Search in Vlaams Parlement

Voorwaarden om te gaan stemmen

Voorwaarden om te gaan stemmen

Nationaliteit

  • Je moet de Belgische nationaliteit hebben om te mogen deelnemen aan de verkiezing van het Vlaams Parlement.
  • Die voorwaarde moet vervuld zijn op de dag waarop kiezerslijsten worden opgemaakt (40ste dag voor de verkiezingen).

Leeftijd

  • Vanaf 18 jaar moet je deelnemen aan de verkiezingen.
  • De leeftijdsvoorwaarde moet vervuld zijn op de dag van de verkiezingen.

Woonplaats

  • Je moet wonen en ingeschreven zijn in een gemeente van het Vlaams Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest op de dag waarop de kiezerslijsten worden afgesloten.
  • Belgen die in het buitenland gevestigd zijn, kunnen niet deelnemen aan de verkiezing van het Vlaams Parlement (wel aan de Europese en de federale parlementsverkiezingen).
  • Belgen die op de dag van de verkiezingen tijdelijk in het buitenland verblijven, moeten hun stem uitbrengen bij volmacht.

Wie verliest zijn stemrecht?

  • Wanneer een strafrechter iemand veroordeelt tot een zware straf, kan (of 'moet' in bepaalde gevallen) hij de veroordeelde ook uit zijn kiesrecht ontzetten.
  • Veroordeelden die na afloop van hun straf opgesloten blijven omdat ze een gevaar zijn voor de maatschappij (geïnterneerden), verliezen hun stemrecht tijdens hun internering.
  • Personen die door de vrederechter onbekwaam zijn verklaard om te stemmen (kan uitgesproken worden voor personen die vroeger verlengd minderjarig werden verklaard).
Scroll to top