid en vrouwen- en meisjesrechten in Afghanistan: voorstel van resolutie

In Afghanistan zijn sinds enige tijd vredesonderhandelingen aan de gang tussen de regering en de taliban. Hierdoor dreigen de moeizaam verworven rechten van vrouwen verloren te gaan. Leden van verschillende fracties dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om hier op Europees vlak actie te ondernemen en het belang van gendergelijkheid te blijven benadrukken. De leden van de commissie bespr...

6 juli 2021 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Toerisme Westhoek

Het toerisme in de Westhoek haalt het grootste deel van zijn inkomsten uit bezoekers uit de Commonwealth. Door de strenge coronabeperkingen en het inreisverbod worden boekingen vanuit het Verenigd Koninkrijk echter massaal geannuleerd. Hoe staat minister Zuhal Demir hiertegenover? Overweegt ze extra steunmaatregelen voor de toeristische sector in de Westhoek? Bekijk het verslag.

29 juni 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Voorwaarden voor reizen in coronatijden

Binnen de Europese Unie geldt vanaf 1 juli het coronacertificaat voor mensen die tegen het coronavirus zijn gevaccineerd of een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Dat moet reizen vergemakkelijken, maar verschillende landen blijken bijkomende voorwaarden te koppelen aan dit certificaat. Ondervinden Vlaamse bedrijven hier last van? Wil minister-president Jan Jambon actie ondernemen op Europees vlak om de voorwaarden meer te stroomlijnen? Wat m...

15 juni 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Vlaamse inbreng in Europese digitalisering: voorstel van resolutie

De voorbije weken hielden de leden van de commissie verschillende gedachtewisselingen over hoe de Vlaamse Regering de topic digitalisering in haar Europabeleid aanpakt. Ter afronding hiervan dienden leden van de meerderheid een voorstel van resolutie in. Daarin vragen ze de Vlaamse Regering onder meer dat ze de Europese Commissie zou oproepen om Europese onderzoeksprojecten meer te bundelen, een actief beleid te voeren om nieuwe technologie te ...

8 juni 2021 15.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Toewijzing subsidies door Toerisme Vlaanderen

Voor projecten die subsidies willen krijgen via Toerisme Vlaanderen, zijn er sinds de inwerkingtreding van het relanceplan van de Vlaamse Regering nieuwe criteria van kracht. Die blijken echter niet publiek beschikbaar. Waarom zijn er nieuwe criteria opgemaakt? Hoe worden projecten geselecteerd voor subsidiëring? Hoeveel middelen gaan naar reeds gekozen projecten? Zal minister Zuhal Demir deze nieuwe werkwijze in de toekomst blijven toepassen?...

8 juni 2021 14.00u -

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

1 juni 2021 15.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Kaping vliegtuig door Wit-Rusland

Op 23 mei verplichtte Wit-Rusland een burgervliegtuig te landen in Minsk omdat er een bom aan boord zou zijn. Na de landing werd een van de passagiers, een belangrijke opposant van president Loekasjenko, opgepakt. Op de Europese Raad van 24 en 25 mei veroordeelden de Europese staatshoofden en regeringsleiders deze actie van het regime in Wit-Rusland krachtig en riepen ze Europese vliegtuigmaatschappijen op om het Wit-Russische luchtruim te verm...

25 mei 2021 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Coronacrisis en toerisme: voortgangsrapportage

De coronacrisis heeft een zware impact gehad op het toerisme in Vlaanderen. Er komt een voorzichtige heropleving van de sector in zicht door de versoepelingen van de coronamaatregelen in verschillende landen. Minister Zuhal Demir ging in een voortgangsrapportage in op de heropstart van de buitenlandse reizen, de verwachtingen voor de toeristische sector, Vlaanderen Vakantieland enzovoort.

18 mei 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Brexit Adjustment Reserve

De Europese Commissie richtte in juli 2020 een r (BAR) op, een reservefonds van 5 miljard euro ten behoeve van lidstaten die het hardst geraakt worden door het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Na protest van Frankrijk over de verdeelsleutel voor deze gelden over de verschillende lidstaten deed Portugal als voorzitter van de EU eind april een nieuw voorstel hierover. Hoe ziet het voorstel er concreet uit? Wat zijn de gevolgen erv...

