Search in Vlaams Parlement

Paraparlementaire instellingen 2017-2018

Het Vlaams Parlement telt drie paraparlementaire instellingen:

Deze organisaties gevens advies aan het Vlaams Parlement, onderzoeken en behandelen klachten, doen onderzoek naar diverse aspecten van het maatschappelijk leven enz.

Hun werkzaamheden voor het zittingsjaar 2017-2018 zijn opgenomen in Actieplan Plenum 2.0 van de voorzitter: stand van zaken 2017-2018.

Eedaflegging Tine Destrooper, directeur Vredesinstituut

Op dinsdag 16 januari 2018 heeft Tine Destrooper in de handen van de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans, de eed afgelegd als directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Ze vervangt directeur Thomas Baum. Het mandaat van deze directeursfunctie duurt 6 jaar en kan éénmaal worden verlengd.

Lees en herbekijk

Scroll to top