Search in Vlaams Parlement

Op de agenda

Er zijn momenteel geen plenaire vergaderingen gepland.

Recente vergaderingen

14 juli 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Onderzoekscommissie veiligheid kinderopvang – Bespreking eindverslag

13 juli 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Onderzoek naar oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in Oekraïne - voorstel van resolutie, Derde nooddecreet voor onderwijs aan Oekraïense leerlingen

13 juli 2022 10.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Wijziging decreet integraal waterbeleid, Jobbonus plus voor startende zelfstandigen - ontwerp van decreet, Fusies energie-intercommunales - voorstel tot wijzing van het Energiedecreet, Optimaliseren studie-efficiëntie hoger onderwijs - ontwerp van decreet

Bekijk alle afgelopen vergaderingen

Wie zit waar in het Vlaams Parlement?

Onafhankelijke
Scroll to top