11 mei 2021 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Coronatestevenementen in Vlaanderen

Om de heropstart van de cultuur- en evenementensector te monitoren, zullen er in Vlaanderen testevenementen plaatsvinden. Die zullen aan een aantal criteria moeten voldoen om de epidemiologische voetafdruk van het event zo laag mogelijk te houden. Hoeveel aanvragen voor testevenementen zijn er ingediend? Hoeveel werden er goedgekeurd, en hoe zullen de resultaten worden gedeeld? Welke lessen trekt minister Zuhal Demir uit de Nederlandse testeven...

4 mei 2021 15.15u - Koepel

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Aanpak EU digitalisering: gedachtewisseling

De leden van de commissie bespraken in een vorige vergadering met minister-president Jan Jambon hoe de Vlaamse Regering in haar Europabeleid de topic digitalisering aanpakt. Recenter wisselden ze met Jan Buysse van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap van gedachten over het Europese digitaliseringsproject van de Europese instanties zelf. In deze vergadering sloten ze de bespreking van dit thema vanuit het Vlaams Parlement af met een gedach...

4 mei 2021 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Relanceplannen Vlaams wielertoerisme

Wielertoerisme is één van de vijf thema’s die minister Zuhal Demir naar voren schuift voor de relance van het toerisme in Vlaanderen. Daarbij zet ze specifiek in op een nieuw wielerbelevingscentrum ‘Cycling in Flanders’ in de Vlaamse Ardennen, een project Jong Koersgeweld in het Hageland en een projectoproep over heel Vlaanderen om recreatief fietsen te stimuleren. Welke timing heeft ze hierbij voor ogen? Welk budget gaat met deze proje...

27 april 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Digitaliseringsproject Europa: gedachtewisseling

De leden van de commissie bespraken in een vorige vergadering met minister-president Jan Jambon hoe de Vlaamse Regering in haar Europabeleid de topic digitalisering aanpakt. In deze vergadering wisselden ze met Jan Buysse van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap van gedachten over het Europese digitaliseringsproject van de Europese instanties zelf.

20 april 2021 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Digitalisering Europabeleid

Minister-president Jan Jambon lichtte toe hoe de Vlaamse Regering in haar Europabeleid de topic digitalisering aanpakt. Daarna wisselden de leden van de commissie hierover van gedachten met hem.

30 maart 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Vlaams-Nederlandse samenwerking

Vlaanderen en Nederland werken op tal van vlakken samen, zoals voor culturele aangelegenheden, taalbeleid vanuit de Nederlandse Taalunie, ... De leden van de commissie wisselden van gedachten over deze met Filip D'havé, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland, met Dirk Verlee, Vlaamse economische vertegenwoordiger, en met Dirk Mertens, directeur Toerisme Vlaanderen Nederland.

23 maart 2021 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Handelsakkoord EU-Mercosur

Mercosur is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela, en heeft als doel om vrije handel en vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal te bevorderen. Op 28 juni 2019 bereikte de Europese Unie een politiek akkoord met Mercosur over een associatieverdrag, met daarin afspraken over de ontwikkeling van de politieke, sociale, culturele, handels- en veiligheidsrelatie. De commissie zal het instemmingsdecreet o...

16 maart 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Verkiezingen Catalonië

De vervroegde verkiezingen van zondag 14 februari 2021 betekenden een forse overwinning voor de partijen die de onafhankelijkheid van Catalonië nastreven. Deze partijen willen een nieuw onafhankelijkheidsreferendum houden. Minister-president Jan Jambon liet in een eerste reactie weten dat hij de dialoog hierover tussen Barcelona en Madrid wil steunen. Ziet hij een rol voor de Europese Unie om deze dialoog mogelijk te maken? Zal hij contact opn...

