Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Jacques Timmermans

Ondervoorzitter

Jef Van Looy

Secretaris

Patrick Lachaert

Vaste leden

Jos Bex

Jacques Devolder

Jean Geraerts

Dominique Guns

Gerald Kindermans

Jan Laurys

Jacky Maes

Johan Malcorps

Erik Matthijs

Marleen Van den Eynde

Paul Wille

Frans Wymeersch

Plaatsvervangende leden

Louis Bril

Niki De Gryze

Anny De Maght-Aelbrecht

Jos De Meyer

Vera Dua

Gisèle Gardeyn-Debever

Pieter Huybrechts

Herman Lauwers

Jan Penris

Guy Sols

Profile picture Bruno Tobback

Bruno Tobback

Gilbert Van Baelen

Mark Van der Poorten

Jan Van Duppen

Jan Verfaillie

Contact

Jacques Timmermans

Commissiesecretaris

Scroll to top