Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Norbert De Batselier

Vaste leden

André-Emiel Bogaert

Joachim Coens

André Denys

Profile picture Filip Dewinter

Filip Dewinter

Erik Matthijs

Trees Merckx-Van Goey

Didier Ramoudt

Cis Schepens

Jos Stassen

Felix Strackx

John Taylor

Profile picture Bruno Tobback

Bruno Tobback

Jul Van Aperen

Frans Wymeersch

Plaatsvervangende leden

Ludwig Caluwé

Anny De Maght-Aelbrecht

Herman De Reuse

Carl Decaluwe

Gisèle Gardeyn-Debever

Patrick Lachaert

Jacques Laverge

Jacky Maes

Johan Malcorps

Jan Penris

Eddy Schuermans

Marleen Van den Eynde

Jan Van Duppen

Paul Van Grembergen

Francis Vermeiren

Contact

Norbert De Batselier

Commissiesecretaris

Scroll to top