Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Gilbert Vanleenhove

Leden

Dirk De Cock

Jos De Meyer

Julien Librecht

Frans Ramon

Gilbert Van Baelen

André Van Nieuwkerke

Contact

Gilbert Vanleenhove

Commissiesecretaris

Scroll to top