Search in Vlaams Parlement

Als afsluiting van de begrotingscyclus dient de Vlaamse Regering per begrotingsjaar ook een "Beleids- en Begrotingsuitvoering" in (de "Rekening"). Dat is het overzicht van de reële uitgaven en inkomsten van een jaar binnen de beleidsdoelstellingen, terwijl een begroting een inschatting is van wat men volgens het beleid zal uitgeven en een raming van de ontvangsten. In de BBT-documenten bij de Rekening worden de inkomsten en uitgaven geëvalueerd in het kader van de beleids- en begrotingsdoelstellingen van de Vlaamse Overheid.

Relevante themas

Thema Financiën

Financiën

Thema Begroting

Begroting

Scroll to top