Search in Vlaams Parlement

Overheidsopdracht kaderdecreet publiek-private samenwerking

financiën en begroting

De Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen werd opgericht in 2016 om vormen van alternatieve financiering van overheidsinvesteringen in kaart te brengen en te onderzoeken hoe in Vlaanderen het peil van investeringen significant kan worden verhoogd binnen het kader van de Europese begrotingsregels.

In november 2017 wijzigde de opdracht van de commissie. De Universiteit Hasselt kreeg de opdracht een kaderdecreet op te stellen over de organisatorische aspecten van publiek-private samenwerking (pps). Na indiening als voorstel van decreet, zal dat kaderdecreet in het najaar van 2018 worden behandeld in de commissie. De commissie hoeft bijgevolg geen maatschappelijke beleidsnota meer op te stellen.

Lees en herbekijk

Scroll to top