Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Marijke Dillen

Ondervoorzitter

Tuur Van Wallendael

Secretaris

Carl Decaluwe

Vaste leden

Patricia Ceysens

Lieven Dehandschutter

Leo Delcroix

André Denys

Michel Doomst

Vera Dua

Johnny Goos

Erik Matthijs

Eddy Schuermans

Dirk Van Mechelen

Peter Vanvelthoven

Miel Verrijken

Plaatsvervangende leden

Joachim Coens

Etienne De Groot

Herman De Reuse

Peter De Ridder

Jos Geysels

Profile picture Marino Keulen

Marino Keulen

Kathy Lindekens

Freddy Sarens

Profile picture Bruno Tobback

Bruno Tobback

Mark Van der Poorten

Profile picture Kris Van Dijck

Kris Van Dijck

Luk Van Nieuwenhuysen

Walter Vandenbossche

Marleen Vanderpoorten

Gilbert Vanleenhove

Contact

Marijke Dillen

Commissiesecretaris

Scroll to top