Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Bart Vandendriessche

Vaste leden

Patricia Ceysens

Anny De Maght-Aelbrecht

Peter De Ridder

Mia De Schamphelaere

Julien Demeulenaere

Herman Lauwers

Jacky Maes

Trees Merckx-Van Goey

Marc Olivier

Felix Strackx

Guy Swennen

Riet Van Cleuvenbergen

Ria Van Den Heuvel

Frans Wymeersch

Plaatsvervangende leden

Yolande Avontroodt

Sonja Becq

Leo Cannaerts

Frank Creyelman

Carl Decaluwe

Vera Dua

Freddy Feytons

Veerle Heeren

Hugo Marsoul

Jan Penris

André Van Nieuwkerke

Etienne Van Vaerenbergh

Tuur Van Wallendael

Francis Vermeiren

Robert Voorhamme

Contact

Commissievoorzitter

Bart Vandendriessche

Commissiesecretaris

Scroll to top