9 maart 2021 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Handelsakkoord EU-Mercosur: hoorzitting

Mercosur is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela, en heeft als doel om vrije handel en vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal te bevorderen. Op 28 juni 2019 bereikte de Europese Unie een politiek akkoord met Mercosur over een associatieverdrag, met daarin afspraken over de ontwikkeling van de politieke, sociale, culturele, handels- en veiligheidsrelatie. De commissie zal het instemmingsdecreet o...

2 maart 2021 14.00u - Koepel

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Handelsakkoord EU-Mercosur: hoorzitting

Mercosur is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela, en heeft als doel om vrije handel en vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal te bevorderen. Op 28 juni 2019 bereikte de Europese Unie een politiek akkoord met Mercosur over een associatieverdrag, met daarin afspraken over de ontwikkeling van de politieke, sociale, culturele, handels- en veiligheidsrelatie. De commissie zal het instemmingsdecreet o...

23 februari 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Brexit en corona: gedachtewisseling

Eind 2020 bereikten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een handelsverdrag als sluitstuk van de brexit. Dit heeft, onder andere door nieuwe douaneprocedures, ingrijpende gevolgen voor heel wat aspecten van het toerisme van en naar Vlaanderen. De leden van de commissie wisselden van gedachten met minister Zuhal Demir over deze impact, en ook over de gevolgen van de coronapandemie voor het Vlaamse toerisme.  

9 februari 2021 15.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Brexit en corona: gedachtewisseling

Eind 2020 bereikten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een handelsverdrag als sluitstuk van de brexit. Dit heeft, door nieuwe douaneprocedures en invoercertificaten, ingrijpende gevolgen voor heel wat aspecten van de Vlaamse buitenlandse handel. De leden van de commissie wisselden van gedachten met minister-president Jan Jambon over deze impact. In de gedachtewisseling ging de minister-president ook in op de gevolgen v...

9 februari 2021 13.30u - Koepel

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

2 februari 2021 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Reorganisatie Toerisme Vlaanderen: gedachtewisseling

Op 1 januari 2021 startte Toerisme Vlaanderen met een nieuwe structuur van zijn organisatie, vanuit de visie ‘Reizen naar Morgen’. Het klassieke model met verticale afdelingen werd daarbij vervangen door een matrixstructuur. Daarnaast zijn er ook thematische projectgroepen. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen.

26 januari 2021 15.15u - Koepel

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Nagorno-Karabach: gedachtewisseling Armeense ambassadeur

In Nagorno-Karabach is de situatie de jongste maanden zeer onstabiel. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met de Armeense ambassadeur in Brussel, Anna Aghadjanian. Op verzoek van de ambassadeur gebeurde dit achter gesloten deuren.

26 januari 2021 13.45u - Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Vaccinatiepaspoort

In Europa loopt het debat over het zogenaamde vaccinatiepaspoort, waarbij de lidstaten hun grenzen al dan niet openstellen voor mensen die kunnen bewijzen dat ze zich hebben laten vaccineren tegen het coronavirus. Op 21 januari was er een Europese top hierover. Wat is daarvan het resultaat? Hoe staat minister-president Jan Jambon tegenover dit vaccinatiepaspoort? Wat is de houding van de andere regeringen in België? Wat met de privacyregels? B...

19 januari 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Levenslijnproject toeristische sector

Naast de bestaande steunprojecten voor de toeristische sector heeft minister Zuhal Demir ook 30 miljoen euro vrijgemaakt voor het zogenaamde Levenslijnproject. Toeristische ondernemingen kunnen hiervan gebruikmaken om projecten tot 200.000 euro te financieren. 75 procent van dit bedrag moeten ze dan over een termijn van vijf jaar terugbetalen. Wat zullen de concrete voorwaarden zijn van dit Levenslijnproject? Zullen er verschillen zijn tussen d...

12 januari 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Bouw kolencentrale Thailand

Onlangs publiceerde het agentschap Flanders Investment & Trade (FIT) een handelsvoorstel naar aanleiding van een tender voor de bouw en oplevering van een kolengestookte elektriciteitscentrale in Thailand. Een steenkoolcentrale wordt echter algemeen erkend als milieuvervuilend, en ze draagt door haar CO2-uitstoot niet bij tot het behalen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Hoe staat minister-president Jan Jambon hiertegenover? Vindt hij h...

