Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Robert Voorhamme

Ondervoorzitter

Karel De Gucht

Secretaris

Jean-Marie Bogaert

Vaste leden

Leo Cannaerts

Johan De Roo

Paul Deprez

Jacques Laverge

Carlos Lisabeth

Trees Merckx-Van Goey

Jan Penris

Didier Ramoudt

Eddy Schuermans

Jef Sleeckx

Jos Stassen

Frans Wymeersch

Plaatsvervangende leden

Louis Bril

Joachim Coens

Jos De Meyer

Mia De Schamphelaere

Freddy De Vilder

André Denys

Fred Dielens

Marijke Dillen

Jos Geysels

Jacky Maes

John Taylor

Riet Van Cleuvenbergen

Dirk Van Mechelen

Chris Vandenbroeke

Miel Verrijken

Contact

Commissievoorzitter

Robert Voorhamme

Commissiesecretaris

Scroll to top