Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Norbert De Batselier

Eerste ondervoorzitter

Marc Olivier

Tweede ondervoorzitter

Francis Vermeiren

Secretaris

Johan Weyts

Vaste leden

Gilbert Bossuyt

Johan De Roo

Leo Delcroix

André Denys

Jacques Devolder

Profile picture Filip Dewinter

Filip Dewinter

Jos Geysels

Jacques Timmermans

Paul Van Grembergen

Plaatsvervangende leden

Ward Beysen

Joachim Coens

Marc Cordeel

Herman De Loor

Mia De Schamphelaere

Marijke Dillen

Vera Dua

Patrick Hostekint

Marcel Logist

Jan Penris

John Taylor

Mieke Van Hecke

Etienne Van Vaerenbergh

Walter Vandenbossche

Mandus Verlinden

Contact

Commissievoorzitter

Norbert De Batselier

Commissiesecretaris

Scroll to top