5 januari 2021 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Relance toerisme kunststeden

De voorbije jaren werkte Toerisme Vlaanderen succesvol via thematische impulsprogramma’s en hefboomprojecten zoals ‘Vlaamse Meesters’ en ‘100 jaar Groote Oorlog’. Minister Zuhal Demir kondigde aan dat ze op zou gaan naar nieuwe Vlaanderenbrede verhaallijnen inzake toerisme. Zo wil ze de kunststeden ondersteunen die zwaar hebben geleden onder de coronamaatregelen. Hoe evalueert ze de thematische impulsprogramma’s? Welke nieuwe verhaa...

15 december 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Vakantiearmoede in Vlaanderen

Uit cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat 15 procent van de Vlamingen zich geen week vakantie buitenshuis kan permitteren. De coronacrisis zal dit percentage nog verder doen stijgen, vrezen experts van het Netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’. Heeft minister Zuhal Demir kennisgenomen van deze cijfers? Welke acties wil ze ondernemen om een kentering teweeg te brengen? Bekijk het verslag.

8 december 2020 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Situatie Wit-Rusland

Bij de presidentsverkiezingen in augustus 2020 won zittend president Loekasjenko overtuigend, maar waarnemers wijzen op grootschalige verkiezingsfraude. Het regime van de president sloeg de protesten van de bevolking hiertegen hardhandig neer. De internationale gemeenschap veroordeelde deze handelwijze, maar Rusland schaarde zich aan de zijde van Wit-Rusland. Leden van de meerderheidsfracties dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarin...

1 december 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Gevolgen van coronamaatregelen voor reissector

Reisbureaus en de evenementsector zijn gesloten door de coronamaatregelen, en de werknemers zijn daardoor tijdelijk werkloos. In het buitenland zijn die sectoren echter wel aan de slag, waardoor Vlaamse bedrijven klanten kunnen verliezen als de reissector opnieuw volledig opstart. Voert minister Zuhal Demir overleg met de sector? Kunnen werknemers in de reissector opleidingen volgen in deze periode? Komt er een campagne om de sector te onderste...

24 november 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Verslag wapenhandel

Jaarlijks legt de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement een verslag voor over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. De minister-president lichtte het jaarverslag 2019 toe, waarna de leden van de commissie erover van gedachten wisselden.

17 november 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Begroting 2021

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Zuhal Demir lichtte de uitgavenbegroting 2021 toe wat betreft het beleidsdomein Toerisme. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden. Bij de indicatieve stemming werd het ontwerp van decreet inzake de uitgavenbegroting aangenomen.

10 november 2020 13.00u - Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Begroting 2021

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister-president Jan Jambon lichtte de uitgavenbegroting 2021 toe, wat betreft de beleidsdomeinen Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden, die ook indicatief stemden over deze onderdelen.

27 oktober 2020 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Europese Raden: verslagmoment

Axel Buyse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, bracht verslag uit over Europese Raden die plaatsvonden in de maand oktober 2020. De leden van de commissie wisselden daarna met hem van gedachten.

20 oktober 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Brexit: gedachtewisseling

Minister-president Jan Jambon bracht verslag uit over de brexitonderhandelingen en gaf een stand van zaken. Daarna focusten de leden van de commissie op de mogelijke gevolgen van de brexit voor Vlaanderen en ze wisselden hierover van gedachten met hem. Leden van de commissie Algemeen Beleid, van de commissie Economie en van de commissie Landbouw namen ook deel aan de gedachtewisseling.

13 oktober 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Situatie Wit-Rusland

Bij de presidentsverkiezingen in juni 2020 won zittend president Loekasjenko overtuigend, maar waarnemers wijzen op grootschalige verkiezingsfraude. Het regime van de president slaat de protesten van de bevolking hiertegen hardhandig neer. De internationale gemeenschap veroordeelde deze handelwijze, maar Rusland schaarde zich aan de zijde van Wit-Rusland. Hoe beoordeelt minister-president Jan Jambon de situatie in Wit-Rusland? Is hij van plan m...

