Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter
Profile picture Kurt De Loor

Kurt De Loor

Eerste ondervoorzitter

Marijke Dillen

Tweede ondervoorzitter

Marc Hendrickx

Vaste leden

Caroline Bastiaens

Philippe De Coene

Profile picture Filip Dewinter

Filip Dewinter

Cindy Franssen

Profile picture Liesbeth Homans

Liesbeth Homans

Ward Kennes

Profile picture Elisabeth Meuleman

Elisabeth Meuleman

Peter Reekmans

Profile picture Bart Tommelein

Bart Tommelein

Profile picture Koen Van den Heuvel

Koen Van den Heuvel

Joris Van Hauthem

Dirk Van Mechelen

Plaatsvervangende leden

Caroline Bastiaens

Profile picture Karin Brouwers

Karin Brouwers

Bart Caron

Vera Celis

Patricia Ceysens

Else De Wachter

Patricia De Waele

Jan Penris

Contact

Commissievoorzitter

Commissiesecretaris

Scroll to top