Search in Vlaams Parlement

Begrotingsdocumenten voor de begrotingsaanpassing 2022

Begrotingsteksten en Programmadecreet 

Toelichting bij de begrotingsdecreten /  17-A  (2021-2022)  nr.  1 dossier  tekst
Ontwerp  van  decreet  houdende  aanpassing  van  de  middelenbegroting  van  de  Vlaamse  Gemeenschap  voor  het  begrotingsjaar  2022  /  18-A  (2021-2022)  nr.  1 dossier  tekst

Ontwerp  van  decreet  houdende  aanpassing  van  de  uitgavenbegroting  van  de  Vlaamse  Gemeenschap  voor  het  begrotingsjaar  2022  / 19-A  (2021-2022)  nr.  1

dossier   tekst
  • Bijlagen bij het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 / 19-A (2021-2022) NR. 1-BIJLAGEN
dossier  tekst

Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2022

dossier tekst
Ontwerp  van  programmadecreet  bij  de  aanpassing  van  de  begroting  2022 dossier 

tekst

Relevante themas

Thema Begroting

Begroting

Thema Financiën

Financiën

Scroll to top