Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Norbert De Batselier

Vaste leden

Frans De Cock

Peter De Ridder

Eloi Glorieux

Jan Laurys

Jan Penris

Didier Ramoudt

Jan Roegiers

Freddy Sarens

Eddy Schuermans

Guy Sols

Luc Van den Brande

Roland Van Goethem

Karim Van Overmeire

Paul Wille

Plaatsvervangende leden

Thieu Boutsen

Johan De Roo

Carl Decaluwe

Peter Gysbrechts

Patrick Hostekint

Herman Lauwers

Trees Merckx-Van Goey

Frans Ramon

Cis Schepens

Marc van den Abeelen

Jef Van Looy

Luk Van Nieuwenhuysen

Erna Van Wauwe

Christian Verougstraete

Robert Voorhamme

Contact

Norbert De Batselier

Commissiesecretaris

Scroll to top