29 september 2020 14.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Europese Raden: verslag

Axel Buyse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, bracht verslag uit over de Europese Raden over de periode juli-september 2020. De leden van de commissie wisselden daarna van gedachten met hem.

22 september 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Verslag wapenhandel 

Jaarlijks legt de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement een verslag voor over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. De Vlaamse Regering heeft het verslag over 2019 ingediend. Over dit verslag stelde het Vlaams Vredesinstituut (VVI) een advies op. De leden van de commissie bespraken dit advies.   

21 september 2020 15.30u - Koepel

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

15 september 2020 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Brexit: voortgangsrapportage

De leden van de commissie focusten in deze vergadering op de mogelijke gevolgen van de brexit voor Vlaanderen. Minister-president Jan Jambon rapporteerde over de voortgang van de onderhandelingen over de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, daarna gingen de commissieleden met hem in debat.

14 juli 2020 14.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Jaarverslag Vredesinstituut

Het Vlaams Vredesinstituut (VVI) stelde een jaarverslag op over zijn werking in 2019. Het stelt in dat verslag scherp op het thema samenwerking, vanwege de grote diversiteit aan partners om onderzoek en advies over vredesthema’s te ontwikkelen en te verspreiden. Over die kruisbestuiving en alle andere aspecten van de werking van het VVI in 2019 hielden de leden van de commissie een bespreking met Nils Duquet, directeur ad interim van het VVI....

7 juli 2020 14.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Chinese cyberaanvallen op Europese gezondheidszorginstellingen

Internationale veiligheidsdiensten hebben de voorbije maanden cyberaanvallen vanuit China op Europese gezondheidszorginstellingen ontdekt. China probeert zo informatie te verkrijgen over een vaccin tegen het coronavirus. Is minister-president Jan Jambon op de hoogte van deze aanvallen? Hoe kwetsbaar zijn onze gezondheidsinstellingen, en hoe kunnen ze zich ertegen wapenen? Zetten deze praktijken de relaties tussen Vlaanderen en China onder druk?...

30 juni 2020 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Eerlijke concurrentie bij buitenlandse subsidies

De Europese Commissie wil overnames van Europese bedrijven door buitenlandse ondernemingen met steun van hun overheid verhinderen, en lanceerde daarom een witboek voor eerlijke concurrentie inzake buitenlandse subsidies. Hoe kijkt minister-president Jan Jambon aan tegen dit initiatief? Hoe staat de Vlaamse Regering tegenover het idee van de SERV om een interfederaal screeningsmechanisme voor dergelijke investeringen in het leven te roepen? Wat ...

23 juni 2020 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Europese Raad: verslag

Axel Buyse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, bracht verslag uit over de Europese Raad van 19 juni 2020. De leden van de commissie wisselden daarna van gedachten met hem.  

16 juni 2020 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Minderheden in Midden-Oosten en Noord-Afrika: voorstel van resolutie

De religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika kwamen de voorbije decennia steeds vaker en in sterkere mate in verdrukking. Leden van de meerderheidsfracties hebben daarom een voorstel van resolutie ingediend. Daarin vragen ze onder meer dat de Vlaamse Regering op federaal, Europees en internationaal niveau aandringt op politieke actie en prioritair aandacht vraagt naar de precaire situatie van deze minde...

9 juni 2020 13.45u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Brexit: voortgangsrapportage

De leden van de commissie focusten op de mogelijke gevolgen van de brexit voor Vlaanderen. Minister-president Jan Jambon rapporteerde over de voortgang van de onderhandelingen over de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, en daarna gingen de commissieleden met hem in debat. Leden van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie en v...

2 juni 2020 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Vlaamse agendasetting werkprogramma Europese Commissie 2021: conceptnota

De leden van de commissie debatteerden over de Vlaamse agendasetting van het werkprogramma van de Europese Commissie. Dat gebeurde in het kader van het proefproject Input from political debates in regional parliaments waarvoor het Vlaams Parlement in maart geselecteerd werd. Op basis van een conceptnota van de N-VA-fractie wisselden de leden van gedachten over de politieke prioriteiten die het Vlaams Parlement in het werkprogramma van de Europe...

