Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Marc van den Abeelen

Ondervoorzitter

Frans Peeters

Secretaris

Pieter Huybrechts

Vaste leden

Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt

Philippe De Coene

Jos De Meyer

Profile picture Annick De Ridder

Annick De Ridder

Profile picture Johan Deckmyn

Johan Deckmyn

Cindy Franssen

Bart Martens

Fientje Moerman

Jan Penris

Johan Sauwens

Joris Vandenbroucke

Plaatsvervangende leden

Ludwig Caluwé

Frank Creyelman

Dirk de Kort

Carl Decaluwe

Tom Dehaene

Patrick Lachaert

Hugo Philtjens

Profile picture Els Robeyns

Els Robeyns

Jan Roegiers

Jul Van Aperen

Wim Van Dijck

Christian Verougstraete

Robert Voorhamme

Frans Wymeersch

Toegevoegde leden

Eloi Glorieux

Jan Peumans

Contact

Commissievoorzitter

Marc van den Abeelen

Commissiesecretaris

Scroll to top