Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Georges Cardoen

Ondervoorzitter

Christian Verougstraete

Secretaris

Julien Demeulenaere

Vaste leden

Georges Beerden

Ward Beysen

Herman De Loor

Profile picture Filip Dewinter

Filip Dewinter

Vera Dua

Veerle Heeren

André Kenzeler

Marcel Logist

Marc Olivier

Mark Van der Poorten

Etienne Van Vaerenbergh

Francis Vermeiren

Plaatsvervangende leden

Wilfried Aers

Marc Cordeel

Frank Creyelman

Jacques Devolder

Peter Dufaux

Freddy Feytons

Leonard Quintelier

John Taylor

Jacques Timmermans

Maria Tyberghien-Vandenbussche

Ria Van Den Heuvel

Paul Van Grembergen

Marc Van Peel

Tuur Van Wallendael

Bart Vandendriessche

Contact

Commissievoorzitter

Georges Cardoen

Commissiesecretaris

Scroll to top