Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Rik Daems

Eerste ondervoorzitter

Jan Bertels

Tweede ondervoorzitter
Profile picture Peter Van Rompuy

Peter Van Rompuy

Vaste leden

Björn Anseeuw

Profile picture Koen Daniëls

Koen Daniëls

Matthias Diependaele

Profile picture Bart Dochy

Bart Dochy

Maurice Helsen

Profile picture Sofie Joosen

Sofie Joosen

Profile picture Katrien Partyka

Katrien Partyka

Jan Peumans

Profile picture Björn Rzoska

Björn Rzoska

Profile picture Willem-Frederik Schiltz

Willem-Frederik Schiltz

Joris Vandenbroucke

Plaatsvervangende leden

Profile picture Robrecht Bothuyne

Robrecht Bothuyne

Bart Caron

Paul Cordy

Profile picture Jean-Jacques De Gucht

Jean-Jacques De Gucht

Dirk de Kort

Profile picture Andries Gryffroy

Andries Gryffroy

Jos Lantmeeters

Laurence Libert

Lieve Maes

Peter Persyn

Joris Poschet

Profile picture Joke Schauvliege

Joke Schauvliege

Profile picture Elke Sleurs

Elke Sleurs

Güler Turan

Bart Van Malderen

Contact

Rik Daems

Commissiesecretaris

Scroll to top