Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Johan Sauwens

Eerste ondervoorzitter
Profile picture Marino Keulen

Marino Keulen

Tweede ondervoorzitter

Tine Eerlingen

Vaste leden

Lode Ceyssens

Dirk de Kort

Michèle Hostekint

Pieter Huybrechts

Bart Martens

Dirk Peeters

Jan Penris

Peter Reekmans

Griet Smaers

Marleen Van den Eynde

Sas van Rouveroij

Profile picture Wilfried Vandaele

Wilfried Vandaele

Plaatsvervangende leden

Profile picture Robrecht Bothuyne

Robrecht Bothuyne

Profile picture Karin Brouwers

Karin Brouwers

Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt

Frank Creyelman

Steve D'Hulster

Profile picture Jean-Jacques De Gucht

Jean-Jacques De Gucht

Profile picture Johan Deckmyn

Johan Deckmyn

Profile picture Martine Fournier

Martine Fournier

Lies Jans

Jan Peumans

Jan Roegiers

Profile picture Tinne Rombouts

Tinne Rombouts

Ivan Sabbe

Mieke Vogels

Contact

Johan Sauwens

Commissiesecretaris

Scroll to top