Search in Vlaams Parlement

Parlement van de Franse Gemeenschap

Het Parlement van de Franse Gemeenschap is het parlement van de Franstaligen van Belgiƫ. Het controleert de Franse Gemeenschapsregering, en is bevoegd voor de gemeenschapsmateries van de franstaligen, Walen en Brusselaars. Het is gevestigd in de Wetstraat en de Koningsstraat in Brussel.

Wetstraat 6
1000 Brussel
Griffier: Xavier Baeselen

Scroll to top