Search in Vlaams Parlement

Wetten en decreten die aan de basis liggen van het parlement

Basiswetten en -decreten van België

De Belgische Staatsstructuur is vastgelegd in de Grondwet en twee bijzondere wetten.

In een aantal wetten wordt geregeld hoe de verschillende onderdelen van België met elkaar moeten omgaan, en wat er gebeurt als er meningsverschillen zijn.

Ten slotte zijn er ook verschillende wetten die regels vastleggen voor een begroting van een deelstaat

Scroll to top