Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Veli Yüksel

Eerste ondervoorzitter
Profile picture Wilfried Vandaele

Wilfried Vandaele

Tweede ondervoorzitter
Profile picture Kurt De Loor

Kurt De Loor

Vaste leden

Caroline Bastiaens

Profile picture Piet De Bruyn

Piet De Bruyn

Philippe De Coene

Jos De Meyer

Marijke Dillen

Ward Kennes

Profile picture Bart Tommelein

Bart Tommelein

Luckas Van Der Taelen

Joris Van Hauthem

Dirk Van Mechelen

Jurgen Verstrepen

Wim Wienen

Veli Yüksel

Plaatsvervangende leden

Bart Caron

Patricia Ceysens

Else De Wachter

Profile picture Filip Dewinter

Filip Dewinter

Veerle Heeren

Peter Reekmans

Profile picture Kris Van Dijck

Kris Van Dijck

Contact

Commissievoorzitter

Veli Yüksel

Commissiesecretaris

Scroll to top