Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 5

20 maart 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

Taalbarometer Brussel: gedachtewisseling

Het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) heeft een wetenschappelijk onderzoek gevoerd naar verschillende aspecten van het taalgebruik in het dagelijkse leven in Brussel. Hiervoor werden zo’n 2500 Brusselaars bevraagd. De leden van de commissie wisselen van gedachten met minister Sven Gatz en professor Rudi Janssens van de VUB over de resultaten van dit onderzoek. ...

20 februari 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

Uitdagingen en prioriteiten Randbeleid na mei 2019: hoorzitting

De leden van de commissie houden een hoorzitting over de uitdagingen en prioriteiten voor het Randbeleid in de volgende regeerperiode met vertegenwoordigers van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, met Eddy Frans van vzw 'de Rand' en met Hubert Lyben van Vlabinvest apb. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te b...

23 januari 2019 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaamse sociale bescherming in Brussel: conceptnota

Door de zesde staatshervorming heeft Vlaanderen meer bevoegdheden gekregen op het vlak van gezondheidszorg en de bijstand aan personen. De Vlaamse overheid bouwde in uitvoering hiervan de Vlaamse sociale bescherming (VSB) uit, een geheel van tegemoetkomingen op het vlak van (langdurige) zorg, hulpmiddelen en revalidatie. In Vlaanderen is iedereen boven de 25 jaar verplicht zich bij de VSB aan te slui...

Scroll to top