26 mei 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Europese Raden: verslagmoment

Axel Buyse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, bracht verslag uit over Europese Raden die plaatsvonden in de periode februari tot mei 2020. De leden van de commissie wisselden daarna met hem van gedachten.

19 mei 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 in. De coronacrisis heeft een grote invloed op de begroting 2020. Vandaag bespraken de leden van de commissie de gewijzigd...

12 mei 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Verslag wapenhandel

Jaarlijks legt de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement een verslag voor over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. De minister-president lichtte het jaarverslag toe, waarna de leden van de commissie erover van gedachten wisselden.

5 mei 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationale rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Zuhal Demir van gedachten over de aanpak van de coronacrisis en de exitstrategie in het beleidsveld Toerisme.  

28 april 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationale rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister-president Jan Jambon van gedachten over de aanpak van de coronacrisis in het buitenlands beleid.

21 april 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationale rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Zuhal Demir van gedachten over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Toerisme.

10 maart 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Brexit: gedachtewisseling

De leden van de commissie focussen op de mogelijke gevolgen van de brexit voor Vlaanderen. Daarom wisselden ze van gedachten met minister-president Jan Jambon, met professor Hylke Vandenbussche van  de KU Leuven en met Martin Shearman, Brits ambassadeur in België. De leden van de commissie Algemeen Beleid en van de commissie Economie namen ook deel aan de gedachtewisseling.

3 maart 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Vlaamse en federale diplomatie

Uit een recent persartikel blijkt dat er spanningen zijn tussen de federale en Vlaamse diplomaten als er op internationale fora een gemeenschappelijk standpunt moet worden ingenomen. Een aantal voormalige ministers-presidenten lopen luidens het artikel niet hoog op met de Vlaamse vertegenwoordigers. Hoe reageert minister-president Jan Jambon hierop? Wil hij Vlaanderen sterker profileren in het buitenland? Lees hier het verslag.

18 februari 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Vragen over bezoek minister-president aan Hongarije

Op 12 februari bezocht minister-president Jan Jambon Hongarije, en had daar een ontmoeting met zijn ambtsgenoot Viktor Orbán. Hierover rezen vragen omdat Orbán een beleid voert dat de rechten van minderheden schendt en de rechterlijke macht inperkt. Wat werd er besproken tijdens dit bezoek? Heeft minister-president Jan Jambon de heikele thema’s aangesneden, en zo ja, wat was de reactie hierop? Lees hier het verslag.

11 februari 2020 14.30u - Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Instemmingsdecreten luchtvervoer

De voorbije jaren sloot het Koninkrijk België overeenkomsten met respectievelijk Brazilië, Senegal en Congo over het wederzijdse luchtvervoer. Het Vlaams Parlement moet die overeenkomsten in Vlaamse regelgeving omzetten. Daarom diende de Vlaamse Regering hierover per overeenkomst een ontwerp van decreet in. De leden van de commissie bespreken en stemmen over de drie ontwerpen van decreet.

4 februari 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Coronavirus

Eind 2019 brak in China het coronavirus uit, waardoor duizenden mensen besmet raakten en ook heel wat mensen stierven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft nu een wereldwijde noodsituatie afgekondigd. Welke veiligheidsmaatregelen heeft minister Jan Jambon getroffen voor de werknemers van Flanders Investment & Trade (FIT) in China? Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor het toerisme in Vlaanderen? Hoe gebeuren de controles op Zaven...

28 januari 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Aanwezigheid Vlaanderen op World Economic Forum (Davos)

Op 22 januari 2020 was minister-president Jan Jambon aanwezig op het jaarlijkse World Economic Forum (WEF) in Davos. Het WEF is de plaats bij uitstek om contacten te leggen met politici en bedrijfsleiders, en dit jaar was er op het WEF ook veel aandacht voor de klimaatproblemen. Hoe kijkt de minister-president terug op zijn bezoek? Welke concrete resultaten hebben zijn contacten opgeleverd voor Vlaanderen? Hoe werd samengewerkt met de federale ...

