Search in Vlaams Parlement

Wat is wat in de Koepelzaal?

De Koepelzaal Live

De Koepelzaal is ingericht voor een publieke vergadering van de 124 Vlaamse Volksvertegenwoordigers. 

Via de genummerde legende hieronder kom je er alles over te weten.

1. De zitplaatsen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

  • Er zijn 130 plaatsen in de zaal voor 124 volksvertegenwoordigers. De zitplaatsen zijn verdeeld over de verschillende fracties, die in een groep zitten.Het Vlaams Parlement kan ook zelf beslissen dat er meer dan 124 volksvertegenwoordigers zijn.

  • De voorzitters van de fracties zitten op de eerste rij.

  • Elke volksvertegenwoordiger heeft zijn vaste genummerde plaats. Het nummer van zijn plaats komt overeen met een nummer op het stembord (8). Zo kan iedereen zien hoe elke Vlaamse volksvertegenwoordiger gestemd heeft.

2. De tafel van het verslag van de vergadering

  • Aan deze tafel zitten de medewerkers van het Vlaams Parlement die het verslag maken van de plenaire vergadering.

  • Ze stellen het verslag onmiddellijk op, in stukjes van 5 minuten. Een medewerker komt vijf minuten in de zaal zitten om aantekeningen te maken over wie er spreekt of wat er gebeurt in de zaal. Na 5 minuten gaat hij/zij het stukje verslag uitwerken op basis van zijn aantekeningen en de digitale geluidsopnames die ervan gemaakt zijn.
  • De verslagen van de plenaire vergadering staan onmiddellijk online op de website, terwijl de vergadering nog bezig is.

3. Het spreekgestoelte

Vanop het spreekgestoelte houden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun toespraken tot de plenaire vergadering. De volksvertegenwoordigers kunnen de spreker onderbreken vanop hun plaats, als de voorzitter hen het woord geeft.

Plaatsen plenaire vergadering

4. De plaats van de voorzitter

  • Op de centrale stoel aan de voorzitterstafel zit de Vlaamse volksvertegenwoordiger die de vergadering leidt. In de regel is dat de voorzitter, die elk jaar wordt verkozen. Als de voorzitter zelf zijn mening wil geven in een bespreking, wordt hij even vervangen door een ondervoorzitter van het parlement.
  • Links en rechts van de voorzitter zijn de secretarisplaatsen. Bij openingsvergaderingen nemen daar de vaste of tijdelijke secretarissen (verkozen Vlaamse volksvertegenwoordigers) plaats.
    In gewone vergadering staan de ministers aan het spreekgestoelte links van de voorzitter om vragen te beantwoorden.

5. De tafel van de griffier

Aan deze tafel zitten de medewerkers van het Vlaams Parlement die de voorzitter bijstaan tijdens de vergaderingen.

Plaatsen plenaire vergadering

6. De regeringsbanken

Hier neemt de Vlaamse Regering plaats. De ministers hebben een vaste plaats. De minister-president zit op de eerste rij rechts vooraan, samen met de vice-minister-presidenten.

7. De stoelen van de ontvangstmedewerkers

De ontvangstmedewerkers zorgen voor de vele praktische taken die tijdens de vergadering moeten gebeuren: documenten ronddelen, technische bijstand geven, boodschappen overbrengen enz…

8. Het stembord

Op het stembord is te zien hoe elke Vlaamse volksvertegenwoordiger heeft gestemd. Stemmingen worden automatisch digitaal geregistreerd en in de verslagen en op de website opgenomen. De totalen van de stemming worden berekend links en rechts onderaan op het stembord.

9. De publiekstribune

 

10. De perstribune

De pers kan plaatsnemen op balkons in de koepelzaal. Van daaruit hebben de journalisten een goed zicht op de vergadering in de zaal.

Scroll to top