De Vlaamse Regering maakt ieder jaar een begroting op voor het daaropvolgende jaar. Zo maakte ze in 2014 een begroting op voor 2015. Na zes maanden past de Vlaamse Regering deze begroting aan op basis van nieuwe gegevens over de uitgaven en ontvangsten.

Begrotingsherziening 2015

Om deze aanpassing mogelijk te maken, heeft de Vlaamse Regering in mei 2015 de documenten bij het Vlaams Parlement ingediend om de te herzien. Het parlement bespreekt ze gedurende de maanden mei en  juni. De aanpassing is een verplicht onderdeel van de begrotingscyclus, en moet afgerond zijn voor 30 juni van het begrotingsjaar.

De oorspronkelijke voor 2015 was in evenwicht: er waren zelfs iets meer dan uitgaven voorzien. Ondertussen is een tekort ontstaan van ongeveer 550 miljoen euro . Dat  tekort is onder andere te wijten aan 408 miljoen euro minder ontvangsten uit de federale belastinginkomsten.De begrotingsaanpassing is dit jaar dan ook redelijk ingrijpend.

Na de goedkeuring van de begrotingsaanpassing is een discussie ontstaan over de omvang van het tekort op de

 

Begrotingsdocumenten voor de begrotingsherziening 2015

Aanpassing van de uitgavenbegroting 2015 (19-A (2014-2015) nr. 1)

Aanpassing van de middelenbegroting 2015 (18-A (2014-2015) nr. 1)

Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2015. Aanpassing (20-A (2014-2015) nr. 1)

Rapport over het beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap in 2014 (32 (2014-2015) nr. 1)

Toelichtingen bij de aanpassing  2015

Algemene toelichting (17-A (2014-2015) nr. 1)

Toelichting per programma.

Relevante thema's

Thema Begroting

Begroting

Thema Financiën

Financiën

Scroll to top