21 januari 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Bewonersonderzoek kunststeden: gedachtewisseling

De vijf diensten voor toerisme van de Vlaamse kunststeden en Toerisme Vlaanderen voerden een grootschalig onderzoek naar hoe inwoners van deze steden staan ten opzichte van het toerisme in hun stad. Uit de studie blijkt dat ze hier positief tot zeer positief tegenover staan, al ondervindt 1 op de 6 bewoners wel overlast van het toerisme. De leden van de commissie wisselen over deze studie van gedachten met Vincent Nijs, research manager bij Toe...

14 januari 2020 15.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Verhoudingen federale en Vlaamse diplomatie op Europees niveau

Recent hield de commissie Buitenlands Beleid gedachtewisselingen over de werking van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva), van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie en van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT). Daaruit bleek dat de samenwerking tussen de federale en Vlaamse diplomaten niet altijd even vlot verloopt. Hoe reageert minister-president Jan Jambon hierop? Zal hij initi...

7 januari 2020 14.30u - Quinten Metsijs

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Eurobarometer

De Europese Commissie publiceert haar periodieke opiniepeilingen in de . Daaruit bleek onder andere dat er in België een grote meerderheid voorstander is van een sterkere rol voor het Europees Parlement, wat ook een doelstelling is in het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024. Hoe staat minister-president Jan Jambon tegenover deze resultaten? Bestaan er op dit vlak cijfers over de mening van de Vlamingen afzonderlijk? Hoe wil hij het vertrouwen en s...

17 december 2019 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Gevolgen afslankingsoperatie Brussels Airlines

Recent maakte luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines bekend dat ze zal afslanken tot een kleiner, meer winstgevend bedrijf. Brussels Airlines brengt veel internationale toeristen naar Vlaanderen, en is daardoor een belangrijke partner bij de promotie van Vlaanderen als toeristische bestemming. Welke gevolgen zal de afslankoperatie hebben voor het toerisme in Vlaanderen? Pleegt minister Zuhal Demir overleg met Brussels Airlines? Welke maatrege...

10 december 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Gedachtewisselingen

Bij het begin van een nieuwe zittingsperiode stellen verschillende departementen en agentschappen zich in de commissie voor aan de nieuwe parlementsleden. De leden van de commissie wisselen daarom vandaag van gedachten over de werking van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) en de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie (AAVREU) met Axel Buyse en Vicky Reynaert van de AAVREU en met Jan Buysse van vleva. D...

3 december 2019 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort met minister Zuhal Demir. Ze bespreken de uitgavenbegroting 2020, voor wat betreft het beleidsdomein Toerisme, en de beleidsnota Toerisme 2019-2024. Daarna stemmen ze indicatief over de begrotingsdocumenten. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kan...

26 november 2019 13.00u - Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen voor de bevoegdheid Buitenlands Beleid aan. Minister-president Jan Jambon licht de uitgavenbegroting 2020 en zijn beleidsnota Buitenlands Beleid en Ontwikkelingssamenwerking 2019-2024 toe. Daarna volgt de bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming van de begrotingsdocumenten.

19 november 2019 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Zuhal Demir licht de uitgavenbegroting 2020 toe, voor wat betreft het beleidsdomein Toerisme, en haar beleidsnota Toerisme 2019-2024.

12 november 2019 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Gedachtewisselingen

Bij het begin van een nieuwe zittingsperiode stellen verschillende departementen en agentschappen zich in de commissie voor aan de nieuwe parlementsleden. De leden van de commissie wisselen daarom vandaag van gedachten over de werking van het Departement Buitenlandse Zaken met Julie Bynens, secretaris-generaal van het Departement Buitenlandse Zaken, en met Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen over de werking van Toeri...

5 november 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Politiegeweld Catalonië

Sinds de veroordeling tot celstraffen van Catalaanse politici in de uitloop van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017 is er veel straatprotest in de grote Catalaanse steden. De politie gebruikt daarbij buitensporig geweld tegen de betogers. Hoe staat minister-president Jan Jambon hiertegenover?

Scroll to top