Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Eric Van Rompuy

Ondervoorzitter

Roland Van Goethem

Secretaris
Profile picture Annick De Ridder

Annick De Ridder

Vaste leden

Louis Bril

Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt

Frank Creyelman

Profile picture Johan Deckmyn

Johan Deckmyn

Profile picture Martine Fournier

Martine Fournier

Jan Laurys

Jan Penris

Hans Schoofs

Anissa Temsamani

Profile picture Koen Van den Heuvel

Koen Van den Heuvel

Bart Van Malderen

Joris Vandenbroucke

Plaatsvervangende leden

Thieu Boutsen

Patrick De Klerck

Dirk de Kort

Cindy Franssen

Jaak Gabriels

Kathleen Helsen

Chokri Mahassine

Katleen Martens

Frans Peeters

Jan Roegiers

Profile picture Stefaan Sintobin

Stefaan Sintobin

Marleen Van den Eynde

Vera Van der Borght

André Van Nieuwkerke

Toegevoegde leden

Geert Bourgeois

Mieke Vogels

Contact

Eric Van Rompuy

Commissiesecretaris

Scroll to top