Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Johan Malcorps

Vaste leden

Frans De Cock

Jacques Devolder

Dominique Guns

Gerald Kindermans

Patrick Lachaert

Luc Martens

Trees Merckx-Van Goey

Jan Roegiers

Felix Strackx

Profile picture Bruno Tobback

Bruno Tobback

Marleen Van den Eynde

Jan Van Duppen

Ingrid van Kessel

Frans Wymeersch

Plaatsvervangende leden

Jos Bex

Patricia Ceysens

Niki De Gryze

Profile picture Ann De Martelaer

Ann De Martelaer

Bart De Smet

Koen Helsen

Julien Librecht

Erik Matthijs

Jan Penris

Cis Schepens

Guy Swennen

Jacques Timmermans

Jef Van Looy

Paul Wille

Contact

Commissievoorzitter

Johan Malcorps

Commissiesecretaris

Scroll to top