Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

André-Emiel Bogaert

Ondervoorzitter

Roland Van Goethem

Secretaris

Eddy Schuermans

Vaste leden

Thieu Boutsen

Frans De Cock

Veerle Declercq

Gisèle Gardeyn-Debever

Jan Laurys

Jacky Maes

Trees Merckx-Van Goey

Jan Penris

Didier Ramoudt

Guy Sols

Marc van den Abeelen

Robert Voorhamme

Plaatsvervangende leden

Carlo Daelman

Jos De Meyer

Jean Geraerts

Peter Gysbrechts

Koen Helsen

Jan Loones

André Moreau

Leo Peeters

Jul Van Aperen

Riet Van Cleuvenbergen

Ilse Van Eetvelde

Jef Van Looy

Frans Wymeersch

Contact

André-Emiel Bogaert

Commissiesecretaris

Scroll to top