Naar aanleiding van de PFAS- en PFOS-vervuiling die werd vastgesteld rond de site van het bedrijf 3M in Zwijndrecht, besliste het Vlaams Parlement bij wijze van motie om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten. De commissie kreeg de naam 'Onderzoekscommissie PFAS-PFOS' en heeft als belangrijkste taak om te onderzoeken wie de politieke verantwoordelijkheid draagt, wat de langetermijneffecten voor de volksgezondheid van de PFOS-vervuiling zijn en of het vervuilende bedrijf 3M kan aansprakelijk gesteld worden. In dit dossier wordt alle nuttige parlementaire informatie in verband met het onderzoek naar de PFAS- en PFOS-vervuiling samengebracht en verwijzingen naar andere informatie opgenomen.

Bespreking eindverslag in de plenaire vergadering

Op woensdag 30 maart werd het eindverslag van de onderzoekscommissie besproken in de plenaire vergadering. (Her)bekijk de vergadering of (her)lees het verslag:

Parlementaire vragen aan de Vlaamse Regering

De Vlaamse volksvertegenwoordigers stelden diverse vragen aan de leden van de Vlaamse Regering over het de PFAS-/PFOS-kwestie. Bekijk hier het overzicht van alle schriftelijke en mondelinge vragen.

Verslagen van commissievergaderingen

Bekijk hier alle verslagen van de vergaderingen van de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS sinds 23 juni 2021. 

Meer informatie

Vlaams niveau

Federaal niveau

Internationaal niveau

Relevante thema's

Gezondheid

Scroll naar boven