Search in Vlaams Parlement

Septemberverklaring en beleids- en begrotingstoelichtingen

De septemberverklaring en de beleids- en begrotingstoelichtingen geven samen een beeld van het inhoudelijke programma van de Vlaamse Regering  voor 1 jaar. 

Minister-president Jan Jambon geeft zijn Septemberverklaring in het Vlaams Parlement

Septemberverklaring

Elk jaar, op de vierde maandag van september legt de regering de Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Daarin belicht de minister-president de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de begroting voor het volgende jaar.

De plenaire vergadering debatteert over deze verklaring, gewoonlijk op de woensdag nadat de verklaring is voorgelezen.

Het parlement stemt altijd over de Septemberverklaring als de bespreking ervan is afgerond. 

Beleids- en begrotingstoelichtingen

Als de begroting wordt ingediend, voegt elke Vlaamse minister daar één of meer beleids- en begrotingstoelichtingen (BBT's) aan toe over de domeinen waarvoor hij bevoegd is. Daarin bespreekt de minister per begrotingsonderdeel welke doelstellingen hij of zij  met dat geld wil realiseren. In de beleids- en begrotingstoelichtingen geeft de minister dus een toelichting bij elk onderdeel van de begroting. 

De begroting en de beleids- en begrotingstoelichtingen zijn daarom op dezelfde manier onderverdeeld in  begrotingsprogramma's, en die bestaan op hun beurt uit "inhoudelijke structuurelementen" of ISE's. Een ISE is een geheel van doelstellingen rond eenzelfde thema die de minister wil uitvoeren. Een voorbeeld van een ISE is bv. "Jeugdorganisaties ondersteunen". 

De beleids- en begrotingstoelichtingen worden gebruikt bij de bespreking van de begroting, maar het parlement stemt er niet over. 

Scroll to top