Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter
Profile picture Bruno Tobback

Bruno Tobback

Vaste leden

Ward Beysen

Joachim Coens

Freddy De Vilder

Carl Decaluwe

Michel Doomst

Jaak Gabriels

Patrick Lachaert

Johan Malcorps

Jan Penris

Leonard Quintelier

Johan Sauwens

Riet Van Cleuvenbergen

Robert Voorhamme

Frans Wymeersch

Plaatsvervangende leden

Jan Béghin

Jacques Devolder

Paul Dumez

Veerle Heeren

Pieter Huybrechts

Herman Lauwers

Erik Matthijs

Didier Ramoudt

Felix Strackx

René Swinnen

Jacques Timmermans

Sonja Van Lindt

Jef Van Looy

André Van Nieuwkerke

Cecile Verwimp-Sillis

Contact

Commissievoorzitter

Commissiesecretaris

Scroll to top