Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 262

24 november 2022 14 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Na de afronding van de begrotingsbesprekingen Cultuur bespraken ze met minister Benjamin Dalle de uitgavenbegroting 2023, en de beleids- en begrotingsdoelstellingen voor zijn beleidsdomein Media. Tot slot stemden ze over de aan de commissie toegewezen onderdelen van het ontwerp van programmadecreet, en indicatief over de begroting Cultuur, Jeugd, Sport en Media voor 2023 .

24 november 2022 11 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Jan Jambon het ontwerp van uitgavenbegroting 2023, en de beleids- en begrotingstoelichting voor zijn bevoegdheidsdomein Cultuur. Voorts bespraken de commissieleden met hem het ontwerp van programmadecreet 2023.

17 november 2022 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Benjamin Dalle de uitgavenbegroting 2023, en de beleids- en begrotingsdoelstelling voor zijn beleidsdomein Jeugd.

17 november 2022 10 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Jan Jambon het ontwerp van uitgavenbegroting 2023, en de beleids- en begrotingstoelichting voor zijn bevoegdheidsdomein Cultuur. Voorts bespraken de commissieleden met hem het ontwerp van programmadecreet 2023.  

10 november 2022 14 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Benjamin Dalle lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, wat betreft de beleidsdomeinen Jeugd en Media.

10 november 2022 10 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Jan Jambon lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, wat betreft het beleidsdomein Cultuur.

9 november 2022 10 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie vatten de bespreking van de begroting aan. Minister Ben Weyts lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe voor het beleidsdomein Sport. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden.

28 oktober 2022 9.30 uur -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

27 oktober 2022 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Wijziging Mediadecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Mediadecreet uit 2009 op verschillende punten aan te passen. Concreet wil ze de vrijgekomen FM-frequenties onder de huidige netwerkradio-omroeporganisaties herverdelen. De leden van de commissie bespreken het ontwerp van decreet en stemmen er eventueel over.

26 oktober 2022 9.30 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Scheidsrechterstekort

Veel sportfederaties in Vlaanderen kampen met een tekort aan scheidsrechters: oudere scheidsrechters stromen uit, maar er zijn te weinig nieuwe jonge scheidsrechters om hen te vervangen. Hierdoor komen amateurwedstrijden mogelijk in het gedrang. De Vlaamse Sportfederatie (VSF) lanceert daarom een online leerplatform om de nood te lenigen. Wat zijn de verwachtingen van minister Ben Weyts hierover? Welke maatregelen wil hij nemen? Hoe wil hij jon...

20 oktober 2022 14 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Samenwerking VRT en NPO

Recent kondigden de raden van bestuur van de VRT en de Nederlandse publieke omroep NPO aan dat ze structureel gaan samenwerken. Ze zullen samen programma’s ontwikkelen, bestaande programma’s uitwisselen, nieuwe technologie en innovaties delen en maatschappelijke meerwaarde creëren. Hoe reageert minister Benjamin Dalle op deze samenwerking? Hoe zal die er concreet uitzien? Wat zijn de budgettaire implicaties hiervan? Welke stappen zullen er...

20 oktober 2022 10 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaamse literaire canon

In opdracht van de Nederlandse Taalunie en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) werd een enquête gehouden bij 2000 respondenten over de nieuwe Nederlandstalige literaire canon. Deze aanpak leidde tot meer diversiteit in de voorgestelde boeken. Hoe valueert minister Jan Jambon de enquête? Wat is de stand van zaken van de canon? Komt er nog een publiek debat vooraleer de canon in 2023 wordt voorgesteld? Met welk...

14 oktober 2022 10 uur -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

13 oktober 2022 10 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Strategische keuzes VRT

De voorbije maanden klonk kritiek op bepaalde strategische keuzes van de VRT. Zo gingen een aantal provinciegouverneurs in het verweer tegen het vervangen van de provinciaal ontkoppelde ochtendprogramma’s op Radio 2 door een nationale ochtendshow. Recent uitten sommige commerciële zenders hun ongenoegen over het aantal reclamespotjes op het audio- en videoplatform VRT Max. Ook de verloning van bepaalde schermgezichten stond ter discussie. Ho...

6 oktober 2022 10 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Heropening KMSKA

Na een jarenlange renovatie is vorig weekend het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) heropend. Momenteel is er nog geen nieuw artistiek directeur in functie, naast het ontslag van de vorige. Er doen daarnaast geruchten de ronde over plannen om het KMSKA te laten fuseren met twee andere musea: M HKA en Mu.Zee. Dit idee zou worden onderzocht in een studie van Idea Consult, maar de betrokken instellingen lopen niet warm voor...

5 oktober 2022 9.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Kampzomer 2022

Tijdens de zomer van 2022 berichtten de media over enkele incidenten in Wallonië met Vlaamse jeugdverenigingen. In een aantal Waalse gemeenten vaardigden de burgemeesters een alcoholverbod uit om mogelijke overlast tegen te gaan, en een scoutsgroep heeft een gerechtelijke procedure opgestart omdat ze plots hun kampplaats moesten verlaten. Door de gewijzigde vakantieperiodes in het Franstalig onderwijs zullen er wellicht minder beschikbare kamp...

2 oktober 2022 8 uur -

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Scroll naar boven